Her er eksperterne, der skal granske den danske coronaindsats

KULEGRAVNING: Fem meget forskellige eksperter er nu sat på opgaven med en omfattende udredning af, hvordan Danmark har håndteret coronapandemien.

En læge med speciale i smitsomme sygdomme, en norsk forvaltningsekspert, en professor i sundhedsjura og en professor i sundhedsøkonomi.

Det bliver de fire eksperter, som sammen med statskundskabsprofessor Jørgen Grønnegård Christensen de næste måneder skal granske den største danske sundhedskrise siden 2. verdenskrig.

Et bredt flertal i Folketinget blev før sommer enige om en omfattende liste til, hvad de fem eksperter skal vurdere. Det gælder blandt andet Folketingets adgang til at kontrollere regeringens håndtering af coronakrisen og teststrategierne, kvaliteten i sundhedsvæsenets pandemiberedskab og en stribe andre spørgsmål.

Samtidig skal eksperterne vurdere, hvordan Danmark har klaret sig i forhold til naboerne Tyskland, Norge og Sverige.

Det understreges i Folketingets opdrag til gruppen, man ikke ønsker at ”placere et politisk eller retligt ansvar over for hverken embedsmænd eller politikere”.

”På kort tid skulle Folketinget tage vidtrækkende beslutninger med store konsekvenser for folks liv og økonomi. Udredningen skal hjælpe med, at vi drager læring af et indgreb af historiske dimensioner, så vi kan stå bedre rustet, hvis Danmark igen bliver ramt af en pandemi”, udtalte Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen (S), i en pressemeddelelse om udredningsarbejdet.

Deltagerne, der er valgt efter indstilling fra formanden for udvalget, er allerede gået i gang. Udredningen skal være færdig i januar 2021. Herefter skal udredningen skal også munde ud i en offentlig høring om konklusionerne. 

Jørgen Grønnegård Christensen (formand)
Professor emeritus, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Den 75-årige professor fra Aarhus har i årtier forsket i samspillet mellem embedsværk og politikere. Han har deltaget i et hav af kommissioner og udredninger ved siden af sit omfattende akademiske arbejde på området.

Jostein Askim
Professor, Institut for Statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Jostein Askim er professor i offentlig forvaltning og har ligesom Jørgen Grønnegård Christensen forsket i centraladministrationens organisation og samspillet mellem politikere og embedsmænd. Han er samtidig aktiv i det internationale miljø omkring forvaltningsforskningen og har også arbejdet i ministerielle udvalg. 

Dorte Gyrd Hansen
Professor, leder af Dansk Center for Sundhedsøkonomi, Syddansk Universitet

Dorte Gyrd Hansen er ikke så hyppigt citeret i medierne som en række andre sundhedsøkonomer. Men hun er særdeles anderkendt i sundhedsøkonomiske kredse. Målt på den akademiske skala vurderes hun til at være Danmarks dygtigste forsker i sundhedsøkonomi, og hun er formentlig den sundhedsøkonom med flest publicerede videnskabelige artikler. Som professor i sundhedsøkonomi har hun via sin forskning haft indblik i mange forskellige områder af sundhedsvæsnet. Dermed er Hun sandsynligvis den deltager med den mest brede indsigt i sundhedsvæsenet.

Lars Østergaard
Professor, Afdelingen for Infektionssygdomme, Aarhus Universitetshospital

Lars Østergaard er gruppens eneste deltager med lægebaggrund. Han er netop professor i infektionsmedicin, som håndterer smitsomme sygdomme som covid-19. Lars Østergaard har spillet en stor rolle i den midtjyske og nationale pandemiindsats. Lars Østergaard er samtidig en af landets førende forskere i infektionsmedicin.

Helle Bødker Madsen
Professor, Juridisk Institut, Aarhus Universitet

Helle Bødker Madsen er gruppens eneste jurist. Hun er ekspert i sundhedsjura og har mange år forsket og undervist i området.

Fotos: Pressefoto - Ove Smedegaard / Universitet i Oslo / Syddansk Universitet / Aarhus Universitet / Region Midtjylland

Forrige artikel Bombetrussel mod Rigsadvokaten tæt ved Christiansborg Bombetrussel mod Rigsadvokaten tæt ved Christiansborg Næste artikel Åbningsdag: Det ved vi om den nye Hjemrejsestyrelse Åbningsdag: Det ved vi om den nye Hjemrejsestyrelse