Direktør til Kommunernes Landsforening
Du bliver en del af topledelsen i en interesseorganisation, hvor du vil få rig mulighed for at præge og påvirke mange af de store nationale dagsordener i vores samfund med et kommunalt fokus. Du skal bidrage til at sætte retning og skabe resultater i interessevaretagelsen og ved de politiske forhandlinger på kommunernes vegne. Du vil som direktør opleve et betydeligt ledelsesrum, højt til loftet og gode muligheder for at få indflydelse.

Søg dette job
Du bliver en del af en velfungerende og strategisk arbejdende direktion, der i høj grad prioriterer direktionssamarbejdet. Direktionen arbejder systematisk med at udvikle ledelsesfællesskabet og påtager sig et fælles ansvar for at løse de tværgående opgaver. Vi har et godt og åbent samarbejdsklima i hele organisationen, der er kendetegnet ved tæt samspil med engagerede kommunalpolitikere samt motiverede og fagligt dygtige ledere og medarbejdere. Du refererer til den administrerende direktør og indgår i direktionen, der består af seks personer. Som udgangspunkt vil du bl.a. få ansvar for klima- og miljøområdet i KL, og du bliver ansvarlig for to-tre udvalg. Vi er i direktionen indstillede på at drøfte opgaveporteføljen i øvrigt i lyset af de kompetencer, som du bringer med ind. Jobbet kræver, at du har ambitioner om at skabe de nødvendige løsninger, der bidrager til videreudvikling af den grønne omstilling. Det fordrer et godt netværk, en stærk involvering og tæt samarbejde med kommuner, interessenter og virksomheder. Vi forventer, at du med afsæt i en relevant videregående uddannelse har opnået en betydelig ledelseserfaring og betydelige resultater på et overordnet strategisk niveau i en politisk styret organisation. Du har et godt indblik i den kommunale virkelighed og ambitioner om at bidrage til løsning af de udfordringer, som kommunerne står over for. Det er derudover en fordel, hvis du har kendskab til beslutningsprocesserne i centraladministrationen og kendskab til de faglige områder, som du får ansvaret for. Du er udadvendt og netværksskabende over for de mange aktører og interessenter, der findes på området, og du trives med at være i relationsarbejdet. Yderligere information Løn og ansættelsesvilkår fastsættes efter nærmere individuel forhandling. Lønniveauet tager afsæt i ansøgerens kvalifikationer. Læs den fulde job- og personprofil her (PDF), hvor stillingen og de ønskede kvalifikationer og kompetencer er beskrevet. Du er velkommen til at kontakte partner Jens Marcussen fra Genitor på tlf. 3141 0587 eller jm@genitor.dk eller administrerende direktør Kristian Vendelbo på tlf. 2526 4151 frem til den 1. juli og igen den 1.-3. august. Ansøgningsfristen er den 9. august 2022. Søg stillingen via knappen nedenfor.
    Søg dette job
    KL er interesse- og medlemsorganisation for alle 98 kommuner i Danmark. Det er KL's formål at varetage de danske kommuners fælles interesser og bidrage til, at kommunerne politisk og administrativt løser sine opgaver.

    Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
    Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen