Peter Loft: Udflytning af uddannelser vil kunne gavne de afsides kommuner

DEBAT: Vi har allerede foretaget udflytning af statslige arbejdspladser. Hvorfor ikke gøre sig lignende overvejelser om en spredning af uddannelsesmuligheder i Danmark, spørger Peter Loft, kommunaldirektør, Bornholms Regionskommune.

Af Peter Loft
Kommunaldirektør, Bornholms Regionskommune 

I Altingets spalter har der gennem de seneste par år været skrevet en hel del om den statslige udflytning af arbejdspladser. Jeg har også selv tidligere ytret mig om denne beslutning, men det var på et tidspunkt, hvor min tilgang var helt igennem teoretisk.  

Siden da er jeg blevet ansat i Bornholms Regionskommune – det har ikke ændret mit syn på ideen, men det har givet mig en større indsigt i, hvad nye arbejdspladser kan betyde for modtagerkommunen.

Hidtil har betydningen for Bornholm af de statslige udflytninger været beskeden, hvilket formentlig skal tilskrives det forhold, at der foreløbig kun er overflyttet fem medarbejdere – i form af sekretariatet for Rådet for socialt udsatte. Men dels kan der jo komme flere i forbindelse med de forestående runder; dels skal betydningen af udflytningerne på modtagerlokaliteterne generelt ikke undervurderes.

Faldende befolkningstal
Mange af de mere eller mindre problematiske forhold, som Bornholm - formentlig i lighed med mange andre kommuner - døjer med, har direkte sammenhæng med, at vi er for få. Erhvervslivet er i fremgang, mens befolkningstallet er i tilbagegang, hvilket skaber en risiko for mangel på arbejdskraft i flere centrale erhverv. Der er mange ældre på Bornholm, og den demografiske udvikling bliver stadig mere skæv.

Udgifterne til forskellige former for offentlig forsorg andrager en stigende del af de offentlige budgetter.  Derfor er det vigtigt at øge tilflytningen til Bornholm. Det vil hjælpe på demografien; det vil give flere personer i den arbejdsdygtige alder, og det vil forøge kommunens indtægter. Hertil kommer den øgede dynamik, som flere og nye borgere med flere børn i skolerne skaber.

Flere års negativ udvikling ser ud til at være vendt nu, og vi nærer et forsigtigt håb om, at befolkningstallet stiger i 2017 for første gang i lange tider. Skal man tiltrække nye borgere, er det også et glimrende udgangspunkt at have mangel på arbejdskraft. Uden jobtilbud, ingen tilflytning. Derfor har vi brug for, at der hele tiden er efterspørgsel efter arbejdskraft, hvilket udflytning af statslige arbejdspladser vil hjælpe på.

Dertil kommer, at der ikke er ret mange akademiske stillinger på Bornholm. Det kan være et problem, hvis der er et job til den ene ægtefælle, men intet der passer til den anden ægtefælles uddannelse. Også her vil en tilførsel af nye, statslige arbejdspladser være en håndsrækning.

Uddannelserne skal ud i landet
Men den allerstørste håndsrækning, man kunne række de mere afsides beliggende kommuner, vil være flere uddannelsesmuligheder.

Den måned hvert år, hvor flest borgere forlader Bornholm, er august. Det er især de mange unge, der forlader øen for at tage en uddannelse på ”fastlandet”. Det er ikke i sig selv et problem, tværtimod.

Derimod er det et problem, at ikke ret mange vender tilbage. Hvis der var flere uddannelser på Bornholm, kunne det dels reducere fraflytningen, dels ville vi kunne tiltrække unge udefra, som måske under forløbet får smag for de bornholmske kvaliteter. Særligt interessant ville det være, hvis der var specifikke uddannelser, som naturligt kunne placeres her, og som kun kunne tages på Bornholm.

På Bornholm er der flere uddannelser, som vi på grund af det spinkle befolkningstal har problemer med at opretholde. Taxametertaksten tager ikke hensyn til de særlige omkostninger, der er forbundet med at udbyde uddannelser til små hold. Fjernundervisning kunne være et attraktivt tilbud til de bornholmske unge, men det vil formentlig stille krav om, at man fra bornholmsk side understøtter de digitalt uddannelsessøgende med for eksempel en facilitator.

Som lovgivningen er indrettet, kan vi kun understøtte digitale uddannelsestilbud, der udbydes af en uddannelsesinstitution i Region Hovedstaden. På grund af den store befolkningstæthed her er der imidlertid stort set ingen tilbud.

Gotland kan tjene som eksempel
På Bornholm sammenligner vi ofte med forholdene på Gotland. Øerne har omtrent lige stor befolkning, og de ligger begge ret langt fra det øvrige land. Visby på Gotland har eget universitet – i dag som et campus under Uppsala Universitet. Her uddannes årligt cirka 6.000 studerende, svarende til 2.100 helårs studerende i blandt andet humaniora, samfundsvidenskab, jura samt kunst og musik. Campus Gotland har også et antal uddannelser, som kun udbydes dér; eksempelvis uddannelser i spildesign, kulturbevarelse og energiteknik med særlig fokus på vindkraft.

Det kunne være spændende, om man kunne begynde at gøre sig lignende overvejelser om en spredning af uddannelsesmulighederne i Danmark. Det ville i hvert fald være til gavn for en kommune som Bornholm.

.....

Peter Loft er 60 år. Han er uddannet cand.jur. fra Københavns Universitet i 1980 og blev i samme år ansat i Skatteministeriet. Han blev departementschef i Skatteministeriet i 1993. Han blev hjemsendt i 2012. Peter Loft er Kommunaldirektør i Bornholms Regionskommune og adjungeret professor på CBS. Peter Loft har udgivet bøgerne "Behøver det at være så indviklet" (2015) og "Hvem har ansvaret" (2016), sidstnævnte sammen med Jørgen Rosted.

Forrige artikel Djøf: Antiteser til ledelseskommissionen Djøf: Antiteser til ledelseskommissionen Næste artikel Fhv. ambassadør: Kriseramt politi lader borgere i stikken Fhv. ambassadør: Kriseramt politi lader borgere i stikken
 • Anmeld

  Christian X

  Uhensigtsmæssig centralisering af uddannelser

  Det er en uhensigtsmæssig regional udvikling, at Ålborg universitet åbner afdelinger i København, i stedet for i provinsen. Hvis alle unge skal læse og etablere sig (med venner, kulturtilbud og kæreste) i København, bliver det svært at lokke dem til provinsen igen.
  Selvom det vil være politisk vanskeligt, nævnes det alligevel: RUC burde indlemmes under Ålborg universitet (pga. økonomi, kvalitets- og volumenkrav, jf. i øvrigt ressort ministerens kvalitetsreform). Med et fælles navneskift til f.eks. Danmarks Universitet (DU) (evt. med en fysisk flytning af ”RUC delen” til Ringsted i nye bygninger tæt ved Ringsted station, der er nemt tilgængelig fra hele Sjælland, Fyn og Lolland Falster), kunne der skabes et nyt stort attraktivt landsdækkende provinsuniversitet.
  RUC’s gamle bygninger har en god beliggenhed til boliger og erhverv tæt på Roskilde og København. Alternativt kunne CBS, der lider under store underskud pga. dyre bygninger på flere adresser, presses til Trekroner i RUC’s mere økonomiske lokaler, hvor alle CBS afdelinger kunne samles. Det kunne påvirke CBS’ optag, men de mistede elever ville primært søge en økonomiuddannelse tættere på hjemegnen - i provinsen, hvor de kunne gøre mere gavn. CBS's nuværende bygninger og CBS studerendes boliger i København ville være eftertragtede og kunne sammen med ovenstående lette boligmanglen.

 • Anmeld

  Svend · Borger

  En djøffer i "udkanten"

  Peter Loft havde en mening om statslig udflytning, da han var ansat i statsadministrationen som teoretiker og levede i København. Nu har han skiftet adresse og fået jord under neglene - og ser anderledes på tingene.
  Det er godt, at denne djøffer har skiftet holdning under indflydelse af sin omgang med virkeligheden udenfor hovedstadens boble. Måske kan det påvirke andre djøfferes opfattelse af realiteternes verden!? Hvem ved?
  Ros til Peter, der med sin artikel peger på nogle vigtige forhold, og som samtidigt med stor tydelighed afdækker en væsentlig problemstilling: det danske djøfficerede embedsværk kan være ramt af den samme blindhed for landets udvikling som Peter Loft tidligere led under, fordi det ikke kender til den reelle virkelighed udenfor Københavns volde.

 • Anmeld

  Helge Smith

  "de mere afsides beliggende kommuner"

  Det kunne uden tvivl hjælpe, hvis man holdt op med at indtænke københavnske værdier i alle løsningsforslag. Penge er ikke altid flere akademikerarbejdspladser og endnu flere turister. Folk alle vegne i hele landet, selv her, hvor jeg bor, hvor man hverken kan se, lugte eller høre hovedstaden, pibler det frem med idéer.
  Sørg for gode finansieringsmuligheder og en god infrastruktur (incl. lynhurtigt internet), så skal det nok komme.
  Det hjælper i hvert fald ikke at tænke, at man bor i en afsides liggende kommune, for det er der ingen, der gør. Tingene sker lige her og lige nu, uanset hvor man bor.
  "Udkantdanmark" og "afsides beliggende" er det rene, skære vrøvl og oven i købet skadeligt vrøvl, for sådanne udtryk viser vejen til alle problemerne i stedet for til alle løsningerne.