Finans Danmark søger erfaren Public Affairs-rådgiver
Er du drevet af kommunikation og politik og motiveres du af at følge konkrete politiske løsningsforslag og initiativer til dørs? Synes du det er tilfredsstillende, når du sætter det sidste punktum i et politisk oplæg eller det skarpe positionspapir? Og finder du energi i at udvikle spændende event og kampagner? Så er du måske vores nye kollega i Finans Danmark.

Finans Danmark søger en erfaren Public Affairs-rådgiver, som skal indgå i organisationens stærke Public Affairs - og kommunikationsafdeling. Dine opgaver Som Public Affairs-rådgiver vil du i tæt samarbejde med dine nærmeste kollegaer have ansvaret for at skabe overblik, struktur, koordinering og levering af kompetent sparring og rådgivning i forhold til det politiske arbejde i Finans Danmark. Både til vores ledelse og dir* ektion - men også til medlemmer og kollegaer i huset. Du har en skarp og præcis pen, - og formår at skære ind til kerne og substans. Samtidig er du helt tryg ved de politiske processer på Christiansborg og i ministerierne og ved derfor, hvornår hvad skal spilles på banen - og hvordan. Alt det vil komme dig til gavn, når du skal skrive:
 • Ordførernotater
 • Positionspapirer
 • Præsentationer og taler
 • Politiske oplæg
 • Intern såvel som eksternt formidlingsstof, mv.
Du vil få mulighed for at trække på, samt udvide dit eksisterende netværk af politikere, stakeholders og samarbejdspartnere. Ikke mindst som ansvarlig for løbende aktiviteter såsom Pengeuge (årlig kampagne med fokus på at højne børn og unges finansielle forståelse), Folkemøde, årsmøde, direktørkonference, morgenbriefs, konferencer m.v. uanset om det foregår virtuelt eller fysisk. Om dig Du har politisk tæft, tænker strategisk og analytisk, og har fokus på de gode løsninger, som kan skabe bred opbakning, samt erfaring med politisk rådgivning fra det politiske miljø. Du er struktureret og tryg ved store projekter, som kræver planlægning, overblik og inddragelse af kollegaer og eksterne. Du har en relevant kandidatuddannelse og et par års erfaring fra en politisk styret organisation. Det kan f.eks. være fra et politisk parti på Christiansborg, Slotsholmen, en interesseorganisation, eller et bureau hvor du har opnået erfaring med politisk rådgivning, politikudvikling, kampagner og eventarbejde. Det finansielle område er ikke helt ukendt for dig - og ellers ved du, hvordan du hurtigt skal sætte dig ind i det, som mangler, også når stoffet er komplekst. At have antennerne ude og vide, hvad der sker, er en naturlig del af dig, ligesom en god portion udadvendthed og omgængelighed gør dig i stand til at bygge varige og stærke relationer og netværk. Du har let ved at række ud til det politiske miljø, organisationer og samarbejdspartnere - og bidrager aktivt med konstruktivt modspil, når kollegaer eller medlemmer kommer med forslag, du vurderer, kan forbedres. Og så ligger det dig naturligt at veksle mellem at være selvkørende og arbejde i teams på tværs af fagligheder. Det får du Som interesseorganisation arbejder Finans Danmark for at skabe de bedste rammer for en velfungerende finansiel sektor til gavn for hele samfundet. Du vil som ny Public Affairs-rådgiver indgå i en afdeling, som understøtter hele organisationens interessevaretagelse gennem politikudvikling og analyse, presse, events, kampagner, CSR-indsatser samt direkte kontakt til organisationens mange samarbejdspartnere og stakeholders i og omkring Christiansborg. I Public Affairs - og kommunikationsafdelingen samarbejder vi med hele organisationen, betjener direktion, bestyrelse og ikke mindst vores medlemmer. Teamet du bliver en del af, består af 8 dedikerede kollegaer med høj faglighed og et stærkt socialt fællesskab, hvor faglig sparring og leverancer af høj kvalitet er i fokus. Som stabsfunktion gøres der er dyd ud af at være tæt på husets forskellige fagligheder for at sikre stor viden og stærke relationer. Kontakt og ansøgning Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at tage fat i Senior Recruitment Consultant i Hartmanns Louise Nordengaard på mobil 4121 1316 / louise.nordengaard@hartmanns.dk Ansøgningsfrist 30. oktober 2022. Stillingen søges via knappen “søg dette job" her på siden. Hartmanns A/S varetager rekrutteringsprocessen, hvorfor al henvendelse bedes rettet hertil. Vi indkalder løbende relevante kandidater til samtaler og forbeholder os muligheden for at indkalde kandidater inden ansøgningsfristens udløb.
  Om Finans Danmark
  Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. I Finans Danmark vil vi bidrage til at løse samfundsudfordringer, skabe de bedst mulige rammer for dansk vækst og synliggøre finanssektorens samfundsrolle. Vi har defineret fem bidrag til fremtidens Danmark, hvor vi som sektor kan spille en stor rolle.

  Læs om Finans Danmarks strategi her:

  www.finansdanmark.dk


  Icon
  Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
  Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen