Direktør for Klima og Miljø - Aalborg Kommune - Aalborg / Danmark
En ny direktør til en ny forvaltning - på verdens vigtigste område

Søg dette job
Forlænget ansøgningsfrist Aalborg Kommune har truffet et valg og sat en markant ambitiøs dagsorden: "Aalborg vil være i den grønne førertrøje. Klima og Miljø fortsætter med at tænke i løsninger, der rækker ind i fremtiden og foregriber klima- og miljøudfordringerne. Det sker blandt andet med en ny verdensmålsstrategi, som sikrer, at kommunen både udvikler sig økonomisk og miljømæssigt bæredygtigt samt socialt retfærdigt. Samtidig bliver der arbejdet på en tværgående politikformulering, der fremmer og understøtter den grønne omstilling i kommunens syv forvaltninger." Med etableringen af den nye forvaltning Klima og Miljø har Byrådet givet ambitionen muskler. Stillingen repræsenterer en unik - attraktiv, krævende og udfordrende - topledelsesudfordring som direktør i landets 3. største og sandsynligvis mest klimabevidste kommune. Du får mulighed for - og forventes med smittende gejst og engagement - at kunne inspirere og facilitere mange udviklings- og samarbejdsprocesser. Udviklingen skal ske i samarbejde med private, professionelle og frivillige aktører i og uden for den kommunale forvaltning i hele Aalborg og i hele Nordjylland. Det er et holdspil at gøre Aalborg og Nordjylland grøn, og du bliver en af nøglespillerne. Du skal samarbejde med og understøtte det nye Klima- og Miljøudvalg i deres politiske rolle som koordinerende og politikudviklende. Du har det overordnede ansvar for at opbygge forvaltningen med en smidig struktur og en sund kultur, der effektivt kan realisere de politiske ambitioner. Det er en gigantisk kultur- og forandringsledelsesopgave at sikre Klima og Miljø en central rolle i udviklingen af alle de kommunale tilbud på tværs af de stærke traditioner, fagligheder og kulturer i kommunen. Til de mange aktører uden for den kommunale organisation skal der skabes kontakter og bygges relationer, der sikrer, at hele Aalborg løfter i flok på den grønne dagsorden. Internt har du ansvaret for at lede forvaltningen og de cirka 330 medarbejderes arbejde med de vigtige kerneopgaver - bæredygtig udvikling, miljøbeskyttelse og affaldshåndtering. Opgaverne indebærer bl.a. strategisk planlægning og varetagelse af myndighedsopgaver. Du er et levende engageret menneske, der naturligt - ved at være den du er - skaber kontakt og gode relationer til andre mennesker. Du har allerede bevist, at du kan lede i et politisk miljø med et stort og komplekst aktør- og interessenetværk. Udover de generiske toplederkompetencer må du også gerne have (demonstreret) et stort personligt engagement i den grønne omstilling. Det vil kræve dit ekstraordinært store engagement og energi sammen med din forvaltning og mange samarbejdspartnere at levere de resultater, Aalborg vil nå. Du kan læse meget mere om kommunen på www.aalborg.dk og om stillingen og ansættelsesproceduren i det uddybende notat. Interesserede kan kontakte Jan Kjeldsmark fra Mercuri Urval på telefon 4073 4950, rådmand Per Clausen fra Aalborg Kommune på telefon 3167 5008 og kommunaldirektør Christian Roslev på telefon 9931 1505. Du kan uploade ansøgning og CV via Aalborg Kommunes portal via dette link. Ansøgningsfristen udløber den 31. juli 2022. Kom frisk!
  Søg dette job
  Byrådet vedtog med Budget 2021-24 at afsætte midler til udarbejdelse af en klimaplan (DK2020) og udvikling af klimabudgetter, som et værktøj i implementering af klimaplanens mål og handlinger. Klimabudgetter er indkørt i budgetlægning via en trappemodel. Trappemodellen er valgt for gradvist at kunne integrere og forankre klimaindsatsen i forvaltningernes budgetlægning. Arbejdet startede i forbindelse med Budget 2021-24, hvor begrebet ”grønne investeringer” blev introduceret. Ved Budget 2022-25 blev arbejdet udvidet med en kategorisering af alle anlægsprojekter. Klimabudgetterne skal bruges som et arbejdsværktøj, der skal rammesætte samspillet mellem klimaplanen (DK2020), herunder kommunens klimaindsats i de kommende år og kommunens budgetter.

  Hvert år vokser Aalborg Kommune med flere end 1.000 nye indbyggere. Mennesker, der ønsker at bo i en mangfoldig kommune, som har alt, uden at have for meget. De ønsker at blive en del af et rummeligt og handlekraftigt fællesskab, som har skabt en markant udvikling de sidste årtier. En udvikling, som har kombineret industri med viden - skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser, et rigt kultur- og fritidsliv samt en velfærd, der tilsammen har været med til at kåre Aalborgs borgere til de lykkeligste i Europa.

  Det er nok ikke forkert at sige, at Aalborg Kommunes indbyggere er stolte. Ikke bare over udviklingen, men i lige så høj grad over det sammenhold og samarbejde, som skaber den – og som altid er stærkere, når alle er med. For selvom kommunen strækker sig over mere end 1.000 km2 med Limfjorden, som skærer sig smukt gennem land og by, så er der stadig kort afstand mellem mennesker og fra ord til handling. Det er derfor, at vi i Aalborg Kommune siger: Vi udvikler os sammen!

  Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
  Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen