International chef (International Director) til Institut for Menneskerettigheder
Institut for menneskerettigheder er Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution, som arbejder for at fremme og beskytte menneskerettigheder og ligebehandling i Danmark og i udlandet. I Danmark og Grønland overvåger, rapporterer og rådgiver Institut for Menneskerettigheder om menneskerettighedssituationen, mens det internationalt handler om at gøre stater, virksomheder og andre offentlige og private aktører dygtige til at beskytte og fremme menneskerettigheder.

Menneskerettighederne er under pres både i EU og globalt set, og det kræver en fortsat dygtig strategisk tilgang at udvikle programmer og sikre finansiering for at kunne levere den nødvendige indsats. Til at stå i spidsen for det arbejde søger Institut for Menneskerettigheder derfor en erfaren leder, som med stor sans for samfundsudviklingen, politiske vinde, et donorlandskab i forandring og organisatorisk samarbejde, kan videreudvikle og styrke både programmer, relationer, medarbejdere og synligheden over for relevante interessenter. Som international chef er du leder for fire afdelingsledere og et samlet område med i alt 90 medarbejdere, hvoraf en tredjedel arbejder fra et af de lande, som instituttet er til stede i. Du er ansvarlig for strategi, økonomi, donorer og medarbejdere inden for dit område og har stor frihed og forpligtelse til at sikre, at det lykkes. Samtidig er et succeskriterium, at du som leder af afdelingen og som del af direktionen går forrest i at sikre balance, trivsel, sammenhængskraft og bæredygtighed i forhold til økonomi, ressourcer og kompetencer. Som international chef er dit blik naturligt rettet mod det, som sker ude i verden, men du forstår samtidig den politiske og samfundsmæssige udvikling i Danmark. Institut for Menneskerettigheder er kendetegnet ved et højt fagligt miljø med mange specialister og engagerede medarbejdere. Den internationale chef refererer til direktøren og bliver en del af direktionen. Du vil få et stort selvstændigt ansvar for det internationale område og skal derudover bidrage til at sikre hele instituttets fortsatte udvikling og evnen til at skabe forandring. Om dig For at blive vores nye internationale chef ser vi gerne, at du bl.a. har:
  • Indsigt i menneskeretlige forhold
  • Solid erfaring med programledelse og ressource- og økonomistyring fra en projekt- eller programdrevet organisation/virksomhed.
  • Betydelig erfaring med institutionelle donorer, herunder strategiske partnerskabsaftaler med bl.a. UM, EU o.l.
  • Erfaring med ledelse af ledere i en kompleks organisation med mange typer interessenter
  • Politisk tæft i både nationale og internationale sammenhænge og kan forstå og navigere i de dynamikker og retningslinjer, instituttet arbejder i
  • Erfaring med organisationsudvikling og forandringsledelse
  • Et veludviklet netværk i udviklingssektoren
  • Engelskkundskaber på højt niveau, og er vant til engelsk som arbejdssprog og på forhandlingsniveau både skriftligt og mundtligt.
Den internationale chef skal været engageret i menneskerettighedsarbejdet og desuden have politisk og organisatorisk tæft og gode samarbejdsevner. Den internationale chef afstemmer naturligt sit ledelsesrum både op, ud og ned, og herudover forventer vi en international chef, som
  • Kan sætte retning og rammer med transparens og tydelighed
  • Har et smittende engagement - og ser muligheder mere end begrænsninger
  • Kan håndtere komplekse relationer og opgaver med begavelse og integritet
  • Er åben, inddragende, samarbejdende og god til at skabe relationer
  • Står sikkert i sin ledelse
  • Er fordomsfri og evner at lede en afdeling med stor diversitet og kulturelle forskelle
  • Delegerer samt motiverer og har fokus på at udvikle afdelingsledere og medarbejdere
  • Kan prioritere og træffe svære beslutninger
Vil du vide mere om stillingen og det internationale område, kan du læse job- og kravprofilen her. Har du spørgsmål, kan du kontakte Mercuri Urval, Konsulent Henriette von Essen-Leise, tlf. +45 2943 5048 eller Direktør for Institut for Menneskerettigheder, Louise Holck, tlf.: +45 50933960. Ansøgning Motiveret ansøgning samt CV og andet relevant materiale uploades på siden her (max. 2 filer). Stillingen søges via knappen “søg dette job" her på siden. Ansøgningsfristen er den 21. august 2022 kl. 10.00. Der afholdes samtaler hhv. den 29. august og 13. september 2022. Mercuri Urval deltager i rekrutteringsprocessen, og der vil forekomme test mellem første og anden samtale. Læs mere om Institut for Menneskerettigheder

    Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
    Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen