Gyldent år for vikarer i ministerier

VÆKST: Sidste år steg ministeriernes udgifter til vikarer med 29 procent. Det vækker bekymring i fagforeninger. Særligt to ministerier står for det øgede forbrug.

Flere statsansatte kunne sidste år byde en vikar velkommen som kollega. 

Fra 2014 til 2015 steg departementers og styrelsers samlede vikarforbrug fra 68 til 88 millioner kroner, hvilket svarer til en stigning på 29 procent.

Også set i forhold til 2013 lå vikarforbruget sidste år højt. I 2013 indkøbte ministerierne vikarydelser for 66 millioner kroner.

Login