Politisering


Caroline Howard Grøn: Længe leve

Caroline Howard Grøn: Længe leve "the deep state"

KLUMME: Blandt liberale amerikanske forvaltningsforskere er "the deep state" blevet et symbol på embedsværkets centrale rolle som modvægt til politiske ”indfald” af tvivlsom karakter. Diskussionen er også interessant i en dansk kontekst, skriver lektor Caroline Howard Grøn fra en forvaltningskonference i USA. 

Kræver adgang til Altinget | Embedsværk"