Ugens embedsmand: Jobbet i Ghana sætter rammer for Birgit la Cour Madsens familieliv

MØD EMBEDSVÆRKET: Souschefen på den danske ambassade i Ghana ville ikke være udstationeringen og de fantastiske oplevelser foruden. Men coronaen har vist hende bagsiden af medaljen.

Hvilken opgave tager mest af din tid i øjeblikket?
Overordnet set har jeg fokus på at sikre, at vi inden årets udgang får lukket godt ned for den sidste del af Danmarks traditionelle udviklingssamarbejde med Ghana, og at vi samtidig styrker det samarbejde med danske myndigheder og dansk erhvervsliv, som fremadrettet vil være de bærende elementer i det dansk-ghanesiske partnerskab.

Hvordan adskiller din arbejdsplads sig fra andre stedet i centraladministrationen?
Sammen med størstedelen af mine kolleger går jeg hver dag på arbejde for Danmark uden for landets grænser, og det gør Udenrigsministeriet til en anderledes arbejdsplads. Den internationale livsstil, der følger med mit job, sætter selvfølgelig også rammerne for mit familieliv på godt og ondt. Vi har haft fantastiske oplevelser i forbindelse med vores udstationeringer, og jeg ville ikke være dem foruden. Men i øjeblikket betyder corona-pandemien, at jeg lever adskilt fra min mand og mine to yngste børn. Så lige nu kan jeg godt mærke bagsiden af medaljen.

Hvad er embedsværkets største udfordring lige nu?
Det må være håndtering af corona-pandemien. I Udenrigsministeriet har vi en vigtig opgave i hele tiden at sikre, at den rette information om forholdene rundt omkring i verden er tilgængelig for både beslutningstagere og de danskere, der har behov for at rejse. Samtidig er vi ligesom alle andre blevet tvunget til at blive dus med hjemmearbejde på meget kort tid. Det har givet os en række nye muligheder, men selvfølgelig også en masse udfordringer. Ikke mindst fordi vi er til stede i dele af verden, hvor stabile internetforbindelser i private hjem endnu ikke er en selvfølge.

Login