Store forskelle i departementernes sygefravær

SYGDOM: I gennemsnit havde de ansatte i departementerne seks sygedage sidste år, men det dækker over store variationer mellem de enkelte ministerier. Få overblikket her.

Sygdomsårsager som influenza, stress og fysiske arbejdsskader har berørt de enkelte departementer vidt forskelligt sidste år.

Sygesengen er blevet brugt mindst i departementer som Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet og Statsministeriet, hvor de ansatte er nede på henholdsvis 4 og 4,2 sygedage i gennemsnit per årsværk. I den modsatte ende er Kirkeministeriet med i alt 11,3 gennemsnitlige sygedage per årsværk.

Det viser Moderniseringsstyrelsens sygefraværsstatistikker.

Login