Nordfyns Kommune søger Arbejdsmarkedschef
Kulturen i Nordfyns Kommune er præget af den høje himmel langs kysten. Her hersker en ukompliceret tilgang til hinanden og til samarbejdet. De brede smil er tydelige i hverdagens relationer, og her er både albuerum og ledelsesrum. Du får vide rammer og træder ind i en organisation, hvor fagligheden er stor, og hvor ønsket om at gøre en forskel sætter præg på dagligdagens opgaver.

Søg dette job
Du kan nu blive chef for et af de vigtigste velfærdsområder - et område, hvor medarbejderne hver dag løfter, hjælper og understøtter borgerne i Nordfyns Kommune på vej mod job eller uddannelse. Arbejdsmarkedsområdet i Nordfyns Kommune har selv sat målet: Flere borgere skal i job eller uddannelse, og vi vil bidrage til at der skal skabes trivsel, sundhed og mening i borgernes liv i en bredere forstand. Du skal, som ny chef, være med til at indfri målene og skal medvirke til at forny visionen og retningen for området. Arbejdet skal også fremad stå på fire bærende værdier, der gennemsyrer alt: ordentlighed, troværdighed, åbenhed og synlighed. Du bliver chef for tre teamledere, tre teams og ca. 80 medarbejdere, der varetager opgaverne på hele arbejdsmarkedsområdet. Du bliver en del af en velfungerende forvaltning og træder ind i en chefgruppe, hvor fokus ligger på de fælles løsninger, og ind i en kommunal virkelighed, der præges af den korte afstand fra tanke til handling, en flad organisationsstruktur, det deraf følgende store ledelsesrum og en professionel og uhøjtidelig omgangstone. Du skal lede arbejdsmarkedsområdet og skal i et tæt samarbejde med organisationen og borgerne sikre de bedst mulige løsninger for den enkelte borger. Du skal dosere fokus, så det sikrer den daglige drift og ligeledes en uundværlig udvikling på et område, hvor vilkårene, de politiske rammer, konjunkturerne og de politiske beslutninger konstant rykker ved målene. Du kommer med en videregående uddannelse, erfaring med eller indsigt i området og en ledelsesstil, der matcher både opgaven og styringsbehovet, og som er kendetegnet ved en stor nysgerrighed, en markant analysekraft samt mod på og lysten til at sætte retning og agere i det komplekse. Du kan læse meget mere om stillingen i job- og personprofilen, som du finder HER. Hvis du er interesseret, er du meget velkommen til at kontakte direktør for Social og Arbejdsmarked Mogens Bak Hansen på tlf. 4129 1253 eller partner og konsulent i Genitor Jesper Lund Madsen på tlf. 2289 8525 eller jlm@genitor.dk. Ansøgningsfristen er den 17. august 2022.
    Søg dette job

    Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
    Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen