Dan Jørgensen: Løkkes sundhedsplan vil nedlægge nærdemokratiet

KOMMENTAR: Løkkes plan om at nedlægge regionerne og centralisere sundhedssektoren yderligere vil flytte ansvar og indflydelse væk fra de folkevalgte ude i landet og over til statsansatte embedsmænd, skriver Dan Jørgensen. 

Når progressive amerikanske politikere skal pege på et land, som inspirerer dem, er det ikke sjældent Danmark, de vælger. En af hovedårsagerne er vores sundhedssystem.

Det skal vi være stolte af. Men vi skal også vide, at sundhedssektoren er under pres. Svaret er ikke – som regeringen ønsker det – at centralisere og bureaukratisere.  

De fleste danskere er glade for, at vi her i landet har fri og lige adgang til sundhed. Det betyder, at det i langt de fleste tilfælde ikke er størrelsen på pengepungen, der skal afgøre, om hr. og fru Jensen kan få den behandling, de har behov for.

En gang imellem er der en liberal type i den offentlige debat, der flager idéen, at man burde indføre brugerbetaling på lægebesøg, men i det store hele er der heldigvis konsensus om, at det nok er en dårlig idé. Så langt så godt.

Det er også positivt, at der på en række områder har været en positiv udvikling i vores sundhedssektor over de sidste årtier. Der kureres flere sygdomme, ventelisterne på operationer er blevet kortere, diagnoser og udredninger gives hurtigere osv.

Men disse positive ting til trods er der alligevel i allerhøjeste grad grund til at lade alarmklokkerne ringe.

Vi har i Danmarks sundhedsvæsen utroligt hårdtarbejdende og dygtige mennesker ansat. Men de presses for hårdt. De er for få til at løse for mange opgaver på for kort tid. Det betyder stress og manglende nærvær. Til skade for medarbejderne selv og til skade for patienterne. Det skal vi gøre noget ved.

Vi har i Socialdemokratiet derfor præsenteret et nyt sundhedsudspil med en lang række konkrete initiativer, der skal gøre Danmarks fremtidige sundhedsvæsen bedre. Der skal være mere tid og nærhed.

For det første, er der simpelthen behov for flere hænder. Derfor vil vi ansætte 1.000 flere sygeplejersker. For det andet skal vi sikre mindre kontrol og unødigt bureaukrati. Det vil også frigøre kræfter og skabe mere arbejdsglæde. Endelig vil vi oprette nærhospitaler tættere på danskerne og sørge for lægedækning i hele landet.

Her står vi i modsætning til Lars Løkke og regeringen. Her er man ikke så optaget af at finde flere ressourcer og ansætte mere personale. I stedet er man i gang med at tegne nye streger på et danmarkskort, der skal nedlægge regionerne og centraliseres mere. Det, tror vi, er en dårlig ide.

Løkkes plan vil flytte ansvar og indflydelse væk fra de folkevalgte ude i landet over til statsansatte embedsmænd i de større byer. Sikkert dygtige folk, der også vil gøre deres bedste. Men er det klogt at indrette et sundhedssystem sådan? Hvem står de til regnskab overfor? I hvert fald ikke vælgerne.

Vi mener, at et velfungerende sundhedssystem skal bygge på et tæt samarbejde med de folkevalgte ansvarlige og dygtige ansatte på alle niveauer. De problemer, der findes i dag, skal tages alvorligt, men de skal ikke løses ved at nedlægge nærdemokratiet.

-------------

Dan Jørgensen er medlem af Folketinget og næstformand i Socialdemokratiets folketingsgruppe. Han har tidligere været fødevareminister og medlem af Europa-Parlamentet. Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egne holdninger.

Forrige artikel Kresten Schultz-Jørgensen: Udflytning handler om mere end økonomi Kresten Schultz-Jørgensen: Udflytning handler om mere end økonomi Næste artikel Michael Kristiansen: Det politisk tonedøve Finansministerium slår til igen Michael Kristiansen: Det politisk tonedøve Finansministerium slår til igen
 • Anmeld

  Christian X

  Evaluering

  af politiske reformer og indgreb burde ske systematisk af fagfolk og professorer. Blot 2 andre eksempler på, hvad uvidende og utålmodige ideologer har skadet landet med:

  https://www.berlingske.dk/politik/fundamentale-svigt-da-man-oprettede-skat-loesagtigt-letfaerdigt

  https://www.altinget.dk/artikel/175686-danske-skoleelever-laeser-og-staver-daarligere

 • Anmeld

  Henning E. Petersen

  Regionerne er en unødvendig bureaukratisering.

  De har fra starten været et bureaukratisk misfoster. Måske et "holdkæft bolche" til de amtsrådspolitikere, som i sin tid blev "arbejdsløse".

  5 regioner med hver 41 folkevalgte medlemmer blev indført for at drive sundhedsvæsenet. Det giver 205 "politiker-ben". Pænt flere end i Folketinget.

  Det gav udvikling af 5 forskellige patientjournaler, systemer som ikke kunne tale med hinanden.

  Bestikkelsessagen i region Sjælland afslørede at der var 3 IT-direktører i regionen. Og mon ikke det samme gør sig gældende i de øvrige 4. Det giver 15 It-direktører, hvor man kunne have nøjes med 3 eller mindre.

  Vi er et lille land med kun 5 millioner mennesker, så det er totalt spild ikke at udstikke retningslinier og foretage fælles inkøb af det vigtigste i sundhedssystemet: Lægernes adgang til livsvigtige oplysninger.

  De sparede lønninger til regionsrådsmedlemmer og overflødige bureaukrater er der i høj grad brug for.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Region - nærhed

  Under kommunsliseringen i 2007, hvor amterne også blev nedlagt oplevede man ikke alene forringelse af demokratiet og kraftig besparelser på serviceniveauet i kommunerne.
  Det var også meningen med reformerne.
  Statsamterne havde opsamlet en kollosal viden både med hensyn til sygehusvæsenet og på handicappede område.
  Det sidste kan godt være meget udgiftskrævende - og i stedet for flere kommunerne inden for et bestemt amt var med finansierende blev regningen overladt til den enkelte kommune.
  Ved nedlæggelse af amterne mistede man stor speciel viden og det fik økonomiske konsekvenser for kommunerne - og især for små kommuner.
  Teorien på alt bliver bedre med statsligt styring - hvis man ser på et andet område hvor staten har en indflydelse, nemlig mht. motorveje så kan man læse, at nogle steder i Jylland er der motorvejstrækning - hvor der er meget få billistet og det på Sjælland er der nogle steder for der mange billister og ringe motorvejstrækning.
  Jeg tror ikke debatten om nedlæggelsen af regionerne var opstået, hvis ikke meget lovgivning hidrører fra EU og mange opgaver uddelegerede til kommunerne
  Der er undersøgelse i dag der viser at der er et flertal i befolkningen der ønsket mere nær politi og nær sygehus - og formentlig er der måske også et ønske om decentralistik demoktrati.
  Derfor forekommer det noget underligt at DF er stærk fortaler for nedlæggelse af regionerne samtidig med at partiet tilkendegiver at der skal være mere af det, der er så lidt af, nemlig nærhed

 • Anmeld

  Farmor

  Gå modsat.

  Giv Regionerne alle de uddelegerede opgaver til kommunerne tilbage, så ekspertisen på sjældne, og svære handicaps, bl.a. psykiske sygdomme og hjerneskader samles.
  Miljøtilladelser, og erhvervs udvikling hærer også hjemme i Regionerne.
  Lad os få nærdemokratiet og selvstyret tilbage ved at Regionerne selv udskriver skatter, det kan borgerne gennemskue, og fyre politikerne hvis der
  "Snydes på vægten".
  Som det er nu, sundhedsafgiften og 2% "omprioritetingen" , ved vi så om det skatteborgerne betaler kommer fuldt tilbage til DERES Region.
  St
  Mellemregningerne kommune betaler for indlagte egne borgere bør stoppe.
  Vi skal da ikke betale 2 gange? Både Sundhedsafgiften, + oveni kommuneskat.

 • Anmeld

  Farmor

  Gå modsat.

  Giv Regionerne alle de uddelegerede opgaver til kommunerne tilbage, så ekspertisen på sjældne, og svære handicaps, bl.a. psykiske sygdomme og hjerneskader samles.
  Miljøtilladelser, og erhvervs udvikling hærer også hjemme i Regionerne.
  Lad os få nærdemokratiet og selvstyret tilbage ved at Regionerne selv udskriver skatter, det kan borgerne gennemskue, og fyre politikerne hvis der
  "Snydes på vægten".
  Som det er nu, sundhedsafgiften og 2% "omprioritetingen" , ved vi så om det skatteborgerne betaler kommer fuldt tilbage til DERES Region.
  St
  Mellemregningerne kommune betaler for indlagte egne borgere bør stoppe.
  Vi skal da ikke betale 2 gange? Både Sundhedsafgiften, + oveni kommuneskat.

 • Anmeld

  carry · amazing

  carry

  this is indeed amazing information

  https://chasebankroutingnumber.hatenablog.com/

 • Anmeld

  carry · amazing

  thanks

  thanks for this great info piece

  http://routingnumberguide.over-blog.com