Civilstyrelsen kritiseres for træg sagsbehandling

ROD: Langsommelighed og rod i sagsgangen præger sagsbehandlingen i Civilstyrelsen, kritiserer fonde og organisationer. Udflytningen til Viborg har markant øget ventetiden på styrelsens svar.

Lange sagsbehandlingstider. Ansøgninger, der bliver væk. Og simple svar, der trækker ud i månedsvis.

Organisationer og fonde oplever et særdeles trægt samarbejde med Civilstyrelsen, der blandt andet står for at regulere og kontrollere private fonde.

Plums Fond for Fred, Økologi og Bæredygtighed har de seneste fem år haft flere sager, hvor de har været i berøring med Civilstyrelsen.

Login