Kontorchef til Hjemrejsestyrelsen
Vil du være kontorchef i en dynamisk styrelse, hvor ledelse er i fokus, og hvor samarbejde med interessenterne og inddragelse af medarbejderne står højt på dagsordenen? Vi søger en kontorchef til 3. Hjemrejsekontor, der bl.a. har ansvaret for udsendelse af administrativt og domsudviste EU-statsborgere og tredjelandsstatsborgere, som har opholdsret/opholdstilladelse i et andet EU-land.

Om stillingen Hjemrejsestyrelsen er en styrelse under Udlændinge- og Integrationsministeriet. Hjemrejsestyrelsens hovedfokus er at sikre, at udlændinge, der opholder sig ulovligt i Danmark, rejser hjem. Styrelsen varetager i den forbindelse en række opgaver relateret til vilkårene for afviste asylansøgere og andre udlændinge, der skal udrejse af Danmark. Opgaverne, der tidligere har været delt mellem flere ministerier, myndigheder og private aktører, inkluderer vejledning af udlændinge om mulighederne for frivillig hjemrejse, udrejsekontrol og motivationsafklaring samt understøttelse af det praktiske hjemrejse- og udsendelsesarbejde. Derudover varetager styrelsen sekretariatsbetjeningen af Flygtningenævnet og Udlændingenævnet, der behandler klager over afgørelser truffet af Udlændingestyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Endvidere er Nationalt ID-center, der er et uafhængigt kompetencecenter med ekspertise inden for identitetsspørgsmål og ægthedsvurderinger af ID-dokumenter, tilknyttet styrelsen. Som kontorchef i 3. Hjemrejsekontor skal du stå i spidsen for et kontor, som varetager opgaver i relation til udsendelser af EU-borgere og tredjelandsstatsborgere, der skal udsendes til EU/EØS-lande uden for Dublinforordningen. Herudover har kontoret ansvaret for sagsbehandling og registrering af indrejseforbud i Schengeninformationssystemet (SIS), ligesom kontoret varetager tværgående opgaver vedrørende indberetninger af indrejseforbud og kontrolopgaver på opholdsområdet. Dine vigtigste opgaver bliver at:
 • skabe rammerne for og sikre, at kontoret leverer resultater af høj faglighed
 • sætte retning, følge op og prioritere kontorets opgaver
 • sikre, at der er et nært samarbejde med politi og anklagemyndighed i hele landet omkring udsendelse af EU-borgere samt tredjelandsstatsborgere, der skal udsendes til et andet EU/EØS land
 • arbejde på tværs i styrelsen med at sikre gennemførelsen af hjemrejseprojekter
 • varetage det daglige ledelsesansvar for ca. 25 medarbejdere som fysisk har arbejdssted på flere forskellige lokationer og medvirke til at udvikle dem bl.a. gennem feedback og sparring.
Det er vigtigt for Udlændinge- og Integrationsministeriet, at vores chefer kan rokere mellem forskellige stillinger, hvorfor man som ansøger også skal kunne se sig i andre chefstillinger i koncernen. Om dig Du har en relevant akademisk uddannelse, f.eks. cand.jur. Du er en reflekteret leder, der ved, hvad du står for. Du har en klar holdning til god ledelse og formår både at udøve god personaleledelse i kontoret og indgå i det tværgående ledelsesarbejde i styrelsen. Derudover vil den rette kandidat være i besiddelse af flere af følgende kompetencer:
 • Ledelseserfaring fra en politisk styret organisation
 • Erfaring med og lyst til driftsledelse
 • Nærværende og engageret personaleledelse
 • Gode kommunikations- og samarbejdsevner
 • Erfaring med offentlig forvaltning
 • Solid erfaring med at arbejde med juridiske problemstillinger
 • Robusthed og evnen til at kunne agere i en hverdag med mange aktører under politisk og mediemæssig bevågenhed
Yderligere information Løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten med indplacering i løngruppe 1. Stillingen besættes som udgangspunkt på åremål på overenskomstvilkår. Hvis du i forvejen er tjenestemand, vil ansættelse som tjenestemand efter en konkret og individuel vurdering kunne finde sted i lønramme 37. Ansættelsesområdet afhænger af ansættelsesformen. Du skal opnå sikkerhedsgodkendelse til "HEMMELIGT" for at arbejde i denne stilling og opretholde den under hele din ansættelse. Du kan læse om, hvordan vi behandler dine persondata her. Har du spørgsmål i øvrigt, er du velkommen til at kontakte direktør Claes Nilas på telefonnummer 72 14 23 30 eller på e-mail clni@hjemst.dk eller vicedirektør Louise Vinther Torrendrup på telefonnummer 30 65 77 10 eller på e-mail loto@hjemst.dk. Søg stillingen Stillingen søges via knappen “søg dette job" her på siden. Upload din ansøgning, cv og eksamensbevis mv. senest mandag den 8. august 2022, kl. 12.00. Hvis du er tjenestemand, skal ansøgningen stiles til Dronningen. Vi holder første samtalerunde den 11. august 2022. Der vil evt. også være en anden samtalerunde. Ligestilling i alle dens aspekter er vigtig. Derfor opfordres alle interesserede uanset etnisk tilhørsforhold, religion, køn, alder og lign. til at søge stillingen. Udlændinge- og Integrationsministeriet er medlem af Foreningen Lige Adgang - Uddannelse, job og fællesskaber for alle. Arbejdstid: Fuldtid Arbejdssted: Birkerød Kongevej 2-4, 3460 Birkerød Homepage www.hjemst.dk

  Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
  Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen