Morten Schiellerup Bager: Usundt for den politiske kultur, hvis lovbrud ikke får konsekvenser

KLUMME: Det vil være usundt for både embedsværket og Danmarks politiske kultur, hvis ikke Instrukskommissionen placerer et ansvar, skriver Morten Schiellerup Bager. 

Af Morten Schiellerup Bager
Seniorkonsulent i Ernest and Young og forhenværende paragrafredaktør og finanslovskoordinator i Finansministeriet

Fra mit stuevindue i privaten kan jeg skimte Retten på Frederiksberg. En grå bygning med mure, der bugter sig i skæve former, og som får den til næsten at se ustabil ud – en passende bygning for afhøringerne i Instrukskommissionen.

En række embedsmænd, tidligere minister Støjberg og dennes rådgiver er i kommissionens søgelys for at afdække, hvorfor Danmark jævnfør ombudsmandens redegørelse begyndte at administrere ulovligt i sager om adskillelse af ægtepar i asylsager.

Det er en skæv sag af mange årsager: Meget er tilsyneladende foregået mundtligt i Ministersekretariatet uden nedskrevne beslutninger; der er blevet forvaltet ud fra en pressemeddelelse, som måske/måske ikke er en instruks; og minister og embedsmænd er bagefter dybt uenige om, hvornår en ordre fra ministeren er en ordre.

Hvor instrukskommissionen placerer ansvaret, må vi i skrivende stund vente med at finde ud af. For alt hvad vi ved, kan det sagtens være butleren, der gjorde det…

Men jeg mener, at der er nogle principielle og vigtige debatter, som allerede er blevet rejst i Retten på Frederiksberg som er værd at reflektere over: både om forholdet mellem minister og embedsmand, men også mellem jura og politik.

Får ministre nok modspil? 
Politisk tæft efterspørges i stigende grad i embedsværket. Ministrene ønsker stadig flere politiske vurderinger og handlemuligheder fra deres embedsmænd. Men hvad hvis ministerens politiske ønske strider mod gældende lov og ret?

Ja, at dømme ud fra hvad vi nu ved fra Instrukskommissionen, så får man som minister modspil fra embedsværket – men ikke nok modspil til, at en ulovlig forvaltningspraksis ikke kan blive implementeret, uagtet at man i ministeriet tilsyneladende var klar over praksissens ulovlighed.

Jeg har generelt ikke noget imod at embedsmænd er pragmatiske og hjælper med at gennemføre en ministers politik – det er sådan set embedsmandens job. Gråzonerne skal også testes en gang i mellem og vi har heldigvis et udmærket system med ombudsmand og domstole til at være overdommer over, når der bliver gået for langt.

Men denne sag handler om, hvordan man tilsyneladende kan ende i en situation, hvor man iværksætter en klart ulovlig praksis, fordi det var politisk opportunt. Man kan ikke ophæve Danmarks internationale forpligtelser med en pressemeddelelse – og det skal i hvert fald ikke være eksempel til efterfølgelse. 

Embedsmænd har særligt ansvar
Politiske hensyn må ikke gøre, at vi nu ikke kan placere et ansvar. Som embedsmænd har man et særligt ansvar for at stå på, hvad der er lovligt.

Uanset hvis skyld det ender med at være – så er det usundt for embedsværket og den politiske kultur i Danmark, hvis det ikke har konsekvenser, at man med overlæg kan tilsidesætte gældende lov og ret af politiske hensyn.

Der er en rød linje, som jeg ikke håber at vi ikke krydser. For man skal altid kunne udfordre lovligheden af en ministers politiske praksis – for som Instrukskommissionens formand bemærkede ved afhøringen af Støjberg; der var ikke brug for en ministeransvarlighedslov, hvis Støjbergs forsvarsargument holdt: at alle beslutninger, der bliver ført ud i livet, er lovlige, for ellers var de ikke blevet ført ud i livet.

Det handler helt enkelt om, at der skal være grænser for magtudøvelse – og at de grænser overholdes er med til at definere Danmark som en forbilledlig retsstat. Og det håber jeg, at Instrukskommissionens afhøringer vil understøtte.

Forrige artikel Tidligere ambassadør: Vi skal finde ud af, hvad vi vil med vores udenrigstjeneste Tidligere ambassadør: Vi skal finde ud af, hvad vi vil med vores udenrigstjeneste Næste artikel Prosa: Offentlig it-infrastruktur skal være på danske hænder Prosa: Offentlig it-infrastruktur skal være på danske hænder