Løhde til FOA: Politikerne opsætter rammer, medarbejderne udfylder dem

REPLIK: FOA retter i et indlæg på Altinget kritik af regeringen for at glemme lederne og medarbejderne i en aftale om styrket offentlig ledelse, men kritikken rammer forbi målet, da aftaleparterne netop lægger op til samarbejde på tværs, skriver Sophie Løhde (V).  

Af Sophie Løhde (V)
Minister for offentlig innovation

Hvis vi skal forbedre og udvikle den offentlige sektor, så servicen til borgerne er i top, og medarbejderne trives, skal vi også fremover have dygtige, kompetente og motiverede ledere, der kan sætte en retning og motivere medarbejderne i det daglige.

Og det er også grundtanken i den fælles aftale, som regeringen tidligere i år har indgået med KL og Danske Regioner for at styrke ledelse og kompetencer i den offentlige sektor.

Tag ansvar 
I FOA er man glad for, at der bliver sat fokus på, hvordan offentlig ledelse kan styrkes. Det skriver Joan Lindskov, lederansvarlig i FOA, i et indlæg her på Altinget, men hun efterlyser samtidig, at ledere og medarbejdere bliver involveret i arbejdet med at gøre aftalen til virkelighed.

Jeg er helt enig i, at ledere og medarbejdere ude på de enkelte arbejdspladser skal involveres. Og det indgår også som en del af regeringens aftale med KL og Danske Regioner. For vi kommer ikke langt med de initiativer, vi med aftalen vil sætte i gang, uden et tæt samarbejde med de dygtige ledere og ansatte, der til daglig for eksempel tager sig af de ældre på plejehjem, behandler syge på hospitaler, tager hånd om børnene i vuggestuer og børnehaver og løser andre vigtige offentlige opgaver. Det kræver nemlig en stor aktiv indsats fra både ledere og medarbejdere at komme i mål.

Fra politisk side kan vi have ambitioner og udstikke rammer. Men vi kan ikke på egen hånd løfte ledelseskvaliteten i det offentlige. Det er et fælles projekt, der kun kan lykkes, hvis alle byder ind og tager et ansvar. Derfor er det vores håb og forventning, at offentlige ledere i samarbejde med medarbejdere vil påtage sig netop den vigtige rolle, det er at udfylde rammerne.

Samarbejde på tværs af sektorer
Det er ingen nem opgave. Og af samme grund har vi været optaget af at byde ind med et godt fundament med konkrete tiltag, som skal hjælpe ledere og medarbejdere med at lykkes. Eksempelvis vil vi gerne give offentlige ledere og medarbejdere bedre indsigt i, hvordan deres kolleger i andre dele af den offentlige sektor arbejder.

Vi vil derfor blandt andet indføre direktionsforløb, hvor topledere kan udveksle erfaringer på tværs af stat, kommuner og regioner og give medarbejderne mulighed for at deltage i rotations- og praktikforløb, så de kan snuse til andre dele af det offentlige og få kendskab til opgaver og erfaringer fra andre sider. Det skal skabe større sammenhæng, styrke kompetencer og give mere viden på tværs af den offentlige sektor.

Vi vil også gerne udvikle den offentlige sektor på baggrund af den viden, som offentlige ledere og medarbejdere har om deres arbejdsplads og borgernes oplevelser af mødet med det offentlige. Derfor vil vi sammen med kommunerne blandt andet gennemføre brugertilfredshedsundersøgelser på de enkelte arbejdspladser, så man på institutionsniveau får større kendskab til, hvor det går godt, og hvor man kan gøre det bedre.

Løfte i flok
Vi vil lave motivationsundersøgelser for at blive klogere på, hvad der motiverer medarbejderne i deres arbejde. Og for blandt andet at give lederne bedre indsigt i deres egen ledelse vil vi udarbejde værktøjer til lederevalueringer.

Alt sammen for at gøre det nemmere for ledere og medarbejdere ude på den enkelte arbejdsplads at tage stilling til, hvordan de politiske ønsker bedst muligt omsættes til deres virkelighed, så vi sammen kan styrke ledelse og kompetencer i det offentlige.

De faglige organisationer, der spiller en nøglerolle på arbejdsmarkedet, bliver også inddraget og får mulighed for at give deres besyv med. For at få input og sparring i forhold til, hvordan vi bedst muligt opstiller de rette rammer for arbejdet, vil regeringen, KL og Danske Regioner etablere en følgegruppe, hvor blandt andre FOA og andre centrale interessenter vil blive tilbudt en plads.

Med aftalen kommer vi altså langt. Men hvis vi skal realisere de politiske ambitioner og de mange initiativer, der skal være med til at styrke ledelseskvaliteten i den offentlige sektor, skal vi løfte i flok. Og jeg håber, at FOA vil bidrage aktivt til arbejdet.

Forrige artikel Domstolsstyrelsen: Kvinderne er på fremmarch i landets domstole Domstolsstyrelsen: Kvinderne er på fremmarch i landets domstole Næste artikel Enhedslisten: Udflytning er sket uden ordentlig omtanke Enhedslisten: Udflytning er sket uden ordentlig omtanke
 • Anmeld

  Tinne Stubbe Østergaard

  Undersøgelser? Qui bono?

  Nej, brugertilfredshedsundersøgelser, motivationsundersøgelser og lederevalueringer vil IKKE sikre medarbejdere og ledere mulighed for at "gøre det nemmere for ledere og medarbejdere ude på den enkelte arbejdsplads at tage stilling til, hvordan de politiske ønsker bedst muligt omsættes til deres virkelighed" - eller tænke og handle fagligt kompetent, myndigt og fornuftigt.
  Flere undersøgelser og evalueringer vil forstyrre arbejdet og spilde en masse tid og koste en masse penge til konsulenter - det er vel dem, der har anbefalet flere undersøgelser og evalueringer?

 • Anmeld

  Tinne Stubbe Østergaard

  Kan eksisterende topledermålingsværktøjer ikke bruges?

  Forum for offentlig topledelse "udviklede i 2008 et redskab til at gennemføre en topledermåling. Redskabet består af 40 konkrete spørgsmål, som er udarbejdet med udgangspunkt i anbefalingerne i Kodeks. Redskabet består endvidere af en guide skrevet til toplederen samt en vejledning til gennemførsel af målingen." http://www.publicgovernance.dk/?siteid=732&menu_start=732
  "Målingen er udviklet af et rådgivningspanel bestående af statslige, regionale og kommunale topledere. DIEU har bistået rådgivningspanelet i udarbejdelsen af målingen. Rådgivningspanelet bestod af:
  Departementschef Michael Lunn, Justitsministeriet
  Kommiteret Henrik Hassenkam, Finansministeriet
  Direktør Ole Kjær, SKAT
  Kommunaldirektør Bjarne Pedersen, Rudersdal Kommune
  Adm. direktør Claus Juhl, Københavns Kommune
  Kommunaldirektør Lars Wilms, Solrød Kommune
  Direktør Lars Hansson, Region Midtjylland
  Adm. direktør Jens Andersen, Region Sjælland."

  Spørgsmålene er nærmest troskyldigt naive. Burde en topleder ikke have et minimum af selvreflektion og have værdier og principper - og lederkompetencer! - fremfor evalueringsskemaer?

  Fx Topledelse i hverdagen:
  "Ledelse af hverdagen er udtryk for, hvorvidt NN prioriterer ledelsesopgaven og løbende afstemmer politiske målsætninger med organisatoriske muligheder. NN sikrer klarhed og entusiasme i organisationen om mål, forventninger samt beslutninger. Endelig skaber NN en kultur, hvor ansvar og opgaver delegeres og omsættes til resultatfokuseret handling og sammenhæng i den tværoffentlige opgaveløsning.
  (Sæt ét kryds i hver linie) (Komm: Skalaens 5 trin går fra helt enig til helt uenig)
  1. NN prioriterer ledelsen af organisationen i tilstrækkelig høj grad.
  2. NN sikrer, at både ledere og medarbejdere tager aktivt ansvar for at indfri organisationens mål.
  3. NN formår at forene de politiske ønsker og de faglige hensyn.
  4. NN sørger for, at alle ledere har en klar forståelse af hvilke mål, de skal indfri.
  5. NN er i løbende dialog med den politiske ledelse om konkrete konsekvenser for organisationen af de politiske beslutninger og prioriteringer.
  6. NN følger op på, at mål og beslutninger efterleves.
  7. NN sikrer at uvildighed, saglighed og ligebehandling præger alle aktiviteter og beslutninger."

Tre nedslag om regeringens nye spindoktorer

Tre nedslag om regeringens nye spindoktorer

BAGGRUND: Hvad tjener de særlige rådgivere i løn, hvor mange er hentet fra Socialdemokratiets egen organisation, og hvilke uddannelser har de. Få svarene her.