Ombudsmand kritiserer to ministerier for "skjult afgrænsning"

AKTINDSIGT: Finansministeriet og Udlændinge- og Integrationsministeriet får kritik af Ombudsmanden for uden journalisternes vidende at have lavet en meget snæver afgrænsning af deres anmodninger om aktindsigt.

Myndigheder må ikke lave en "skjult afgrænsning" af journalisters aktindsigt.

Det er imidlertid sket i både Finansministeriet og Udlændinge- og Integrationsministeriet, der begge modtager kritik fra Ombudsmanden.

I begge tilfælde havde en journalist bedt om aktindsigt om et bestemt emne. Ministeriet havde derefter fortolket journalistens anmodning snævert uden at oplyse journalisten herom, fortæller Folketingets Ombudsmand i en pressemeddelelse.

Login