Leder til Kommunikation og Presse i Børne- og Ungdomsforvaltningen, Danmarks største forvaltning

Kan du skabe ledelseskommunikation, der binder politiske beslutninger, administrative rammer og hverdagen i dagtilbud og skoler sammen? Har du et skarpt blik for, hvordan både små og store historier om alt det, der lykkes i arbejdet med børn og unge i København, formidles og deles? Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) i København søger en empatisk og erfaren leder, der er god til at skabe overblik og retning og glædes ved at se sit team lykkes og udvikle sig. Du kan tænke strategisk, har politisk tæft og blik for potentiale og udfordringer i en stor og kompleks organisation. Ledelsessekretariatet er en stabsenhed på ca. 28 medarbejdere, der understøtter forvaltning, udvalg, direktion og borgmester med kommunikation, presse, udvalgsbetjening og den daglige understøttelse af ledelsens hverdag. Du skal lede og skabe retning for et nyt team Kommunikation og Presse, der består af en pressechef, pressekonsulent, kommunikationsrådgivere, webmedarbejdere og studentermedhjælpere. Du bliver en del af den samlede ledelse af sekretariatet sammen med sekretariatschefen og lederen for direktions- og borgmesterbetjening. Om stillingen Kommunikation og Presse løser en bred vifte opgaver - bl.a. drift og udvikling af digitale platforme og ledelsesinformation, kampagner, rådgivning og pressearbejde herunder pitch af gode historier, krisekommunikation, indhold og formidling på vores sociale platforme.
 • at sætte retningen for arbejdet og udviklingen i et nyoprettet team
 • personaleledelse af 11 medarbejdere - herunder løbende sparring, MUS, lønsamtaler, sygefraværssamtaler mv.
 • at rådgive og være sparringspartner for den øverste politiske og administrative ledelse
 • at understøtte topledelsens kommunikation til organisationen, og det er derfor vigtigt, at du kan bidrage med forandringskommunikation
 • at styrke vores ledelseskommunikation, så der skabes bedre retning for vores decentrale ledere
 • at gøre kommunikationen i BUF strategisk og prioriteret, og at dit team leverer kommunikation, rådgivning og planer på de vigtigste indsatser og bidrager til organisationens udvikling og drift
 • at binde interne og eksterne kommunikationsindsatser sammen og sikre rettidig borgerrettet kommunikation
 • samarbejdet i organisationen og med kommunens andre forvaltninger om løbende drift og strategisk retning for Københavns Kommunes fælles webplatform
 • udvikling og drift af interne og eksterne kommunikationskanaler, herunder at sikre strategisk retning i det samlede kanalbillede
Om dig Vi lægger vægt på, at du har erfaring med at lede kommunikations- og pressemedarbejdere, strategisk kommunikation samt forståelse for drift og udvikling af webløsninger. Udover at du har gode samarbejdsevner, er tillidsskabende og kan begå dig på alle niveauer i organisationen, ønsker vi også, at du
 • har forståelse for, hvad det vil sige at arbejde i en politisk styret organisation - og har forståelse for at arbejde med politiske dagsordener
 • mestrer balancen mellem det langsigtede strategiske perspektiv og det daglige presse- og kommunikationsarbejde
 • kan sætte en klar strategisk retning for forvaltningens kommunikation og presse og bringe projekter i mål
 • kan prioritere og inspirere samt levere på et højt fagligt niveau
 • bevarer overblikket i en stor organisation, også når tiden er knap og behovene er mange
 • som person er god til hurtigt at opbygge tillidsfyldte relationer, at du har beslutnings- og handlekraft, og at du kan stå i spidsen for at opbygge et team med forskellige fagligheder og opgaver
 • kan se en god historie i data og viden fra organisationen og omsætte det til fortællinger, der sætter BUF på landkortet
Om forvaltningen Vi glæder os til at byde dig velkommen til et spændende job i Danmarks største forvaltning, hvor opgaverne er mange, og den politiske bevågenhed er stor. I Ledelsessekretariatet har vi et fælles fokus på kerneopgaven og arbejder løbende for at styrke vores arbejdsfællesskab. Udover at du bliver en del af Ledelsessekretariatet, bliver du også en del af Center for Politik og HR, hvor du får ca. 65 dygtige kollegaer. Børne- og Ungdomsforvaltningen driver og udvikler dagtilbud, skoler, fritids- og specialtilbud. Med omkring 18.000 ansatte er vi Danmarks største forvaltning. I Børne- og Ungdomsforvaltningen arbejder vi for, at alle københavnske børn og unge får de bedst mulige kort på hånden. Vi skaber rammer og grundlag for, at børnene lærer så meget, som de kan, trives og kan indgå i fællesskab med andre. Du kan læse mere om Børne- og Ungdomsforvaltningen her: https://www.kk.dk/buf Løn- og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst og kvalifikationer. Forventet tiltrædelse den 1. juni 2023. Ansættelsesstedet er Københavns Kommune, Børne- og Ungdomsforvaltningen på Københavns Rådhus. For yderligere information om stillingen er du velkommen til at ringe til sekretariatschef Ellen Marie Vestager Riis på 3059 5770. Stillingen søges via knappen “søg dette job" her på siden. Senest mandag den 17. april 2023 Vi forventer at afholde førstesamtaler onsdag den 19. april. og andensamtaler fredag den 21. april 2023.

Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00