Djøf: Sæt fokus på kompetenceudvikling

KLUMME: Djøf lancerer ny embedsmandsuddannelse i kølvandet på Bo Smith-udvalgets anbefalinger. Mesterlære skal bidrage til at styrke faglighed og god embedsmandsskik og dermed tillid til forvaltningen, skriver Henning Thiesen, formand for Offentlige Chefer i Djøf. 

Af Henning Thiesen
Formand for Offentlige Chefer i Djøf

Hvor stor tillid har du i almindelighed til embedsmænd i de danske ministerier?

Svaret på det spørgsmål offentliggjorde Altinget i januar i en undersøgelse om tilliden til embedsværket. I målingen svarede 56 procent af de adspurgte, at de har begrænset tillid til embedsmænd i de danske ministerier, mens kun 37 procent udtrykker tillid. Resten er i tvivl.

Selvom Transparency International samme dag offentliggjorde artiklen om, at Danmark igen ligger fornemt placeret som det land med mindst korruption, er tallene malurt i bægeret for alle de embedsmænd, der hver dag går på arbejde for at tjene samfundets interesser.

Altingets undersøgelse kan efter min opfattelse bedst forklares ved, at de møgsager, der har været i de seneste år, har bidt sig fast i folks bevidsthed.

Spot på dyderne
Tillid til forvaltningen, tillid til politikerne, tillid mellem ledere og medarbejdere og tilliden mellem arbejdsmarkedets parter er noget af det kit, der styrker sammenhængene i vores samfund og dermed udvikler vores demokrati.

Åbenhed – også om fejl – er et vigtigt omdrejningspunkt sammen med vores faglighed som embedsmænd i at styrke tilliden til embedsværket. Men sagerne og den seneste tillidsundersøgelse viser, at embedsmandsdyderne til stadighed skal drøftes og bruges aktivt. Derfor skal kompetenceudvikling af embedsværket sætte spot på dyderne, og ledelsen skal sikre, at de bliver en del af kulturen.

Mesterlære for de yngste
Der er mange aktører, som tager del i at løfte kompetencerne i embedsværket. Djøf bidrager også på paletten.

Lad mig give et eksempel, som tager udgangspunkt i overgangen mellem teori og praksis eller nærmere bestemt mellem universitet og jobbet som ”yngste fuldmægtig”, nemlig Djøfs nye embedsmandsuddannelse: Mesterlære for nye embedsmænd - Træn med erfarne praktikere.

Ikke for at bruge klummen som reklamespalte, men jeg vil gerne understrege, at Djøf tager tillidsproblematikken meget alvorligt, og at vi ønsker at ruste nye embedsmænd til endnu bedre at kunne håndtere rollen.

Lad mig slå fast, at fokus på de unge naturligvis ikke betyder, at det erfarne embedsværk og ledelsesgrupperne ikke skal have normer, god sagsskik og embedsmandsrollen på rygraden. Men vi vil gerne understøtte, at de yngste fuldmægtige får en vis sikkerhed i deres beslutninger og handlinger efter transitionen fra universitetet til for eksempel et ministerium eller i en kommunal eller regional forvaltning.

Et langt sejt træk
Uddannelsen – der er ved at forlade tegnebrættet – udvikles i samarbejde med chefer og medarbejdere i den offentlige sektor. De har lagt vægt på, at indholdet skal styrke refleksion på praksis, skabe en læringskultur og ruste de nyansatte til at varetage rollen som embedsmand.

Det handler eksempelvis om do-how i forhold til organisation, faglighed, metoder og personlige kompetencer og sætter fokus på blandt andet embedsmandens dyder og etik, magt, medier og politik samt faglighed og kommunikation.

Kurset adresserer åbenlyst nogle af de aktuelle udfordringer for embedsværket, som Bo Smith-udvalget pegede på. Men der er ikke tale om et quick fix gennem fire dage foran katederet. For det første fordi der til uddannelsen også kobles mentorordning med erfarne embedsmænd (en slags mesterlære). For det andet fordi der bliver lagt vægt på netværksskabelse og indgang til et praksisfællesskab.

Jeg tror, det bliver en rigtig spændende uddannelse. Jeg glæder mig til, at vi lancerer den i løbet af foråret.

Vi kan ikke genskabe fuld tillid til embedsværket over natten, og bestræbelsen bliver et langt træk. Men for mig at se, er embedsværkets kompetenceudvikling central, så det slås fast, at vi arbejder på et grundlag af faglighed og faste normer. Jeg er overbevist om, at jo mere vi synliggør vores faglige grundlag, desto større bliver den tillid, vi måtte møde fra Folketing, medier og borgere. 

Forrige artikel FTF: Formålet er blevet væk i det offentlige FTF: Formålet er blevet væk i det offentlige Næste artikel R: Skal staten styre alt? R: Skal staten styre alt?
Åbningsdag: Det ved vi om den nye Hjemrejsestyrelse

Åbningsdag: Det ved vi om den nye Hjemrejsestyrelse

NY STYRELSE: Tirsdag den 11. august indvier udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) en ny styrelse, som skal vejlede afviste asylansøgere til hjemrejsen. Her er, hvad vi ved om styrelsen indtil videre.