Marts 2019

Torsdag 21. marts

KL. 9:15
 • Topmøde: Kommunalpolitisk topmøde 2019

  KL's årlige "Kommunalpolitisk Topmøde" afholdes i Aalborg og danner rammen for diskussioner og drøftelser af aktuelle kommunalpolitiske temaer. 

Tirsdag 26. marts

KL. 8:00
 • Udgivelse: "Offentlig forvaltnings finansielle aktiver og passiver" af Danmarks Statistik

  "Offentlig forvaltnings finansielle aktiver og passiver" offentliggøres af Danmarks Statistik.

KL. 8:00
 • Udgivelse: "Offentlig forvaltnings udgifter og indtægter" af Danmarks Statistik

  "Offentlig forvaltnings udgifter og indtægter" offentliggøres af Danmarks Statistik.

KL. 8:00
 • Udgivelse: "Offentlige virksomheder og offentlig sektor" af Danmarks Statistik

  "Offentlige virksomheder og offentlig sektor" offentliggøres af Danmarks Statistik.

Onsdag 27. marts

KL. 8:00
 • Udgivelse: "Asylansøgninger og opholdstilladelser" af Danmarks Statistik

  "Asylansøgninger og opholdstilladelser" offentliggøres af Danmarks Statistik.

KL. 8:00
 • Udgivelse: "Flytninger til og fra udlandet" af Danmarks Statistik

  "Flytninger til og fra udlandet" offentliggøres af Danmarks Statistik.

KL. 8:00
 • Udgivelse: "Danmarks Nationalbank" af Danmarks Statistik

  "Danmarks Nationalbank" offentliggøres af Danmarks Statistik.

KL. 8:00
 • Udgivelse: "Industriens køb og salg" af Danmarks Statistik

  "Industriens køb og salg" offentliggøres af Danmarks Statistik.

KL. 8:00
 • Udgivelse: "Transportmidler" af Danmarks Statistik

  "Transportmidler" offentliggøres af Danmarks Statistik.

KL. 8:00
 • Udgivelse: "Primære erhverv, regnskaber" af Danmarks Statistik

  "Primære erhverv, regnskaber" offentliggøres af Danmarks Statistik.

KL. 8:00
 • Udgivelse: "Renter og aktieindeks" af Danmarks Statistik

  "Renter og aktieindeks" offentliggøres af Danmarks Statistik.

Torsdag 28. marts

KL. 17:00
 • Debatmøde: Hvad er et godt ældreliv? (Odense)

  KL inviterer til debat om, hvordan det kommunale ældreområde skal udvikle sig de kommende år. 

Fredag 29. marts

KL. 8:00
 • Udgivelse: "Ejendomssalg" af Danmarks Statistik

  "Ejendomssalg" offentliggøres af Danmarks Statistik.

KL. 8:00
 • Udgivelse: "Kvartalsvist nationalregnskab, brancher" af Danmarks Statistik

  "Kvartalsvist nationalregnskab, brancher" offentliggøres af Danmarks Statistik.

KL. 8:00
 • Udgivelse: "Kvartalsvist nationalregnskab, hele økonomien" af Danmarks Statistik

  "Kvartalsvist nationalregnskab, hele økonomien" offentliggøres af Danmarks Statistik.

KL. 8:00
 • Udgivelse: "Nøgletal, kvartalsvist nationalregnskab" af Danmarks Statistik

  "Nøgletal, kvartalsvist nationalregnskab" offentliggøres af Danmarks Statistik.

KL. 8:00
 • Udgivelse: "Nøgletal, årligt nationalregnskab" af Danmarks Statistik

  "Nøgletal, årligt nationalregnskab" offentliggøres af Danmarks Statistik.

KL. 8:00
 • Udgivelse: "Produktivitet" af Danmarks Statistik

  "Produktivitet" offentliggøres af Danmarks Statistik.

KL. 8:00
 • Udgivelse: "Registreret ledighed" af Danmarks Statistik

  "Registreret ledighed" offentliggøres af Danmarks Statistik.

KL. 8:00
 • Udgivelse: "Årligt nationalregnskab, brancher" af Danmarks Statistik

  "Årligt nationalregnskab, brancher" offentliggøres af Danmarks Statistik.