Minister: Et stærkt ledelsesmæssigt fokus på digitalisering er nødvendigt

REPLIK: Digitalisering indgår som en del af Ledelseskommissionens arbejde. En bedre offentlig ledelse forudsætter og fremmer nemlig digitalisering, skriver Sophie Løhde, innovationsminister, og Allan Søgaard Larsen, formand for Ledelseskommissionen.

Af Sophie Løhde og Allan Søgaard Larsen
Innovationsminister og formand for Ledelseskommisionen

I artiklen "Bedre offentlig ledelse kræver bedre digitale systemer” i Altinget den 4. maj vil administrerende direktør Martin Petersen fra CGI Danmark A/S gerne klæde de offentlige ledere bedre på til at udnytte digitale teknologier. Det vil vi også. Et stærkt ledelsesmæssigt fokus på digitalisering er helt nødvendigt, hvis vi skal kunne gribe mulighederne og levere den bedste service til borgerne.

Lederne lades ikke i stikken
Martin Petersen foreslår et stærkere digitalt fokus i det nye statslige lederudviklingsprogram og undrer sig samtidig over, at det ikke indgår i ledelseskommissionens arbejde. Til almindelig beroligelse kan vi forsikre om, at lederne ikke bliver ladt i stikken.

Vi er helt enige i betydningen af digitalisering for lederne i den offentlige sektor. Digitalisering er således en del af Ledelseskommissionens kommissorium i den forstand, at en bedre offentlig ledelse både forudsætter og fremmer digitalisering.

Digitale processer giver nye udfordringer
Vi ser netop, at en af de store ledelsesmæssige udfordringer er, at opgaverne – og måden, vi løser dem på – forandrer sig med nye digitale processer. Tidligere jobfunktioner bliver automatiseret, og andre kompetencer og fagligheder kommer i spil.

Det er denne forandringsproces, som ledere skal kunne gribe. Der bliver behov for at lede forandringsprojekter på tværs af den offentlige sektor, som kan være med til at forandre og udvikle den offentlige sektor, og der bliver behov for at få nye fagligheder i spil.

Det er en svær forandringsproces, som lederne og deres medarbejdere skal igennem sammen. Det kræver skarpe digitale kompetencer, men også en fælles forståelse for den transformation, der skal finde sted.

Med de nye teknologier åbner der sig et væld af potentielle fornyelsesmuligheder for den offentlige sektor. Tidligere arbejdstunge processer kan forenkles ved hjælp af digitale værktøjer, og det frigiver tid til kernevelfærden.

Digitalt opsamlede data, om hvilke services der efterspørges og forbruges i stat, regioner og kommuner, giver mulighed for at målrette den offentlige service på en helt ny måde, som giver den enkelte borger indflydelse på processen.

Indsamlede data giver også ny viden og kan bruges til at få øje på de steder, hvor der finder en fornyelse sted, som er gået godt. Det er vigtig information til lederne og de fagprofessionelle. Og det digitale perspektiv vil derfor også indgå i Ledelseskommissionens arbejde.

Programmer til ledelsesudvikling
Herudover rummer det nye statslige ledelsesudviklingsprogram – PLUS – også det digitale perspektiv, som Martin Petersen efterlyser. Programmet er under etablering og er målrettet ledere på tværs af de statslige institutioner. PLUS vil have forløb og aktiviteter målrettet forskellige ledergrupper og -niveauer.

I programmet vil digitalisering og nytænkning i vidt omfang indgå som et gennemgående tema på tværs af forløb og aktiviteter. På topledertalentforløbet SPOT, som er i gang, udfordres deltagerne eksempelvis på erkendelsen af, at rammerne for deres organisationer er under konstant forandring som følge af den teknologiske og digitale udvikling.

Deltagerne inspireres og drøfter, hvordan de som kommende topledere går til ledelsesopgaven – både i forhold til ledelsesadfærd i en forandret verden og i forhold til at lede selve forandringen.

Programmet sætter fokus på betydningen af at skabe og drive fornyelse i den offentlige sektor og kombinerer det med konkrete værktøjer såsom it-programstyring for topledere.

Målet er at udvikle det rette perspektiv for deltagerne, understøtte handlekraft og ledelsesmæssig professionalisme, så digitale udviklingsprojekter lettere bliver en velintegreret del af statens ledelse.  

Det kræver meget at omstille sig til den digitale virkelighed, men vi er godt i gang. og vi skal videre.

Forrige artikel Claes Nilas: Offentlig og privat ledelse er ikke nødvendigvis to adskilte verdener Claes Nilas: Offentlig og privat ledelse er ikke nødvendigvis to adskilte verdener Næste artikel Byrådsmedlem: Embedsmænd skal fortsat ikke være politiske Byrådsmedlem: Embedsmænd skal fortsat ikke være politiske