April 2018

Fredag 20. april

KL. 8:00
 • Danmarks Statistik offentliggør "Forbrugerforventninger"

  "Forbrugerforventninger" offentliggøres af Danmarks Statistik.

Mandag 23. april

KL. 8:00
 • Danmarks Statistik offentliggør "Beskæftigelse for lønmodtagere"

  "Beskæftigelse for lønmodtagere" offentliggøres af Danmarks Statistik.

Tirsdag 24. april

KL. 10:30
 • Lancering af Teknologipagten

  Regeringens såkaldte teknologipagt lanceres på Experimentarium.

Torsdag 26. april

KL. 8:00
 • Danmarks Statistik offentliggør "Kommunernes regnskaber"

  "Kommunernes regnskaber" offentliggøres af Danmarks Statistik.

Maj 2018

Onsdag 2. maj

KL. 9:00
 • Altinget netværk: Ledelseskommissionens anbefalinger - Hvad nu?

  På dagens netværksmøde i Altingets netværk for offentlig ledelse deltager Marianne Thyrring, direktør for DMI og forhenværende departementschef i Miljøministeriet. 

Fredag 4. maj

KL. 9:30
 • Altinget netværk: KL's håndtering af krisehistorien om overforbrug

  På dagens møde i Altingets netværk for offentlig kommunikation på tværs af medier deltager Ida Thuesen, kommunikationschef hos KL. 

Torsdag 17. maj

KL. 8:45
 • Konference: Udbudsloven i praksis

  Nohrcon inviterer til konference om udbudsret.

Onsdag 23. maj

KL. 9:00
 • Altinget netværk: Potentialer omsat til gevinster

  På dagens møde i Altingets netværk for offentlig-privat samarbejde deltager Claus Juhl, direktør i Forskel ApS. 

Søndag 27. maj

KL. 13:00
 • Nordisk international konference om implementering og praksis

  En række aktører afholder i samarbejde en nordisk international konference med fokus på implementering og praksis. Her vil forskere og praktikere fra privat og offentligt regi på social-, beskæftigelses-, uddannelses- og sundhedsområdet mødes om oplæg og vidensdeling. 

Juni 2018

Fredag 1. juni

KL. 9:00
 • Altinget netværk: Besøg fra ministeriet, sundhedsgruppen '17

  På dagens netværksmøde vil der være mulighed for at deltage i oplæg og debat med Jakob Krogh, Afdelingschef i Sundheds- og Ældreministeriet. 

Tirsdag 5. juni

KL. 9:00
 • Altinget netværk: Krisekommunikation

  På dagens møde i Altingets lobby-netværk deltager Trine Ahrenkiel, HR & Kommunikationsdirektør i Nykredit. 

Torsdag 7. juni

KL. 9:00
 • Altinget netværk: Et nationalt cyberberedskab?

  Til dagens møde i Altingets Cybersikkerhedsnetværk deltager Thomas Lund-Sørensen, chef for Center for Cybersikkerhed.

KL. 9:00
 • Altinget netværk: Digitalisering i den offentlige sektor

  På dagens møde i Altingets netværk for offentlig ledelse deltager Erik Møberg, Senior director i Rambøll Management Consulting. 

August 2018

Onsdag 22. august

 • Altinget netværk: Døgnmøde i Altingets netværk for offentlig ledelse

  Netværkets årlige topmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge på Bornholm. 

Fredag 24. august

KL. 9:00
 • Altinget netværk: Et særligt indblik i to verdener

  På dagens møde i Altingets Public affairs-netværk deltager Merete Eldrup, adm. direktør i TV2. 

September 2018

Tirsdag 25. september

 • Altinget netværk: Lobbydøgnet 2018

  Netværkets årlige topmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge på Bornholm. 

Torsdag 27. september

KL. 9:00
 • Altinget netværk: Tværsektorielle partnerskaber på velfærdsområdet

  På dagens møde i Altingets netværk for offentlig privat samarbejde deltager Carsten Greve, Professor på Copenhagen Business School.

Oktober 2018

Mandag 1. oktober

KL. 9:00
 • Altinget netværk: Omstilling og rekruttering

  Til dagens møde i Altingets netværk for offentlig ledelse deltager Michael Dithmer, departementschef i Erhvervsministeriet. 

Tirsdag 2. oktober

 • Altinget netværk: Døgnmøde i Altingets netværk for offentlig kommunikation

  Netværkets årlige topmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge på Bornholm. 

Fredag 26. oktober

KL. 9:00
 • Altinget netværk: Regnedrengenes metoder og interessevaretagelse

  Altingets Public Affairs-netværk har inviteret en cheføkonom fra en af Danmarks store interesseorganisationer for at få et indblik i, hvordan Finansministeriet regner, og hvordan man bruger regnedrengenes økonomiske beregninger til interessevaretagelse.