Direktør for Dansk Institut for Internationale Studier
Til DIIS søger vi en samlende og visionær direktør med stærke ledelsesmæssige kompetencer. DIIS er en internationalt anerkendt og uafhængig forskningsinstitution, der bidrager med viden om internationale forhold på baggrund af de ansatte forskeres arbejde på tværs af en række videnskabelige discipliner. DIIS har ambitioner om at sætte et endnu stærkere præg på akademiske og offentlige debatter om aktuelle samfundstemaer og i rollen som direktør vil du stå i spidsen for DIIS' synlighed og gennemslagskraft i vigtige samfundsdagsordener og i forhold til dets interessenter. Du skal som direktør samtidig indadtil videreudvikle organisationen i samarbejde med instituttets medarbejdere.

Om instituttet DIIS udfører fremragende forskning i og formidling om internationale forhold med afgørende betydning for Danmarks rolle i verden. DIIS har til formål at styrke uafhængig forsknings-, analyse-, udrednings- og formidlingsvirksomhed i Danmark inden for udenrigs-, sikkerheds- og udviklingspolitik. Instituttet har mange profilerede forskere og gennem viden af høj kvalitet nuancerer og medvirker DIIS til at højne vidensniveauet inden for international og global politik og samfundsforhold. I DIIS' samlede omsætning på ca. 100 mio. kr. indgår dels faste finanslovsbevillinger samt en betydelig ekstern finansiering fra konkurrenceudsatte midler i nationale og internationale fonde. Instituttet tæller i alt 125 medarbejdere fordelt på fem forskningsenheder og fem administrative enheder. Direktøren refererer til en bestyrelse bestående af repræsentanter fra en række institutioner i Danmark, se her. Din rolle DIIS' forskere udfører grundforskning, policy-analyser og forskningsbaseret myndighedsbetjening som formidles i bøger og tidsskrifter og som udredninger, analyser, evalueringer og policy-publikationer. DIIS har en særlig national forpligtelse til at bidrage med viden i forhold til at skabe grundlaget for en lang række politiske beslutninger i Danmark. Dette stiller krav til uvildighed, relevans, aktualitet, substans og kvalitet i alt arbejde, som udføres i DIIS - og du står som direktør på mål for, at DIIS' vidensproduktion og -formidling lever op til disse krav. Du repræsenterer instituttet udadtil og sikrer et tæt samspil med de relevante myndigheder - herunder ministerier, regering og Folketing - og udbygger relationerne til relevante forskningsmiljøer og -institutioner i ind- og udland. Overordnet varetager du som direktør den faglige, administrative, økonomiske og personalemæssige ledelse i DIIS. Det betyder, at du bl.a. skal sikre:
 • National og international profilering af DIIS samt dets forskere og faglige miljø.
 • Synergi og sammenhæng i et stort institut med forskellige fagmiljøer.
 • Et godt arbejdsmiljø gennem nærværende og autentisk ledelse, herunder fx arbejde med at finde en god balance mellem forsknings-, analyse- og vidensformidlingsforpligtelser og at skabe gode arbejdsgange på tværs af administrationsområder.
 • Rekrutteringen af dygtige fag- og forskerprofiler og sikre talentudvikling på både junior og seniorniveau, bl.a. gennem gode og klare karriereveje.
 • Hensigtsmæssig og inddragende ledelse på alle niveauer, klare snitflader og velfungerende arbejdsgange.
Kort beskrivelse af kandidatprofil for en direktør samt DIIS' ledelsesgrundlag, strategi m.v. kan rekvireres ved henvendelse til rekrutteringsbureauet Ramsdal Executive. Vi ønsker os En dygtig og indsigtsfuld leder med høj personlig integritet og sans for at opbygge stærke relationer både internt og eksternt. Vi forventer, at du er godt bekendt med ledelse i et forskningsmiljø, og at du selv har en faglig baggrund i det samfundsvidenskabelige eller humanistiske område. Du skal have lyst til at italesætte de store aktuelle dagsordener, være visionær og i stand til at styrke den internationale forskning og myndighedsbetjening - baseret på udsyn og stor indsigt i international politik, sikkerheds- og udviklingspolitik, samt i dansk regeringsførelse og policymaking. Endvidere lægger vi vægt på, at du har:
 • Evne til at skabe god sammenhængskraft og et frugtbart arbejdsmiljø i en organisation med selvledende medarbejdere.
 • Interesse og blik for talentudvikling og for at skabe attraktive faglige miljøer.
 • Evne til at tænke og arbejde forskningsstrategisk, og indsigt i forskningens rolle i samspil med det omgivende samfund.
 • Evne til at arbejde med at fremme medarbejdernes trivsel samt faglige og personlige udvikling.
 • Lyst og evne til både at inddrage instituttets medarbejdere proaktivt i udviklingen af instituttet og til at træffe synlige og legitime beslutninger samt implementere dem.
 • Erfaring med økonomi, administration og ledelse fra en relevant institution.
 • Udpræget gode kommunikationsevner, herunder dansk/skandinavisk som arbejdssprog.
Du finder din energi i både at få tingene til at lykkes internt og at være den udadvendte relationsbygger, som kan bevæge sig ubesværet på alle niveauer og skabe og vedligeholde relationerne til de vigtige samarbejdspartnere. Yderligere information Ansættelsen sker i et 5-årigt åremål med mulighed for forlængelse i op til yderligere 3 år. Forventet tiltrædelse er ca. 1. september 2023. Stillingen er klassificeret i løngruppe 2 (svarende til lr. 38) iht. rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Ansættelsen sker iht. Finansministeriets cirkulære om åremålsansættelse i staten. Såfremt det er relevant, vil ansættelse som seniorforsker eller senioranalytiker i DIIS evt. kunne forhandles efter udløb af åremålet. Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at henvende dig til konstitueret direktør Henrik Halkier (+45 2076 2004 / director@diis.dk, eller til direktør Jan Thomsen fra Ramsdal Executive (+45 4040 7719 / jth@ramsdalgruppen.dk), som bistår DIIS i rekrutteringsprocessen. Yderligere materiale vedr. stillingen kan rekvireres ved henvendelse til Jan Thomsen. Ansøgning sker ved at uploade motiveret ansøgning, CV samt evt. relevante bilag i DIIS' rekrutteringssystem ved brug af linket "søg dette job" her på siden senest d. 1. maj 2023. Ansøgere bedes bemærke følgende datoer for interviews; indledende samtaler d. 24. maj 2023 samt uddybende samtaler d. 12. juni 2023. DIIS betragter forskellighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede kandidater til at søge stillingen, uanset personlig baggrund og orientering.
DIIS er en uafhængig, offentlig forskningsinstitution, der arbejder med internationale studier. Vi udfører og kommunikerer forskning og analysearbejde inden for globalisering, sikkerhed, udvikling og udenrigspolitik, og indenfor disse områder arbejder vi på at sætte dagsordenen indenfor forskning, politik og den offentlige debat.

DIIS deltager i danske og internationale debatter og i akademiske netværk, og vi publicerer i anerkendte akademiske tidsskrifter.

Vi stræber altid efter den højeste akademiske kvalitet. Som en del af vores forskning vurderer vi også løbende Danmarks udenrigspolitiske situation og informerer medier, politikere og offentligheden om resultaterne af vores arbejde

Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00