Marts 2020

Tirsdag 31. marts

KL. 11:00
 • Salen: Lov om kommuners og regioners indkøb i forbindelse med håndtering af covid-19 (3. beh.)

  Eventuelt 3. behandling af forslag til lov om kommuners og regioners indkøb i forbindelse med håndtering af covid-19 (L 153).

KL. 10:00
 • Salen: Lov om kommuners og regioners indkøb i forbindelse med håndtering af covid-19 (2. beh.)

  2. behandling af forslag til lov om kommuners og regioners indkøb i forbindelse med håndtering af covid-19 (L 153).

Mandag 30. marts

KL. 13:00
 • Pressemøde: Rigshospitalets nye COVID-afdeling

  Region Hovedstaden inviterer til pressemøde i Nordfløjen på Rigshospitalet.

Fredag 27. marts

KL. 14:00
 • Pressemøde: Coronavirus i Danmark

  Dagligt giver myndighederne en status på situationen med hensyn til coronavirus og covid-19. I dag er blandt andet børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) med på mødet.

KL. 11:00
 • Pressemøde: Aftaler om det offentlige arbejdsmarked i hjemsendelsesperioden

  Der er indgået aftaler mellem regeringen og det offentlige arbejdsmarkeds parter om afvikling af frihed for offentligt ansatte i hjemsendelsesperioden. Derfor indkalder parterne til pressemøde.

Torsdag 26. marts

KL. 10:00
 • Konference: Altinget og Mandag Morgen Summit 2020 (AFLYST)

  Altinget og Mandag Morgen Summit har i år fokus på den store omstilling - herunder grøn omstilling, digital omstilling og velfærdsomstilling.

Mandag 23. marts

KL. 15:00
 • Debatmøde om den offentlige sektor: Verden vendt på hovedet (AFLYST)

  Professor Kurt Klaudi Klausen vil på dette debatmøde fortælle om sin nye bog 'Verden vendt på hovedet', hvori han retter kritik mod den måde, vi har indrettet vores offentlige sektor på.

KL. 15:00
 • Pressemøde: Statsministeren orienterer om covid-19

  Statsministeriet har indkaldt til pressemøde i Spejlsalen i Statsministeriet, hvor statsminister Mette Frederiksen (S) vil orientere om den seneste coronaudvikling i Danmark.

KL. 13:00
 • Rettighedskonference: 20 år med grundlæggende rettigheder (AFLYST)

  EU's charter for fundamentale rettigheder fylder 20 år. I den anledning inviterer Nyt Europa til konference om charterets indhold og dets kapitel om retfærdighed.

Torsdag 19. marts

KL. 13:00
 • Bisættelse: Honorær EU-generaldirektør Asger Petersen (83)

KL. 11:00
 • Pressemøde: Aftale om økonomisk hjælpepakke

  Finansminister Nicolai Wammen holder torsdag pressemøde om en aftale om en økonomisk hjælpepakke med alle Folketinget partier.

Onsdag 18. marts

KL. 12:00
 • Pressemøde: Initiativer på det økonomiske område

  Finansminister Nicolai Wammen og erhvervsminister Simon Kollerup holder onsdag pressemøde om nye initiativer på det økonomiske område.

   

Tirsdag 17. marts

KL. 19:00
 • Pressemøde: Statsministeren orienterer om coronasituationen

  Statsministeriet indkalder til pressemøde i Spejlsalen i Statsministeriet.

Fredag 13. marts

KL. 19:00
 • Pressemøde: Statsministeren orienterer om covid-19 i Danmark

  Statsministeriet indkalder til pressemøde i Spejlsalen fredag om covid-19 i Danmark.

Torsdag 12. marts

KL. 15:30
 • Pressemøde: Finansministeriets initiativer og status på den økonomiske situation

  Finans-, erhvervs- og beskæftigelsesministeren afholder pressemøde om initiativer på det økonomiske område og status på den økonomiske situation.

KL. 9:00
 • Pressemøde: Den aktuelle situation i detailhandlen

  Erhvervsminister Simon Kollerup (S) og fødevareminister Mogens Jensen (S) vil til dette pressemøde orientere om regeringens tiltag for at sikre forsyning af fødevarer.

Onsdag 11. marts

KL. 15:00
 • Bogudgivelse: Debat om forholdet mellem politik og forvaltning

  I anledning af Christian S. Nissens bog om medieforligets tilblivelse vil der føres en debat om udviklingen i forholdet mellem politik og forvaltning siden 80'erne. 

KL. 9:00
 • Debat: Offentlig-Privat Topmøde

  KL, Danske Regioner, Forum for Bæredygtige Indkøb og Dansk Erhverv afholder topmøde om det offentlig-private samarbejde om grønne løsninger på klimaproblemet.

KL. 9:00
 • Åben høring: Sundhedspersonale i hele Danmark

  Sundheds- og Ældreudvalget inviterer til åben høring om udfordringerne med at sikre sundhedspersonale i hele landet.

Tirsdag 10. marts

KL. 17:00
 • Overrækkelse: Dan Jørgensen modtager Ungeklimarådets anbefalinger

  Ungeklimarådet overleverer sine anbefalinger om en ny klimalov til klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S).