Direktør: Bedre offentlig ledelse kræver bedre digitale systemer

DEBAT: Hvis de offentlige sektorer skal lykkes med at skabe bedre sammenhæng på tværs, bør den digitale udvikling i langt højere grad indtænkes i den offentlige ledelse, skriver Martin Petersen, administrerende direktør i CGI Danmark A/S.

Af Martin Petersen
Administrerende direktør i CGI Danmark A/S

Minister for Offentlig Innovation, Sophie Løhde, er på mange måde kommet godt fra start og skal overordnet også have ros for sin nye Sammenhængsreform, som for alvor sigter efter at opdatere den offentlige sektor.

Under overskriften "Borgeren først – en mere sammenhængende offentlig sektor" præsenterer Sophie en række lovende bud på, hvordan man kan nedbryde silotænkning og skabe mere integrerede forløb for borgenernes interaktion med det offentlige på tværs af sektorer - blandt andet ved at tænke mere digitalt. Det er den helt rigtige vej at gå.

Sophie Løhde peger også på bedre ledelse i det offentlige som et centralt udviklingsområde og lægger op til, at man her vil støtte sig til ledelseskommissionens anbefalinger. Her bliver jeg imidlertid en anelse bekymret, for hvor Sammenhængsreformen generelt har et stærkt digitalt fokus, så er det stort set fraværende i kommissoriet for Ledelseskommissionen.

Lederne ladt i stikken
Derfor kan man frygte, at Sammenhængsreformen lader de offentlige ledere i stikken på det digitale område og ikke i tilstrækkelig høj grad formår at understøtte den offentlige ledelse med nye digitale muligheder. Min bekymring går også på, om man sikrer, at de offentlige ledere tager digitaliseringen helt op på øverste ledelsesniveau. En sammenhængende digitalisering starter hos topledelsen og kan ikke blot eksekveres decentralt. Derfor bør Sophie Løhde i arbejdet med den offentlige ledelse bl.a. sikre, at de offentlige topledere tager ejerskab over deres organisations digitaliseringsstrategi og løbende følger op på denne.

Skal det offentlige lykkes med at skabe bedre sammenhæng på tværs af den sektorer, bliver vi således nødt til at rykke os videre fra det forældede effektiviseringsparadigme, som jeg synes, kendetegner Ledelseskommissionen, og tænke radikalt nyt i forhold til offentlig ledelse. Vi skal ganske enkelt klæde de offentlige ledere bedre på til at udnytte digitale teknologier og lede den nye generation af digitalt indfødte, som de kommende år vil indtage nye roller i den offentlige sektor.

Hvis Sophie Løhdes projekt skal lykkes, er hun nødt til at udstikke en ny retning, der insisterer på, at offentlig ledelse starter digitalt. Hun må forklare, hvordan regeringen ønsker, at nye teknologier, digitale medarbejdere og deres data skal styres.

Kræver klar digital retning
Her kunne man meget passende starte med initiativet Program for Ledelsesudvikling i Staten (PLUS). Programmet skal sikre, at ledelsesudvikling på tværs af staten bliver tænkt ind i en overordnet strategisk ramme, der kan bidrage til en sammenhængende offentlig sektor til gavn for borgere og virksomheder. Her er det oplagt at sætte et stærkere digitalt aftryk på både nuværende og kommende offentlige ledere. Man kunne for eksempel uddanne offentlige ledere i it-udvikling og projektstyring eller effektiv styring af offentlige it-udbud.

Udstikker Sophie Løhde en sådan klar digital ledelsesretning, kan det være første skridt på vejen mod en offentlig service, hvor digitale teknologier i højere grad bidrager til en forbedret service med borgeren i centrum, økonomiske besparelser og øget produktivitet, som Sammenhængsreformen netop tilstræber.

Sammenhængende løsninger
Jeg har overordnet et meget positivt indtryk af Sammenhængsreformens fokus og ambitioner, men jeg frygter, at ledelsesområdet bliver ladt i stikken, og at man ikke sikrer digitale kompetencer hos de ledere, som skal styre den digitale transformation af den offentlige sektor.

Jeg mener, at politikerne og embedsværket en gang for alle må definere en ny retning for digital ledelse af det offentlige på tværs af sektorer. Det vil i sidste instans sikre sammenhængende it-løsninger, som for eksempel kan skabe mere sammenhængende patientforløb på tværs af regioner og skabe grobund for flere brugervenlige og serviceorienterede løsninger, der lever op til de krav om tilgængelighed og enkelhed, som borgerne i stadigt højere grad vil stille til det offentlige.

Vi skal ikke have flere it-øer, men flere sammenhængende og innovative it-løsninger, og det starter efter min overbevisning med bedre digital ledelse. Jeg stiller gerne al min og CGI’s viden på området til rådighed for ministeren og Ledelseskommissionens medlemmer.

Forrige artikel Djøf: Mønten har to sider – men ledelse må ikke sættes over styr Djøf: Mønten har to sider – men ledelse må ikke sættes over styr Næste artikel Claes Nilas: Offentlig og privat ledelse er ikke nødvendigvis to adskilte verdener Claes Nilas: Offentlig og privat ledelse er ikke nødvendigvis to adskilte verdener