Kronik: Udflytninger kræver opkvalificering af hele organisationen

KRONIK: Udfordringen ved den kommende bølge af statslige udflytninger bliver at sikre effektivitet og kvalitet i en organisation, der opererer på flere fysiske adresser. Det stiller markant andre krav til alle dele af organisationen, skriver Lars Pedersen.

Af Lars Pedersen
Ledelseskonsulent, Pitstop Management, forfatter

Med endnu en bølge af udflytning af statslige arbejdspladser vil vi igen opleve, at de berørte styrelser vil stå over for markante ændringer af deres organisation, der har konsekvenser for det daglige samarbejde, for kommunikation og ikke mindst for ledelse. At sikre effektivitet og kvalitet i en organisation, der opererer på flere fysiske adresser, stiller markant anderledes krav til alle organisationens medlemmer.

Som specialister i distanceledelse og virtuelt samarbejde er vi i Pitstop Management særligt opmærksomme på de implikationer – positive og negative – som udflytningerne medfører. Vi har derfor tidligere på året gennemført interviews med ledere i 10 statslige styrelser.

Login