Kulturministeriets Departement søger kontorchef for økonomi og styring­

Er du klar til at indtage en central rolle i Kulturministeriets arbejde med politiske oplæg og tværgående økonomiske prioriteringer? Kan du videreudvikle et fagligt kompetent team med høje ambitioner, og kan du sætte en klar retning for arbejdet? Så er du måske Kulturministeriets nye kontorchef for Økonomi og Styring. Som kontorchef for Økonomi og Styring står du i spidsen for at implementere kontorets strategiske sigtelinjer, som bl.a. har fokus på at sikre råderum til ny politikudvikling, betryggende anvendelse af bevillingerne samt mere fokuseret styring. Du kommer til at have en bred berøringsflade internt i Kulturministeriet, herunder til Slot- og Kulturstyrelsen, samt eksternt til en række institutioner på kulturområdet. Kontoret varetager en række centrale og tværgående opgaver i ministeriet:
 • Finanslovsarbejdet
 • Udmøntning af udlodningsmidlerne og arbejdet med udlodningsloven og de statslige bevillingslove
 • Koordinerende tilsyn og styring med Kulturministeriets koncern, herunder også det økonomiske tilsyn
 • Kulturministeriets bygningsmasse
Kontoret indgår i Center for Økonomi, HR og Organisation, og du vil have et tæt samarbejde med den anden kontorchef i centeret om både faglige og ledelsesmæssige opgaver. Endvidere vil du skulle arbejde tæt sammen med hele chefgruppen i Kulturministeriet med henblik på at understøtte udvikling og drift på Kulturministeriets område. Dine primære eksterne samarbejdspartnere vil være de statslige institutioner på Kulturministeriets område, Rigsrevisionen, Finansministeriet samt andre ministerområder. Hertil kommer et tæt samarbejde med Kulturministeriets koncern-funktioner (HR, IT samt Udbud- og Indkøb), hvor Økonomi og Styring forestår det koordinerede arbejde i forhold til styring- og tilsynsarbejdet. Om dig Du er ambitiøs og har vilje og styrke til at nå resultater i en omskiftelig og travl hverdag, ligesom du mestrer forretningsnær styring. Du har ledelseserfaring, gerne fra et chef- eller souschefjob i centraladministrationen. Du har blik for og lyst til at arbejde aktivt med personaleledelse og har fokus på medarbejderudvikling. Derudover forventer vi, at du:
 • Har erfaring med de statslige bevillingslove samt tilsyn og styring af institutioner
 • Har solid erfaring med politiske processer, men trives også med at have fokus på den løbende drift
 • Er initiativrig, udviklingsorienteret og har gennemslagskraft
 • Har gode samarbejdsevner og interesse for at indgå som central aktør i forskelligartede processer med mange interessenter og samarbejdspartnere.
 • Har en relevant akademisk uddannelse
Vi tilbyder Kulturministeriet er en attraktiv og professionel arbejdsplads med højt ambitionsniveau. Vi ønsker at fastholde dygtige medarbejdere og tilbyde gode karrieremuligheder. Vi organiserer os efter de politiske mål og arbejder aktivt for at nå dem. I ministeriet arbejder vi dynamisk med vores interne organisering, så vi kan levere hurtigt og effektivt. Kulturministeriet består ud over departementet af Slots- og Kulturstyrelsen og 20 statsinstitutioner, blandt andre Det Kongelige Teater, Det Kongelige Bibliotek, Nationalmuseet, Statens Museum for Kunst, Det Danske Filminstitut samt en række kunstneriske uddannelsesinstitutioner. Der er ca. 4.000 ansatte beskæftiget under Kulturministeriets ressort, heraf ca. 120 ansatte i departementet. Du kan læse mere om os på www.kum.dk. Løn og ansættelsesvilkår Ansættelse vil ske iht. rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen er placeret i gruppe 1, svarende til lønramme 37. Ansættelsen sker på åremål. Der kan forhandles tillæg afhængig af kvalifikationer. Ansættelsesområdet er Kulturministeriets departement med underliggende institutioner og arbejdsstedet er Nybrogade 2, 1203 København. Stillingen er en fuldtidsstilling og ønskes besat 1. januar 2023 eller snarest muligt. Det er en forudsætning for ansættelsen, at du kan blive sikkerhedsgodkendt og kan opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen. Yderligere oplysninger Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved at kontakte afdelingschef Søren Lund på mail slu@kum.dk eller tlf. 51 89 56 92. Eventuelle praktiske spørgsmål i forbindelse med din ansøgning kan rettes til HR-partner Anja Vinther Madsen på amvm@kum.dk eller 5121 4210. Ansøgning Ansøgning sendes via det elektroniske ansøgningsmodul på www.kum.dk/job Du bliver guidet igennem rekrutteringsprocessen, når du trykker på knappen "Søg stillingen". Du bedes vedhæfte CV, eksamensbeviser og andre relevante bilag. Vi forventer at afholde jobsamtaler i uge 45 og 46. Ansøgningsfristen er den 30. oktober 2022. Vi betragter forskellighed som en ressource og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

  Icon
  Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
  Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen