November 2019

Onsdag 20. november

KL. 14:00
 • Konference: DI Fødevarers Årsdag 2019

  DI Fødevarer holder årsdag med fokus på fremtidens fødevarer. Blandt deltagerne er formand for Etisk Råd, Anne-Marie Gerdes.

Fredag 22. november

KL. 10:00
 • Salen: Lov om offentlighed i forvaltningen (1. beh.)

  1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (L 47).

Tirsdag 26. november

KL. 13:00
 • Bisættelse: Fhv. stadsarkitekt i København Otto Käszner (81)

  Københavns forhenværende stadsarkitekt Otto Käszner er død i en alder af 81 år og skal bisættes.

Torsdag 28. november

KL. 15:00
 • Konference: En verden under forandring

  Europanævnet og Toft Kommunikation står bag konference om Danmarks og Europas sikkerhed i en ny verdensorden. Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen deltager blandt andre.

Fredag 29. november

KL. 9:00
 • Konference: Offentlig-privat samspil

  KL og DI inviterer til konference om offentlig-privat samarbejde. Hvordan kan vi med et styrket offentlig-privat samarbejde imødekomme fremtidens velfærdsudfordringer med innovative, langsigtede løsninger. 

KL. 9:00
 • Konference: Konkurrence og digitalisering

  Digitaliseringen er allestedsnærværende. Konkurrencerådet inviterer til konference om potentialer og begrænsninger. 

KL. 9:00
 • Konference: Cloud i det offentlige

  Digitaliseringsstyrelsen, KL og IT-Branchen holder konference med fokus på vilkårene for den offentlige sektors anvendelse af cloudservices.

December 2019

Mandag 2. december

KL. 9:30
 • Konference: Strategisk tilgang til arbejdsmiljøet

  MED-samarbejdet inviterer medarbejderrepræsentanter fra MED-hovedudvalgene i kommuner og regioner til konference om, hvordan man strategisk arbejder med arbejdsmiljø i MED-hovedudvalget.

Torsdag 12. december

KL. 9:30
 • Konference: Retssikkerhed på socialområdet

  Socialstyrelsen og Ankestyrelsen inviterer til konference om retssikkerhed på socialområdet. 

Mandag 16. december

KL. 9:00
 • Konference: Fremtidens kontanthjælp

  Center for Social Nytænkning inviterer til konference om fremtidens kontanthjælp, hvor forskere, praktikere, borgere og erhvervslivet deltager.

Januar 2020

Tirsdag 28. januar

KL. 13:00
 • Europakonference: Hvor ligger de europæiske muligheder i den digitale tidsalder?

  Tænketanken Europa inviterer til europakonference med fokus på digitalisering. Statsminister Mette Frederiksen (S) deltager.

Februar 2020

Torsdag 27. februar

KL. 9:00
 • Konference: Velfærdens Innovationsdag 2020

  Altinget og Mandag Morgen inviterer endnu en gang til Velfærdens Innovationsdag. Her mødes både store og små virksomheder og organisationer på tværs, deler viden, finder og implementerer løsninger sammen.