Professorer blåstempler Rigsrevisionens faglige arbejde

EVALUERING: Der er til tider murren i ministeriernes kroge over Rigsrevisionens skarpe pen, men fem professorer siger nu god for det faglige niveau i alle beretninger fra sidste år. Selvfølgelig er vi godt tilfredse, lyder det fra to af Rigsrevisionens chefer. 

Forvaltningen af fiskeritilskud har været kritisabel, og flere ministerier har ikke i tilstrækkelig grad sikret tolkeydelser af tilfredsstillende kvalitet.

Sidste år blev en lang række ministerier igen gået kritisk efter i sømmene af Folketingets vagthund.

Nu er også Rigsrevisionens arbejde blevet kigget efter i kortene.

Login