CEO til Innovationsfonden
Har du blik for de mest centrale omstillingsdagsordener? Kan du lede og udvikle en organisation hvor bl.a. grønne dagsordener, nye klimaløsninger, bedre sundhed, klogere produktion opnås gennem et udtalt samarbejde mellem forskning, erhvervsliv og start-up virksomheder? Kender du en dansk innovations- og forskningsdagsorden? Har du erfaring med at lede og drive en organisation med fagligt og videnstunge medarbejdere? Og er du en dygtig og erfaren kommunikator? Så er du på mange måder billedet af Innovationsfondens nye CEO

Innovationsfonden er Danmarks største offentlige fond. Der bevilliges årligt knap 2 mia. kr. til at støtte og bygge bro mellem forskning og virksomheder i Danmark. Formålet er at skabe gode rammer for landets iværksættere, forskere og virksomheder, så de kan udvikle innovative og levedygtige løsninger på samfundets konkrete udfordringer. Det gælder grønne teknologier, nye klimaløsninger, sundere fødevarer, et bedre sundhedsvæsen, renere miljø, grønnere transport, et opstarts-eventyr, der er under opsejling - og en hel masse andet. Den nye CEO skal skabe en klar retning mod fastlagte strategiske mål, interessere sig for og engagere sig i udviklingen af den samlede organisation og bidrage til holdånd og et godt samarbejde på alle niveauer. CEO refererer til bestyrelsesformand, Anders Eldrup, forventes at have et tæt samarbejde med bestyrelsen og den øvrige ledergruppe og skal realisere 2025 strategien og omsætte de overordnede mål til konkrete resultater. En vigtig rolle bliver at samle organisationen, sætte retning for fonden og at kunne kommunikere budskaber klart og tydeligt. CEO får rig mulighed for at præge og påvirke mange af de væsentlige nationale dagsordner på innovationsområdet og for at bidrage til at sætte retning og skabe resultater for fremtidens udvikling af erhvervslivet. Som CEO vil man opleve et betydeligt ledelsesrum, og at der højt til loftet og mulighed for at få indflydelse. Innovationsfonden er en mindre organisation med ca. 60 medarbejdere. Den nye CEO skal derfor have lyst til at favne bredt fra udvikling af strategi til konkret eksekvering og udførelse. Den rette profil har akademisk baggrund og er som minimum uddannet på kandidatniveau. Det er vigtigt med en bred erfaringsbaggrund fra forsknings- eller innovationstung virksomhed eller organisation. Derudover har den rette kandidat:
 • Dokumenteret ledelseserfaring, herunder ledelse af ledere
 • Erfaring med og interesse for at lede og drive en organisation i udvikling
 • Erfaring med at arbejde med offentlige rammebetingelser
 • Erfaring og trives med at arbejde på både strategisk og operationelt niveau
 • Viden om offentlig forvaltning
 • Indsigt i eller erfaring fra innovationsmiljø og/eller forskningssystemet og forskningsforhold
 • Et betydeligt netværk og evner at udbygge dette, særligt i forsknings- og innovationstunge danske virksomheder, universiteter, start-up miljøer og andre vidensaktører
 • Særdeles gode kommunikationsevner
 • International erfaring
Yderligere oplysninger findes på https://innovationsfonden.dk/da og stillingsprofil kan rekvireres via Head of Research Malene Svensson, Zeuthen Storm, malene@zeuthenstorm.com. Du er også velkommen til at kontakte Eva Zeuthen Bentsen, partner i Zeuthen Storm, på 2086 0325 for en fortrolig drøftelse af dit kandidatur. Stillingen søges via knappen “søg dette job" her på siden snarest muligt og senest den 14. august 2022. Der er planlagt indledende samtaler den 26. august og opfølgende samtaler den 13. september. Der vil indgå test som en del af rekrutteringsprocessen.
  Om Innovationsfonden
  Vi investerer i iværksættere, forskere og virksomheder, der skaber værdi for Danmark og nye løsninger på samfundets største udfordringer.

  Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
  Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen