Københavns klimaarbejde styrkes – udviklingsorienteret leder søges til Klimaenheden
Vil du være med til at bringe København helt i front på klimaområdet? Vil du være med til at udvikle den nye ambitiøse klimaplan for byens samlede klimaaftryk? Kan du lede med både tydelighed og inddragelse? Og kan du navigere i en politisk organisation?

Københavns Kommune vedtog i 2012 Klimaplanen KBH2025, der med sit mål om CO2-neutralitet i 2025 var verdens mest ambitiøse klimaplan for en by. Et af formålene med klimaplanen er at vise, at byer kan skabe klimahandling og har et ansvar. Det har virket, og mange byer er fulgt efter med ambitiøse mål. Med den seneste budgetaftale i København er klimaområdet blevet styrket og ambitionsniveauet hævet. Den nuværende klimaplan KBH2025 skal gennemføres samtidig med, at en ny klimaplan udvikles. Københavns Kommune vil med den næste klimaplan sigte endnu højere og bredere. Den kommende klimaplan skal indeholde nye mål og indsatser for både energi, forsyning og mobilitet i byen. Og som noget nyt skal den fastsætte mål og indsatser for at reducere CO2-aftrykket fra Københavns og københavnernes forbrug af materialer, varer og services. Det vil kræve både nye opgørelsesmetoder og virkemidler og ikke mindst stor inddragelse af borgere og professionelle aktører. Derfor udvides Klimaenheden i Teknik- og Miljøforvaltningen med nye medarbejdere. Ledelsen skal samtidig styrkes, så vi søger endnu en enhedschef, der kan lede enheden sammen med den nuværende enhedschef. Om jobbet Som chef i Klimaenheden bliver du en del af ledergruppen i afdelingen PARC (Plan, Analyse, Ressourcer og CO2-reduktion). Her skal du arbejde sammen med 14 andre chefer for lokalplanområdet, affaldsområdet, almen bolig-området og analyser. På klimaområdet har der hidtil kun været én enhedschef, men med det nuværende fokus på området skal det styrkes, og din nærmeste samarbejdspartner bliver din chefkollega i Klimaenheden. I de kommende år skal cheferne i Klimaenheden have ledelsesmæssigt fokus på:
 • gennemførelsen af den nuværende klimaplan
 • udarbejdelsen af en ny sammenhængende klimaplan for både produktion og forbrug
 • inddragelse af det politiske niveau i hele processen
 • udvikling af en organisering i PARC, der understøtter klimaarbejdet
 • udvikling af en organisering med kommunens øvrige forvaltninger, der giver klimaarbejdet fælles retning
 • inddragelse af borgere i udarbejdelsen og siden implementeringen af planen
 • inddragelse af professionelle aktører gennem blandt andet netværk og partnerskaber
 • give medarbejderne retning, rammer og stabilitet i et arbejde der kræver nytænkning, forandringskraft og mod
 • sikre trivsel i en travl hverdag
Dertil har enheden ansvar for kommunens stormflodsplan og indgår i et stort analysearbejde med staten og tre andre kommuner, som skal føre til en fælles stormflodssikring af hovedstadsområdet. Klimaenheden vil have 25-30 medarbejdere. Enheden er præget af stor faglighed, højt engagement, gode samarbejdsevner og lyst til at skabe resultater sammen. Enheden er organiseret i teams, men da der for øjeblikket er stor tilvækst i opgaverne, mange nye medarbejder og flere projekter går på tværs, vil der også skulle ske justeringer af teamstrukturen. De to chefer vil have fælles ledelse af enheden, og et tværgående samarbejde om enhedens opgaver og projekter vil være centralt, særligt i udviklingen af den kommende klimaplan. Cheferne vil få primært opgave- og personaleansvar for hver to teams, som fordeles med afsæt i chefernes profiler. Om dig Du skal stå i spidsen for udviklingen af en ambitiøs og nytænkende klimaplan. Det vil kræve, at du kan sætte retning for og give sparring til dine medarbejdere i forhold til både analytiske, strategiske og involverende opgaver på klimaområdet. Du skal kunne se muligheder og gå efter dem, men også afgrænse opgavernes omfang. Du skal kunne lede udvikling i forskellige faser og sikre, at den ender ud i en stærk klimaplan, som efterfølgende skal implementeres. Du skal kunne bidrage til en god dialog med både professionelle aktører, politikere og borgere. Du prioriterer nærværende ledelse højt og bidrager til at skabe trivsel og motivation, har stor menneskeforståelse og arbejder for at skabe et udviklende og inspirerende arbejdsklima. Du har lyst og evner til at indgå i et fælles lederskab, hvor sparring og løbende opgavedeling er en naturlig del af hverdagen. Vi forventer, at du herudover:
 • har viden om og erfaring fra klimaområdet
 • har solid erfaring med personaleledelse og er nysgerrig i forhold til forskellige fagligheder og formår at bringe dem i spil
 • har erfaring med at arbejde i et politisk miljø
 • har gennemslagskraft og kommunikerer godt med både interne og eksterne interessenter
 • trives med et højt tempo og har overskud til et godt grin i en travl hverdag. Du møder dine omgivelser positivt, ligefremt og med en naturlig autoritet
 • gerne har erfaring med samskabelse og innovationsprocesser
Vi tilbyder Et spændende og udviklende lederjob, hvor du sætter præg på fremtidens København. Det sker i et godt kollegialt miljø, hvor du også har stor mulighed for at udvikle dig fagligt og personligt som leder. Du vil blive en del af et dygtigt og kollegialt fællesskab i chefgruppen, hvor vi prioriterer faglig og ledelsesmæssig udvikling højt. Du bliver en del af afdelingen Plan, Analyse, Ressourcer og CO2-reduktion, der med helhedssyn, nysgerrighed og høj faglighed løser opgaver indenfor affald og ressourcer, jorddeponi, klimaindsatser, byplanlægning, almene boliger, udsat by, analyser og bydata. Afdelingen har cirka 350 ansatte fordelt på 14 faglige enheder og et sekretariat, der alle brænder for at gøre København til en endnu bedre og mere bæredygtig by at leve, bo og bygge i. Vi mener, at de gode løsninger bliver stærkere og mere effektfulde, når vi løser dem sammen - koordineret og på tværs af fag, enheder og myndighedsområder. Vi har desuden som norm at gøre det ordentligt - og vi gør det for København. Vi har det lange lys på og har formuleret en fælles strategi, der sætter retning for vores arbejde de kommende år. Klimaenheden holder til i åbne omgivelser centralt placeret i Njalsgade. Løn og ansættelsesvilkår Tiltrædelse forventeligt 1. februar 2023. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til cheflønaftalen for Københavns Kommune og gældende overenskomst. Lønnen i stillingen er i niveauet 650.000 kr. ekskl. pension. Mere information Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte vicedirektør Karsten Biering Nielsen på 2326 6230 eller enhedschef Charlotte Korsgaard på 2686 5981. Stillingen søges via knappen “søg dette job" her på siden senest søndag den 27. november 2022. Vi forventer at holde samtaler i uge 49.
  Om Teknik- og Miljøforvaltningen
  Forvaltningen varetager myndighedsopgaver og servicerer borgere og erhvervsliv, blandt andet inden for miljøområdet, lokalplanlægning, byfornyelse, byggesagsbehandling og trafikområdet. Desuden er det Teknik- og Miljøforvaltningen, der står for renholdelse, vedligeholdelse og udvikling af byens veje og parker, foretager parkeringskontrol og driver de københavnske kirkegårde. Vi beskæftiger ca. 2.050 medarbejdere og administrerer et bruttobudget på knap 3 mia. kr.

  Icon
  Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
  Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen