Ombudsmanden styrker indsats på skatteområdet

DEBAT: Oprettelsen af et skattekontor hos ombudsmanden er et af mange initiativer, der skal styrke skatteborgernes retssikkerhed, skriver Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen.

Af Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen

Den 1. januar 2017 åbner vi et særligt skattekontor hos ombudsmanden. Omkring 10 højt kvalificerede jurister får som daglig opgave at holde øje med, at Skat og de øvrige skattemyndigheder respekterer lovgivningen og god forvaltningsskik. Oprettelsen af kontoret sker efter beslutning i Folketinget.

Det er ikke nyt, at ombudsmanden kan se på skattemyndighederne. Men skatteområdet har været underlagt vores samlede opgaveprioritering, og reelt har det kun været muligt at afsætte begrænsede ressourcer til det.

Det er derfor en markant styrkelse af kapaciteten på området, vi nu får.

Oprettelsen af et skattekontor hos ombudsmanden er et af mange initiativer, der skal styrke skatteborgernes retssikkerhed. I Retssikkerhedspakke I og II er der således lagt op til en række andre skridt, blandt andet forbedret omkostningsgodtgørelse, kortere sagsbehandlingstid i Skatteankestyrelsen og et særligt Skattelovråd. Samtidig er det besluttet at tilføre yderligere ressourcer til Skat.

I mine øjne er det helt rigtigt at anlægge et sådant helhedssyn. Problemer på skatteområdet kan selvsagt ikke løses alene ved at oprette et nyt kontor hos ombudsmanden. De skal grundlæggende løses ved kilden, dvs. i skattemyndighederne selv. 

Men ombudsmandens skattekontor kan forhåbentlig blive et vigtigt bidrag til det samlede projekt.

Skattekontoret bliver et kontor på lige fod med andre fagkontorer i ombudsmandsinstitutionen, og ansvaret for kontorets arbejde ligger hos ombudsmanden. Det er derfor en misforståelse, når det undertiden siges, at der nu kommer en særlig 'skatteombudsmand'. Det gør der netop ikke. Det, der kommer, er en styrkelse af den eksisterende ombudsmandsinstitution – dvs. en styrkelse inden for de rammer, der følger af ombudsmandsloven. 

Det har nogle vigtige konsekvenser. Ombudsmandsinstitutionen – og dermed skattekontoret – arbejder på juridisk grundlag og kan kontrollere myndighedernes overholdelse af lovgivning og god forvaltningsskik. Vi kan derimod ikke beskæftige os med for eksempel deres økonomistyring eller med rimeligheden af selve skattelovgivningen.

Det vil også fortsat være ombudsmandsinstitutionen selv, der beslutter, om en sag skal undersøges. Og selv med den nye kapacitet kan stram prioritering af indsatserne let blive nødvendig.

Inden for denne ramme bliver der tale om styrkelse på fire områder.

Konkrete klagesager. Bedre kapacitet til at behandle klager fra enkeltpersoner eller virksomheder, der føler sig ulovligt eller på anden måde forkert behandlet af skattemyndighederne.

Konkrete sager på eget initiativ. Ombudsmandsinstitutionen kan tage sager op på eget initiativ. For eksempel fordi vi via medierne bliver opmærksom på mulige problemer, der bør undersøges. Det vil vi have flere ressourcer til.

Generelle undersøgelser på eget initiativ. Nogle gange kan der være grund til ikke kun at undersøge enkeltsager, men også myndighedernes generelle praksis. For eksempel om skattemyndighedernes sagsbehandling følger skatteforvaltningsloven og god forvaltningsskik. Der kan også være mistanke om systemfejl i selve udfaldet af de enkelte skattesager. Den slags undersøgelser vil vi have bedre mulighed for fremover.

Undervisnings- og seminaraktiviteter. Det vil være en central opgave for skattekontoret løbende at afrapportere sit arbejde – til læring for skattemyndighederne, andre interessenter og os selv. Også den del af vores virksomhed vil vi få bedre rammer for.

Et godt og konstruktivt forhold til andre aktører og interessenter på skatteområdet er grundlæggende vigtigt for det kommende arbejde i skattekontoret. Det gælder forholdet til Folketinget. Til klagerne. Til brancheorganisationerne. Til tænketankene. Til Skats egen borger- og retssikkerhedschef, der allerede yder en stor indsats på området.

Og ikke mindst til skattemyndighederne. I ombudsmandsinstitutionen lægger vi stor vægt på et respektfuldt forhold til de myndigheder, vi fører tilsyn med. Vi er sikre på, at Skat og de øvrige myndigheder på området grundlæggende gerne vil leve op til de standarder, som samfundet forventer, og opgaven for det nye skattekontor bliver at bidrage til netop det – gennem et passende mix af konstruktive relationer og effektiv, målrettet kontrol.

Vi lægger ud allerede 13. januar 2017 med et åbningsseminar i Folketinget, hvor aktører på området vil kunne give deres bud på retssikkerhedsspørgsmål, som skattekontoret bør tage fat på. Og vi vil i det hele taget sikre, at de forskellige interessenter løbende får mulighed for over for os at pege på problemer, som de finder vigtige.

I ombudsmandsinstitutionen ser vi meget frem til at øge fokus på borgernes retssikkerhed på skatteområdet.

Forrige artikel Djøf: Det  vil klæde staten at være en moderne arbejdsgiver Djøf: Det vil klæde staten at være en moderne arbejdsgiver Næste artikel KORA: Ved NPM’s dødsleje – tre ting vi har lært KORA: Ved NPM’s dødsleje – tre ting vi har lært
Internt notat var Støjbergs vigtigste forsvarsvåben 

Internt notat var Støjbergs vigtigste forsvarsvåben 

INSTRUKSKOMMISSION: Tidligere udlændingeminister Inger Støjberg parerede søndag en stor del af de kritiske spørgsmål om en ulovlig instruks fra 2016 med et godkendt ministernotat, der åbnede for individuel sagsbehandling af unge asylsøgende par.