Kontorchef til Landbrug og Grøn Omstilling i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris departement
Vil du være med til at sikre implementeringen af den ambitiøse landbrugsaftale? Er processtyring og implementering af forandringsprocesser en del af dit DNA? Har du solid og bred ledelseserfaring, politisk tæft og høje kvalitetskrav - så er du måske den kontorchef, vi søger til vores kontor Landbrug og Grøn Omstilling.

Søg dette job
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri består af et departement og tre styrelser: Landbrugsstyrelsen, Fiskeristyrelsen og Fødevarestyrelsen. Der er i alt ca. 3.000 årsværk, heraf ca. 200 i departementet. Ministeriet arbejder med opgaver af stor betydning for mennesker og dyrs liv, velfærd og sundhed. Ministeriet er genetableret som selvstændigt ministerium i november 2020, men har en lang og stolt historie i centraladministrationen og med opgaver, der berører væsentlige dele af det danske samfund. Opgaven Landbrug og Grøn Omstilling spiller en central rolle i forhold til at gennemføre og implementere aftalen om landbrugets grønne omstilling, og kontoret er omdrejningspunktet, når nye initiativer i krydsfeltet mellem erhvervsudvikling, klima, miljø og natur skal udvikles og blive til virkelighed. Den ambitiøse landbrugsaftale indebærer, at kontoret får en vigtig opgave med at tilrettelægge processer og sikre fremdrift, således de forskellige delmål bliver indfriet. Kontoret skal bl.a. stå for udvikling af et mere plantebaseret landbrug, indfri ambitionerne for økologi og implementere EU's nye landbrugspolitik. Samtidig skal kontoret koordinere de store indsatser for udtagning af lavbundsjorder og vådområder. Alt sammen for at sikre en langsigtet og grøn udvikling af fødevareerhvervet. Landbrug og Grøn Omstilling har endvidere en væsentlig rolle i den nationale regulering af landbruget. Der er et betydeligt samarbejde med Landbrugsstyrelsen. Ledelsesansvar Kontoret består af ca. 29 medarbejdere, og du får ledelsesansvar for ca. en tredjedel, afhængig af den konkrete arbejdsdeling, som aftales med dine to chefmakkere og afdelingschefen. Kontorets medarbejdere har en bred uddannelsesmæssig baggrund, som bl.a. omfatter jurister, samfundsvidenskabeligt og naturvidenskabeligt uddannede. Samarbejdspartnere og referenceforhold Dine samarbejdspartnere bliver chefer og medarbejdere i departementet, ministeriets styrelser, andre ministerier samt relevante vidensinstitutioner og interessenter. Det er væsentligt, at du formår at opbygge en god og tillidsfuld relation til dem. Du vil referere til afdelingschef Hanne Lund-Christensen, men du vil også få tæt samarbejde med departementets øvrige afdelingschefer. Faglig og personlig kompetenceprofil For at blive taget i betragtning til stillingen forudsættes, at du har en videregående akademisk uddannelse, f.eks. cand.scient.pol., cand.scient.adm. eller cand.jur. Du er analytisk skarp, god til at skabe dig overblik og så har du solid erfaring med betjening af det politiske niveau og et skarpt blik for at skære sagerne til, så de fremstår knivskarpe - både indholds- og formidlingsmæssigt. Du trives samtidig i høj grad med at tilrettelægge og styre processer, og så har du gerne erfaring med implementering af større forandringsprocesser. Du kender det politiske system og de politiske processer samt Kodex VII. Solid og bred ledererfaring fra forskellige dele af centraladministrationen og en tilgang til ledelse, som er kendetegnet af anerkendelse, fagligt engagement og høje kvalitetskrav vægtes højt. Kendskab til landbrugsområdet vil være en fordel, men har du ikke dette, er det en forudsætning, at du hurtigt evner at bringe dit vidensniveau op, således du får en betydelig indsigt. Endvidere vil det være værdifuldt, hvis du har erfaring med at arbejde med grøn omstilling. Løn- og ansættelsesforhold Ansættelsen sker på åremålsvilkår og i henhold til "Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten" med en grundløn efter løngruppe 1. Hvis du er tjenestemand i forvejen, kan ansættelse som tjenestemand efter en konkret og individuel vurdering finde sted i lønramme 37. Ud over grundlønnen kommer individuelt tillæg, åremålstillæg, pensionsordning og engangsvederlag efter indsats og resultater. Det er et krav, at du kan sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele din ansættelse Ansættelsesområdet for kontraktansatte chefer er Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri med tilhørende institutioner. Sker ansættelse som tjenestemand på åremål er ansættelsesområdet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, departementet. Arbejdsstedet er Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris departement, Slotsholmsgade 12, 1216 København K. Stillingen er med tiltrædelse 1. august 2022. Vil du vide mere Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingschef Hanne Lund-Christensen på telefon 2249 4848. Du kan læse mere om Fødevareministeriet på www.fvm.dk og på de tilhørende styrelsers respektive hjemmesider. Sådan søger du Ansøgning og relevant dokumentation (CV og eksamensbevis) sendes elektronisk. Stillingen søges via knappen “søg dette job" her på siden senest tirsdag den 31. maj 2022. Der kan blive anvendt opgave og test i forbindelse med rekrutteringsprocessen. Er du tjenestemand stiles ansøgningen til Dronningen. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge.
    Søg dette job
    Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri består af et departement og tre styrelser: Landbrugsstyrelsen, Fiskeristyrelsen og Fødevarestyrelsen. Der er i alt ca. 3.000 årsværk, heraf ca. 200 i departementet.

    Ministeriet arbejder med opgaver af stor betydning for mennesker og dyrs liv, velfærd og sundhed. Ministeriet er genetableret som selvstændigt ministerium i november 2020, men har en lang og stolt historie i centraladministrationen og med opgaver, der berører væsentlige dele af det danske samfund.

    Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
    Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen