Djøf: Politikere skal respektere magtens tredeling

DEBAT: Det kræver en indsats af alle at sikre den helt afgørende tillid til magtens tredeling. Derfor bør politikerne vise den samme respekt for den udøvende og den dømmende magt, som de selv har krav på, skriver Henning Thiesen, formand for Offentlige Chefer i Djøf. 

Af Henning Thiesen
Formand for Offentlige Chefer i Djøf                                 

På mandag er det Grundlovsdag. Det er en helt central mærkedag for folkestyret, og det er også en dag, hvor det giver god mening at minde hinanden om, hvad der er med til at udgøre et folkestyre.

Jeg mener, at vi skal blive bedre til at tage den debat i Danmark. Det handler for eksempel om demokratisk dannelse. Om den bestandige bestræbelse på at udvikle en høj faglig og etisk standard i forvaltningen af den offentlige sektor og i dens institutioner og blandt de politikere, vi som borgere vælger.

Magtens tredeling
Men det handler i allerhøjeste grad også om magtens tredeling. Om adskillelsen mellem den lovgivende, udøvende og dømmende magt.

Vi behøver desværre for tiden ikke se langt ud over Danmarks grænser, før det bliver tydeligt, at en demokratisk debat bliver ligefrem farlig at tage.

Vi ser eksempler på undtagelsestilstand beordret af en regering eller øverstkommanderende, aflytning uden retskendelse og andre lignende eksempler på magtmisbrug. I dansk kontekst en fjern og nærmest utænkelig situation.

Men folkestyret er ikke noget givent, og vi skal som borgere hele tiden holde øje med sprækker i fundamentet. Som repræsentant for en faglig organisation med mange embedsmænd er det primært den udøvende magt, jeg beskæftiger mig med.

Men jeg synes nu også, at der af og til kan være grund til at kommentere forholdet mellem de tre magtinstanser i Danmark.

Grundlovsdag er netop en anledning til at kaste et blik på magtens tredeling, som er vigtig for vedligeholdelsen af vort demokrati. Det handler om grundstenene i vores demokrati, og om, hvordan vi undgår magtfordrejninger. Det er en vigtig diskussion.

Dommere er upartiske
Djøf er opmærksom på, at der flere gange fra lovgiverside udtrykkes skepsis over for eksempelvis dommeres uafhængighed og integritet. Der må ikke herske tvivl om, at dommerne er deres ansvar bevidst.

De afgør ikke sager med skelen til politiske holdninger eller en opinion. I stedet forholder de sig alene til lovgivning og retspraksis.

Hvis dommerne også skulle lægge den politiske stemning på Christiansborg eller i befolkningen til grund for deres afgørelser, ville vi for alvor have et problem med retssikkerheden.

Respekten for vores uafhængige dommere – og dermed for den dømmende magt – eroderes en lille smule hver gang, der fra politisk hold udtales kritik af en domsafsigelse.

Man kan som politiker have en anden vurdering af de konkrete sager, men man må respektere de afgørelser, som uafhængige dommere træffer på baggrund af deres vurdering af sagsforløbet og af praksis på området.

Hvis politikerne er utilfredse med retstilstanden i Danmark, bør de i stedet ændre lovgivningen. Det er jo netop deres rolle og opgave at udforme de regler, der gælder i Danmark.

Men indtil lovgivningen måtte blive ændret, bør også politikerne respektere dommernes afgørelser og stå vagt om respekten for domstolenes uafhængighed og integritet.

Kritiser ikke navngivne embedsmænd
Djøf har også noteret sig, at flere folkevalgte på Christiansborg af og til kritiserer navngivne embedsmænd i konkrete sager og endda har krævet ansættelsesmæssige sanktioner af navngivne embedsmænd i direkte modstrid med, hvad for eksempel en undersøgelseskommission har konkluderet.

Djøf har tidligere skrevet til blandt andet partiernes formænd for at gøre opmærksom på det problematiske i, at medlemmer af Folketinget kritiserede navngivne embedsmænd. Det er et problem, for embedsmændene hverken kan eller skal tage til genmæle direkte over for Folketinget.

Departementerne og styrelsernes embedsmænd står til ansvar for ministeren, og det er ministeren, som Folketinget i givet fald skal stille til regnskab. For når landets politikere går ned i den udøvende magts maskinrum, så kommer der hurtigt grus i maskineriet.

Det kræver en indsats af alle at sikre den helt afgørende tillid til magtens tredeling. Derfor vil vi fra Djøf især appellere til, at de folkevalgte politikere viser den samme respekt for den udøvende og den dømmende magt, som de selv har krav på.

Rigtig god Grundlovsdag!

.....

Henning Thiesen er 64 år og er uddannet cand.jur. fra Aarhus Universitet i 1977. Han har været formand for Offentlige Chefer i Djøf siden 2012 og har været direktør for Beredskabsstyrelsen siden 2011. Henning Thiesen var i perioden 2005 til 2011 politidirektør hos Københavns Vestegns Politi.

Forrige artikel DJØF: Lad os se hele regningen for udflytningen DJØF: Lad os se hele regningen for udflytningen Næste artikel Tidligere departementschef: Fagministerier bør have mere magt Tidligere departementschef: Fagministerier bør have mere magt