Konsulenter i staten


Regeringen åbner for et opgør med Kammeradvokatens dominans

Regeringen åbner for et opgør med Kammeradvokatens dominans

SAMRÅD: Nye retningslinjer og oprustning af Justitsministeriet skal reducere statens brug af juridisk bistand. Derudover åbner regeringen for at tage et livtag med kammeradvokatordningen. 

Kræver adgang til Altinget | Embedsværk"
Staten vil opbygge nye tværstatslige enheder

Staten vil opbygge nye tværstatslige enheder

KONSULENTER: Regeringen vil gøre staten mindre afhængig af eksterne konsulenter ved at opbygge kompetencer inden for tre udvalgte områder.

Kræver adgang til Altinget | Embedsværk"