Djøf om udflytninger: Drop følelserne og vent på fakta

DEBAT: Politik må gerne bygge på værdier, så længe de ikke tilsidesætter fakta. Politikerne bør vente på konklusionerne fra første runde af udflytninger, skriver Sara Vergo fra Djøf. 

Af Sara Vergo 
Formand, Djøf Offentlig

Jarl Cordua, politisk kommentator og radiovært, har i den seneste tid sendt en bølge af kritik mod regeringens flytning af statslige arbejdspladser.

Og for nylig råbte Dansk Arbejdsgiverforening, DI, LO og Akademikerne vagt i gevær med et brev til statsministeren om de uheldige konsekvenser af planerne om at flytte De Økonomiske Råds sekretariat til Horsens.

En kritik, der også følges op af de øvrige finanspolitiske vagthunde i de andre EU-lande, der kraftigt anmoder regeringen om at omgøre udflytningen.

Senest er udflytningen af kontrolinstanser som for eksempel ombudsmanden også til debat.

Vent på fakta
I sidste ende er det en politisk beslutning, om en institution skal flyttes eller ej.

Men jeg kan ikke forstå, hvorfor man har så travlt med at flytte rundt på alt og alle, før man har et ordentligt overblik over konsekvenserne af første runde af udflytninger.

I dansk politik og forvaltning har vi en sund og lang tradition for at inddrage viden om de faglige og økonomiske konsekvenser af politiske beslutninger, før de bliver iværksat.

Vi djøfere bliver tit beskyldt for at lægge for meget vægt på faglige og økonomiske argumenter.

"Politik er også følelser," hedder det. Og det er jeg helt enig i: Politik ér følelser og bør bygge på værdier.

Men på den anden side har jeg det svært med politik, der tilsidesætter fakta. En rent følelsesbåret politik kan være lige så ude af trit med virkeligheden som politik, der er trukket ud af et regneark.

Menneskelige konsekvenser
I virkelighedens verden betyder det jo også noget, om der er styr på økonomien, og om processen er ordentligt forberedt.

For de styrelser, der skal flytte, og deres medarbejdere – både de erfarne, de nyansatte og dem, der vælger at blive tilbage – har beslutningen store konsekvenser for deres dagligdag.

Det har også store konsekvenser for os andre.

Velfungerende organisationer er en af støttepillerne i vores samfund. Derfor er det vigtigt at vide, hvad konsekvenserne er, når vi flytter rundt på dem.

Vi bør se på, hvad det koster at flytte en arbejdsplads fra én ende af landet til en anden, og hvad vi som samfund får ud af investeringen i form af eksempelvis vækst.

Vi kan eksempelvis se, at der allerede nu er problemer med at rekruttere erfarne akademikere til de flyttede styrelser.

Jeg mener derfor, at vi må have blik for de faglige vurderinger af beslutninger om flytning af arbejdspladser, og vi må lytte til Rigsrevisionens undersøgelse af flytningerne.

Politik kan ikke drives uden følelser og værdier, men næppe heller uden fakta og faglighed.

Forrige artikel DTU-rektor til ministerier: Stop med at ændre i vores konklusioner DTU-rektor til ministerier: Stop med at ændre i vores konklusioner Næste artikel Kresten Schultz-Jørgensen: Her er ledelseskuren mod udflytningssyge Kresten Schultz-Jørgensen: Her er ledelseskuren mod udflytningssyge