Februar 2019

Tirsdag 19. februar

KL. 12:00
 • Frokostmøde: Statsretsekspert orienterer Presselogen om dronningerunder

  Højesteretsdommer, professor, dr. jur. Jens Peter Christensen gæster Folketingets Presseloge og "gør os klogere på alle skrevne og uskrevne regler i forbindelse med dronningerunder – et emne som man ikke kan afvise kan blive aktuelt i løbet af foråret."

Mandag 18. februar

KL. 8:00
 • Udgivelse: "Asylansøgninger og opholdstilladelser" af Danmarks Statistik

  "Asylansøgninger og opholdstilladelser" offentliggøres af Danmarks Statistik.

Fredag 15. februar

KL. 10:00
 • Konference: Cybersikkerhed i Storbritannien og Danmark

  Storbritannien og Danmark har begge lanceret deres første strategi for cybersikkerhed og står over for nogle af de samme problemstillinger. Bliv klogere på disse til denne konference afholdt af DIIS.

Mandag 11. februar

KL. 8:00
 • Udgivelse: "Flytninger til og fra udlandet" af Danmarks Statistik

  "Flytninger til og fra udlandet" offentliggøres af Danmarks Statistik.

KL. 8:00
 • Udgivelse: "Folketal" af Danmarks Statistik

  "Folketal" offentliggøres af Danmarks Statistik.

KL. 8:00
 • Udgivelse: "Indvandrere og efterkommere" af Danmarks Statistik

  "Indvandrere og efterkommere" offentliggøres af Danmarks Statistik.

Torsdag 7. februar

KL. 15:00
 • Reception: Krakas Jens Hauch fylder 50

  Tænketanken Kraka inviterer til reception i anledning af, at vicedirektør og cheføkonom Jens Hauch fylder 50 år.

KL. 9:00
 • Konference: Embedsmandens brand under pres

  Djøf inviterer til debat om forventninger og mistillid til embedsværket i dag.

Onsdag 6. februar

KL. 11:00
 • Konference: Forsvar og sikkerhed

  Forsvars- og Aerospaceindustrien i Danmark, NavalTeam Denmark og Censec afholder konference om forsvar og sikkerhed. Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) deltager.

Tirsdag 5. februar

KL. 11:00
 • Seminar: Nordiske virksomheder på det danske marked

  Welfare Tech afholder seminar om, hvordan nordiske virksomheder kan etablere relationer til virksomheder og nøglepersoner på det danske marked.

KL. 9:00
 • Temadag: Affaldshåndtering

  KL afholder temadag om udbud eller hjemtagning af affaldshåndtering.

Fredag 1. februar

KL. 13:30
 • Konference: Ungdommens rolle i bæredygtig innovation

  Under titlen ’Engaging Youth in Building the Business of Tomorrow’ afholder Global Compact konference med fokus på ungdommens rolle i at drive bæredygtig innovation. 

Januar 2019

Torsdag 31. januar

KL. 13:00
 • Arrangement: Sundhedsinnovation

  Center for Velfærdsteknologi, Innoflex, Life Science Innovation og LT Automation afholder arrangement med fokus på innovation i den danske sundhedssektor.

KL. 10:00
 • Konference: Erhvervs- og turismefremme

  De nye regler for erhvervs- og turistfremme er på dagsordenen til konferencen arrangeret af KL.

Onsdag 30. januar

KL. 15:00
 • Temamøde: Udvikling af udsatte boligområder

  Statens Byggeforskningsinstitut afholder temamøde om udvikling af udsatte boligområder. Der er deltagelse af blandt andre borgmester Jørn Pedersen (V).

KL. 13:00
 • Bisættelse: Fhv. stadsdirektør Viggo Kristian Ramm (78), Svendborg

  Fhv. stadsdirektør Viggo Kr. Ramm, Svendborg, er død, 78 år gammel og skal bisættes.

Mandag 28. januar

KL. 9:30
 • Kursus: EU, lovgivning og lobbyisme

  Dansk Erhverv holder kursus omkring EU's lovgivning, samt hvordan man kan påvirke sine mærkesager i Bruxelles. 

 • Debatuge om EU

  Danmark debatterer EU - Sammenslutningen "Vi Vil Europa" arrangerer landsdækkende debatuge i uge 5.

Torsdag 24. januar

KL. 9:00
 • Sikkerhedsseminar: Vores kritiske infrastruktur og virksomhedernes rolle

  Atlantsammenslutningen og Center for Cybersikkerhed afholder et seminar om cybersikkerhed og virksomheders rolle i at beskytte den kritiske infrastruktur. 

Onsdag 23. januar

KL. 9:00
 • Høring: Forholdet mellem kirke og stat

  Folketingets Kirkeudvalg og Grundtvigsk Forum holder høring om forholdet mellem kirke og stat. Blandt andre deltager folketingsmedlemmerne Karen Klint (S), Christian Langballe (DF) og Pelle Dragsted (EL).