April 2019

Tirsdag 23. april

KL. 8:00
 • Udgivelse: "Forbrugerforventninger" af Danmarks Statistik

  "Forbrugerforventninger" offentliggøres af Danmarks Statistik.

KL. 8:00
 • Udgivelse: "Grundskole" af Danmarks Statistik

  "Grundskole" offentliggøres af Danmarks Statistik.

Tirsdag 16. april

KL. 8:00
 • Udgivelse: "Flytninger til og fra udlandet" af Danmarks Statistik

  "Flytninger til og fra udlandet" offentliggøres af Danmarks Statistik.

Mandag 15. april

KL. 8:00
 • Udgivelse: "Producent- og importprisindeks for varer" af Danmarks Statistik

  "Producent- og importprisindeks for varer" offentliggøres af Danmarks Statistik.

KL. 8:00
 • Udgivelse: "Renter og aktieindeks" af Danmarks Statistik

  "Renter og aktieindeks" offentliggøres af Danmarks Statistik.

Fredag 12. april

KL. 8:00
 • Udgivelse: "Firmaernes køb og salg" af Danmarks Statistik

  "Firmaernes køb og salg" offentliggøres af Danmarks Statistik.

KL. 8:00
 • Udgivelse: "Udsatte børn og unge" af Danmarks Statistik

  "Udsatte børn og unge" offentliggøres af Danmarks Statistik.

Torsdag 11. april

KL. 12:30
 • Bisættelse: Fhv. EU-direktør, civilingeniør Bruno Hansen (77)

  Bruno Hansen var direktør i EU-Kommissionens generaldirektorat for forskning i sundhedsvidenskab, bioteknologi og fødevarer fra 1993 til 2003.

KL. 9:30
 • Generalforsamling: Danske Regioner

  Danske Regioner afholder generalforsamling i Århus, hvor blandt andre formand i Danske Regioner Stephanie Lose (V) og økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) er på talerlisten.

KL. 8:00
 • Udgivelse: "Forskning og udvikling" af Danmarks Statistik

  "Forskning og udvikling" offentliggøres af Danmarks Statistik.

KL. 8:00
 • Udgivelse: "Arbejdsstandsninger" af Danmarks Statistik

  "Arbejdsstandsninger" offentliggøres af Danmarks Statistik.

Onsdag 10. april

KL. 12:00
 • Samråd: Statens forbrug af konsulenter

  Folketingets Finansudvalg har kaldt minister for offentlig innovation Sophie Løhde (V) i åbent samråd om statens forbrug af konsulenter.

KL. 9:00
 • Møde: Udenrigspolitisk valgmøde

  Det Udenrigspolitiske Selskab inviterer til udenrigspolitisk valgmøde om Danmarks rolle og ansvar i verden. Folketingets udenrigsordfører deltager.

KL. 8:00
 • Udgivelse: "16-64-årige offentligt forsørgede" af Danmarks Statistik

  "16-64-årige offentligt forsørgede" offentliggøres af Danmarks Statistik.

KL. 8:00
 • Udgivelse: "Forbrugerprisindeks" af Danmarks Statistik

  "Forbrugerprisindeks" offentliggøres af Danmarks Statistik.

KL. 8:00
 • Udgivelse: "Registreret ledighed" af Danmarks Statistik

  "Registreret ledighed" offentliggøres af Danmarks Statistik.

KL. 8:00
 • Udgivelse: "Tvangsauktioner" af Danmarks Statistik

  "Tvangsauktioner" offentliggøres af Danmarks Statistik.

Mandag 1. april

KL. 8:00
 • Udgivelse: "Domme" af Danmarks Statistik

  "Domme" offentliggøres af Danmarks Statistik.

KL. 8:00
 • Udgivelse: "Kvartalsvist nationalregnskab, hele økonomien" af Danmarks Statistik

  "Kvartalsvist nationalregnskab, hele økonomien" offentliggøres af Danmarks Statistik.

KL. 8:00
 • Udgivelse: "Skatter og afgifter" af Danmarks Statistik

  "Skatter og afgifter" offentliggøres af Danmarks Statistik.