Lisbeth Knudsen: Kroniske københavner-pryglerier er usaglige

KOMMENTAR: Ingen politisk diskussion med en geografisk dimension kan føres, uden at det uimodsigelige provinskort straks kommer op, skriver den indfødte københavner Lisbeth Knudsen.

Undskyld. Så er det sagt. Jeg er født i København. Men kan man få tilgivelse, hvis begge ens forældre kom fra gode, solide jyske byer og bare var tilflyttere?

Andre lande er stolte af deres hovedstæder, og selvfølgelig er der altid en sund kappestrid mellem de største byer i et land, men kunne vi ikke godt snart få lidt proportionssans ind i debatten om København kontra provinsen. Eller sagt med andre ord: Stop nu den omgang ”københavner-prygl”.

Et Danmark i bedre balance får vi ikke ved at afmontere hovedstaden. Vi er et meget lille land med korte afstande. Vi lovpriser os af ikke bare at være blandt verdens lykkeligste folk, men også at være et temmelig homogent folk.

Når ferien står for døren, så vender trafikken helt ubetinget fra øst til vest – hjem til familien i Jylland. Når man kører rundt i Danmark, er man ikke i tvivl om, hvor vores industriproduktion og store landbrugsproduktion ligger – i Jylland.

Alligevel er vi kommet ind i en dårlig stime, hvor ingen politisk diskussion med geografisk potentiale kan føres, uden at provinskortet kommer op. Og er provinskortet først blevet rejst, så tør ingen gå imod. Hvis en politiker valgt i Storkøbenhavn prøver at vende strømmen, så bliver han hurtigt trampet ned.

Hvordan i alverden er vi kommet dertil, at vi kaster rundt med små og mellemstore statslige institutioner, råd og nævn for bare sådan af princip og symbolpolitik at flytte dem til Brønderslev, Bogense, Bornholm, Svendborg eller Horsens? Alt sammen på den absurde baggrund, at det, kommunerne efterspørger rundtomkring i landet, ikke er små udflyttede statslige enheder, der lægger beslag på de alt for få højtuddannede, men derimod uddannelsesinstitutioner, der virkelig kan holde på de unge i lokalområderne.

Hvordan er det kommet så vidt, at politikere helt alvorligt kaster sig ind i at kræve 135 TV 2-ansatte flyttet fra Teglholmen i København til Kvægtorvet i Odense sådan bare af princip, fordi der ikke må være for mange TV 2-folk i København? Alt sammen på den absurde baggrund, at staten yder godt en halv milliard kroner i mediestøtte til TV 2's otte regioner rundtomkring i landet for netop at sørge for en tæt regional og lokal dækning.

Eller hvordan er det kommet så vidt, at de samme politikere kræver Radio24syv flyttet til Aarhus, når stationen skal have fornyet sin sendetilladelse? Alt sammen vel vidende, at det, der har skabt stationens succes – også vest for Storebælt – er de politikere, kulturfolk, programværter med stor personlighed og anderledes meningsdannere, der gerne myldrer ind i studierne, fordi stationen netop ligger i København.

Har de samme politikere mon tænkt over, hvordan det lyder, når radio ender i det ene telefoninterview efter det andet uden nerve og intensitet, og tv-indslag ender i samtaler via Skype i stedet for en personlig tilstedeværelse i et studie? Det er dødssyg radio i længden, og det er håbløst tv, når skypeinterviewet ikke er absolut nødvendigt som redskab til at få en korrespondent i en krigszone igennem direkte.

Ingen tvivl om, at landspolitik også har brug for at blive iagttaget og kommenteret fra provinsen, men det har vi faktisk både DR's regioner og TV2's regioner til, hvis de nu blev udnyttet noget bedre. Og så har vi en regional og lokal privat presse, der burde tildeles mere mediestøtte og flere kræfter til den opgave ikke alene at bedrive dygtig lokaljournalistik, men også at give det lokale perspektiv på det, landspolitikerne og eksperterne finder på.

Hele tendensen til ”københavner-prygl” trænger i øvrigt til en solid dosis mytedræber. Det er slet ikke København, der vokser mest og trækker alting til sig.

Siden 1926 er befolkningen i Danmark ifølge Danmarks Statistik vokset fra 3,4 millioner til 5,7 millioner indbyggere, svarende til en stigning på 68,1 procent. Væksten er især sket blandt de største provinsbyer, som nu huser næsten to og en halv gange så mange borgere, svarende til en stigning på 148,3 procent, sammenlignet med 1926. I samme periode er indbyggertallet i hovedstaden kun fordoblet, svarende til en stigning på 90,8 procent.

Urbaniseringen de seneste 90 år har således medført befolkningsforskydninger, som har været stærkest mod de største provinsbyer, sammenlignet med hovedstadsområdet.

I 1926 boede 23,9 procent af befolkningen i hovedstadsområdet, og 18,3 procent af befolkningen boede i de 29 største provinsbyer, mens andelen i 2016 er lige store for hovedstadsområdet og for de største provinsbyer, nemlig 27,1 procent. Danmark er faktisk blandt nogle af de mindst urbaniserede lande i Europa. Og vi har en hovedstad, der i øjeblikket ikke i tilstrækkeligt omfang kan konkurrere med andre landes.

Forskrækket over seneste resultat af folketingsvalget og Dansk Folkepartis massive fremgang i det syd- og sønderjyske så er det, som om der er gået panik – i ikke mindst Venstre. Men spørgsmålet er, om det er kampagner som ”Et Danmark i bedre balance” og udflytning af statslige arbejdspladser her og der, som redder den situation. Mens det i øvrigt udhuler Venstres position i København.

Hvad der skal til er en aktiv lytning til, hvad det er, der bekymrer vælgerne i de områder, der ligger uden for de større provinsbyer. En rundtur til nogle af de kommuner, som har lokalområder udfordret på vækst og alt for skæv alderssammensætning, viser mig, at vælgerreaktionerne i høj grad handler om mangel på opmærksomhed på helt fundamentale ting.

Hvis man lytter aktivt nogle af de steder, så handler bekymringerne om udviklingen af de lokale samfund med de grundlæggende sociale faciliteter, som vi alle ønsker os i et velfærdssamfund. Om skoler, om adgang til en praktiserende læge og et sygehus i rimelig afstand, om offentlig transport, om ældrepleje, om kontakt til et nærpoliti, om nærbutikker og al den slags fundamentale ting, som ikke løses ved, at Dansk Sprognævn flytter til Bogense, 135 mand fra TV 2 flyttes til Odense, eller en radiostation flyttes til Aarhus.

Det får de lokale samfund ikke mere opmærksomhed af hos politikerne i de her sårbare områder, hvor tidligere lokale funktioner er blevet centraliseret i storkommunerne. Problemet med områderne uden for de større byer kan ikke løses med symbolpolitik og løsninger på Christiansborg. Det skal løses i de enkelte storkommuner ved øget opmærksomhed på udviklingen af lokalsamfundene.

Vi har brug for begge dele – både en stærk hovedstad og for opmærksomhed på de lokalsamfund, som ikke føler sig hørt. Vi løser ingen af delene ved at sætte forskellige områder af landet op imod hinanden.

-------------------

Lisbeth Knudsen er ansvarshavende chefredaktør og direktør for Mandag Morgen samt formand for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Det Kgl. Teater. Hun har været koncernchef for Berlingske Media og ansvarshavende chefredaktør for Berlingske. Før det var hun blandt andet nyhedsdirektør i DR. Hver anden fredag skriver hun en klumme i Altinget, som alene er udtryk for skribentens egne holdninger.

Forrige artikel Elberth: Ministerier og styrelser er sløje til at Elberth: Ministerier og styrelser er sløje til at "gå fra pjecen til fjæsen” Næste artikel Haarder: Selvfølgelig skal en minister kunne bede en embedsmand redegøre for en sag Haarder: Selvfølgelig skal en minister kunne bede en embedsmand redegøre for en sag
 • Anmeld

  Kim Kaos

  Indfødt

  Hvorfor indleder du dit skriv med en undskyldning og forsætter med at henvise til dit jyske ophav?

  Vær en stolt københavner.

  Jeg er selv indfødt - mine forældre er indfødte - mine bedsteforældre - mine older i utallige generationer er født i København.

  Og det har jeg det helt fint med - Jeg er stolt af min baggrund og hvorfor skulle jeg ikke være det?

  Det er sgu lige så fint at være vaskeægte københavner som at være fynbo eller jyde.

  Og hvis der er nogen der mener noget andet så kan de rende og hoppe.

 • Anmeld

  Ole Jung

  Københavner-prygleri?

  Lisbeth Knudsen taler om kroniske københavner-pryglerier. Denne selvpåtagne offerrolle kan ikke undre i betragtning af hendes langvarige tilhørsforhold til Danmarks Radio, der i særlig grad markerer det centraliserede københavneri.
  DR og andre centrale organisationer lider under den opfattelse, at København ikke blot er landets hovedstad – men også at alt uden for dette Mekka må være en ren udørk. Ikke mindst i ”det mørke Jylland”. Hertil kommer risikoen for politisk skævvridning, da det partipolitiske tyngdepunkt i København er radikalt anderledes end gennemsnittet uden for hovedstaden.
  Det er usundt, at langt størstedelen af medarbejderne i de statsejede medier har deres daglige udgangspunkt i det københavnske miljø. Det daglige miljø præger naturligvis holdninger samt valg og ”vinkling” af historier i medierne. Tilsvarende er det uhensigtsmæssigt med andre offentlige institutioner, hvis kendskabet til virkeligheden uden for København er mangelfuldt.

 • Anmeld

  Henning Kjær · Jyde, Københavner, Sjællænder,

  Den lille centralisering, +++

  Du har ret Lisbeth Knudsen.
  Det er de mange små centraliseringer der er problemet (kommunalreformen) plus centralisering af uddannelserne. De dominerende økonomer har kun centralisering i værktøjskassen til forbedring af de offentlige institutioner og unge er i stigende grad blevet tvunget til at flytte til større-store-de største byer for at uddanne sig, og senere flytter de sjældent tilbage til den landsdel/by de kom fra.
  Udflytningen af små statslige arbejdspladser en planløst og uden idé, og forslår de som en skrædder i he...

 • Anmeld

  Søren Degnbol Pedersen · Strandskade

  Det er jo dine venner den er gal med!

  Inden Lisbeth Knudsen kammer helt over! er de måske på sin plads, at gøre opmærksom på! At der er dine venner (De mennesker du kloger den sammen med i mange af de paneler og udvalg du befinder dig i) eller bekendte om du vil, der punker København! Ud fra platte politiske overvejelser! Udelukkende, i en besynderlig tro på at kunne skaffe stemmer! Og så til Bloksbjerg med ALLE omkostningerne!
  At udflytningen bliver til en tilbageflytning - du ved sådan en sivende en af slagsen! (Læs de svenske rapporter fra et lignende eksperiment) Betyder mindre i dette "bjergsomme" fora!

 • Anmeld

  Farmor

  En statsminister der VIL VIL VIL være statsmknister for enhver pris?

  Det kan Lars Løkke Rasmussen ikke være uden at føje DF i alle deres luner.
  F.eks.:
  Stramninger for at fattiggøre indvandrere, uagtet det rammer etnisk danske med samme styrke.

  Slagtning af DR, som hævn for 1864, og sidste afsnit i Vores Historie. For reklamer i både radio og tv med statsstøtte. 😈

  Nedrivning i "Ghettoområder", for lejernes EGEN opsparing til renovering af utidssvarende og fugtige lejligheder. 😢

  Vildsvinehegn, der bekvemt også lukker for personer der forsøger at krydse på ubevogtede steder, for bare at nævne nogle.

  Udflytningerne er REN symbolpolitik, og også et DF krav.
  Måske fordi de har fortrudt centraliseringerne der kom med VKOs Strukturreform, eller måske for mindre off. Indsigt i div. styrelser, f.eks. opdelingen af SKAT i 7 nye styrelser, der reelt gør Skattekommissionens arbejde til grin, fordi der ikke er de samme medarbejdere, direktører og nye opgaver i hver styrelse.?

  LLR må for at beholde taburetten tækkes DF (OG LA), til gengæld kan Venstre så skalte og valte som de vil, med vores tryghed, omsorg og miljø.

  Ideologi, og tom symbolpolitik, fjerner fokus fra det væsentlige, det tror jeg er årsagen til Udflytningerne.

 • Anmeld

  Palle Kjær

  Københavner-prygleri

  Hvor er det forfriskende, at der endelig er en fra djævle øen(nordjysk betegnelse for folk bosat på Sjælland), der endelig sætter denne "bedre i balance" diskussion i focus. Det Regeringen er igang med, er at pleje egne politiske interesser med focus på næste valg. Det havde set bedre ud hvis disse tiltag med udflytninger var med i et kommende valgoplæg (demokrati). At tvangsflytte mennesker/jobs, var noget man udførte i SSR under kommunismen uden befolkningens samtygge.

 • Anmeld

  Torben Bach Sørensen · Jordnær debattør

  IKKE GEOGRAFI DER ER AFGØRENDE

  Kære Lisbeth,

  Du ved jo godt at man “miljøpåvirkes”.

  Helt enkelt betyder det at dine daglige kollegaer, sportsvenner og dine nære fysiske venner selvfølgelig påvirker dine holdninger. Man dagligt taler om hvad der hænder omkring en.

  Og fakta er at København er en monopol der pulserer og daglig fylder en med kraftige og dynamiske indtryk.

  DET sker f.eks. Ikke så voldsomt i Grenaa hvor jeg bor selv om Terma lige er blevet førende i europæisk rumfart.

  Men vore holdninger er også sunde og kloge. Vi kan også bidrage til hvordan samfundet bør udvikle sig.

  Men når hovedparten af medieverdenen dagligt render hinanden på dørerne - ensrettes jeres holdninger - og det er så disse holdninger der opnår status som “korrekte”.

  Du bør tage et helikopter view på hele Danmark og huske at vi snart er 6 millioner indbyggere, hvoraf langt under halvdelen bor i Hovedstaden.
  Derfor

 • Anmeld

  Martin Jarløv

  Godt og rigtig skrevet - FLOT

  Jeg synes, du har fat i en række vigtige pointer, som burde tages mere alvorligt, end det sker idag. Symbolpolitiken er kørt for langt og af sporet! Det er ikke en sund udvikling for vort demokrati!🤔😃👍

 • Anmeld

  Oluf Robert Aunkilde · Kobbersmed

  I Danmark er jeg født...:-)

  Gode Lisbeth Knudsen.
  Jeg er Sjælænder med Sjæl, født og opvokset i København, bosiddende i Fyn igennem over 30år.
  Provinsen beklager sig, men hvad beklager de sig om...? Det er provinsens opgave at tage ansvar for at hive op i deres familiers juveler, fordi det er "Her fra min verden går" ...:-) Provinsens opgave er at tage ansvar for provinsen. En stærk Hovedstad, er en stærk markering af Danmark. Provinsen modtager så meget støtte fra den samlede kasse af Danmarks økonomi, at det udgør et bredt spekre for alle os der bor i Danmark. De Bedste Hilsener . Oluf

 • Anmeld

  René Bonde

  københavner-pryglerier er en diskussion om ressourcer

  En liste af befolkningstal og historiske ændringer har meget lidt med den fordeling af ressourcer at gøre som statslige midler udgør i form af stillinger og løn, der fordeles i de forskellige landsdele.

  Som eksempel kan nævnes at Lolland-Falster mangler 3000 statslige/offentlige job for at have den samme tæthed af offentlige stillinger som København. Det er penge der også betales i bundskat til staten af sydhavsøernes skatteborgere som beriger København og har gjort dette i de seneste +30 år. De kommuner der i dag klager over udligningsordninger har haft denne ordning i deres retning igennem stats og offentligt ansatte i deres områder i et halvt århundrede.

  Som københavner der er stats eller offentlig ansat kan man med rette føle sin tilværelse truet hvis en struktur reform ændrer dette. Men at lade resten af landets borgere lide for at beholde status quo er et klassisk MF mønster.

 • Anmeld

  Christian X

  Den københavnske mediemafia

  Medier plejer at udstille magthavere og lukkede loger med for stor indflydelse - det gælder bare ikke dem selv.

  Københavns kulturradikale parnas har åndshærget dette land, bedrevet åndsnepotisme og magtarrogance i 50 år. Men tryk avler modtryk og det er blot det, vi er vidne til. • Anmeld

  Birte Pedersen · Aktiv Folkepensionist

  Så gør da noget

  Jeg giver ikke en dyt for alle jeres utilfredsheder med den lille svindler LLR og hele hans slæng, i hyler op igen og igen om nedskæringer på nedskæringer, så gør da noget!! hvad skal der til for at vi alle godt og grundigt rejser os? nå nej, det regner jo og det blæser og vi skal snart have ferie og hvor får vi ungerne passet hvis vi strejker, og sådan kunne jeg blive ved. Det er da utroligt, det må i da give mig ret i, jeg er snart 74 og har i min tid været på barrikaderne, så jeg har ydet mit bidrag til fulde!

 • Anmeld

  J. Jensen

  Christian X

  Hvis du virkelig ønsker den form for debatniveau, så kan man som københavner sagtens deltage, men det fremmer vel ikke noget vidensniveau.

  Tilbage i tiden var rådet til de unge mennesker i Jylland, at kunne de ikke blive til noget måtte de flytte til København, men som med alt andet er udviklingen også her vendt på hovedet, Ingen unge mennesker med viden og talent ønsker længere at sidde tilbage i de stillestående jyske område, hvor bitterhed, apati, fremmed og københavnerhad er en del af den triste hverdagen, der går med et evindelig brokkeri over de fjernsynsudsendelser de næppe ser til ende, de radioudsendelser der ikke handler om at nedgøre ikke vestlige indvandre, og de avisartikler de aldrig læser fordi aviser er for dyre, runger lige så højt så som tiggeriet af københavnernes skattepenge, så der kan bygges store kulturhuse, svømmehaller, og opsættes lysanlæg på alle boldbaner mm

 • Anmeld

  Søren Degnbol Pedersen · Strandskade

  Det er lør-da og solen skinner @J. Jensen :)

  Din kommentar til @Christian X fortjener at man liiiige lader den stå bare 5 sec. Lol

 • Anmeld

  J. Jensen

  Pedersen

  Tak fordi du opfangede ironien

 • Anmeld

  Christian X

  Til de 2 selvfede københavnere: hr Pedersen og hr. Jensen

  I jeres osteklokke tror I, at modstanden mod den åndelige indavl, der foregår i København, er forbeholdt jyder.
  Jeg er født i København, bor på Sjælland og har læst på 2 københavnske universiteter og 1 i Lyngby. Men mod indskrænket hed kæmper selv guderne forgæves.

 • Anmeld

  J. Jensen

  Christian X

  Det er jo fint, at du har læst på så mange universiteter. Det må man så håbe at du har fået noget ud af.
  Men som jeg skrev, så gør det vist en smule ondt på nogen, når man vender det udtalte københavnerhadet på hovedet.

 • Anmeld

  Rolf Andersen

  Aalborg Universitet

  Aalborg Universitet har fire-fem mange etagers bygninger i Sydhavnen i Kbh. Hvorfor flytter de ikke tilbage til Aalborg?

  Nåeh nej, halvdelen af de københavnske unge taler jo med udpræget jydsk accent, men de vil nok ikke flytte tilbage til Jylland ;)