Region Hovedstaden søger k­onsulent til Steno Diabetes Center Copenhagen
Vil du bidrage til, at alle med diabetes får flere gode leveår - og at færre udvikler diabetes?

Søg dette job
På Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) ønsker vi at løfte diabetesindsatsen i hele Region Hovedstaden. Kan du være med til at løfte vores ambitiøse målsætning, og brænder du for tværsektorielt samarbejde, projektledelse og involvering af brugere? Så er du den, vi leder efter! Jobbet Vi skaber forandringer gennem involvering af brugerne, stærke partnerskaber og en lang række strategiske udviklingsprojekter, såkaldte supplerende behandlingsinitiativer (SBI), som skal være med til at sikre et sammenhængende og effektivt sundhedsvæsen. Vi søger en konsulent til vores arbejde med at realisere de strategiske udviklingsprojekter. Projekterne udvikles og gennemføres i tæt samarbejde med Region Hovedstadens øvrige hospitaler, almen praksis, kommuner og brugere. Det er projekter, som ofte går på tværs af sektorer i Region H. og tager afsæt i den nyeste viden på området. Som konsulent skal du yde projektledelse og -støtte til forskellige programmer og projekter, herunder vil du fra start skulle varetage:
 • Projektledelse af et nyt projekt om alternative behandlingstilbud til sårbare, hvis formål er at afprøve en samarbejdsform blandt kommuner i Region H., der styrker et helhedsorienteret behandlingstilbud til multimorbide personer med type 2-diabetes. Det handler om personer, som er afhængig af hjælp fra sundhedsfagligt personale i håndtering af deres diabetes i hverdagen.
 • Projektstøtte til et netop opstartet stort program om øjne, som handler om at organisere øjenscreeninger mere fleksibelt og i nærheden af borgeren. Det handler bl.a. om at tage højde for nogle af de barrierer, der kan være i forbindelse med at blive øjenscreenet eller få laserbehandling.
Du kan læse mere her om projekterne. Ansvaret for porteføljeledelse, metodeudvikling og sekretariatsstøtte af SBI'er er forankret i SDCC's SBI-team, bestående af en porteføljeleder og ni medarbejdere. Du bliver en del af dette team, men vil i det daglige arbejde tæt sammen med personer i og uden for SDCC, som indgår i projektet. Dine ansvarsområder er:
 • Projektledelse af projekt om særligt sårbare.
 • Projektstøtte til program om øjne, herunder hjælp til sundhedsfaglige projektledere med at realisere projekterne gennem koordinering og varetagelse af klassiske projektsekretariatsopgaver, fx afholdelse af styregruppemøder, procesfacilitering af workshops, udarbejdelse af oplæg, statusopfølgning, evaluering m.m.
 • Yde strategisk beslutningsstøtte til SDCC's ledelse og bestyrelse vedrørende porteføljens indhold og videre udvikling.
 • Være med til at udvikle og implementere forbedringer i vores projektmodel.
Vores forventninger Hos SDCC prioriterer vi en kontinuerlig udvikling af vores medarbejderes kompetencer. I dialog med dig, vil vi derfor tilpasse dine arbejdsopgaver undervejs, så de matcher din udvikling og interesser. Du vil ved opstart skulle deltage i et introduktionsforløb med nogle praktikdage i klinikken og få oplæring i vores projektmetoder. Du skal have følgende kvalifikationer:
 • Relevant sundhedsfaglig kandidat- eller masteruddannelse, alternativt en anden kandidatuddannelse kombineret med god erhvervserfaring i sundhedsvæsnet.
 • Praktisk erfaring med projektledelse, gerne med hospitaler, kommuner og almen praksis.
 • God til at samarbejde og opbygge netværk.
 • Gode kommunikationskompetencer og erfaring med at sammensætte og konsolidere sundhedsfaglige budskaber på tværs af sektorer.
 • Erfaring med direktions- og sekretariatsbetjening er en fordel, men ikke en forudsætning.
For at have succes i stillingen er det vigtigt, at du har lyst til at indgå i et stærkt sundhedsfagligt projektmiljø, hvor vi sparrer med hinanden om arbejdsopgaverne, og hvor vi ser hinandens forskellige fagligheder som en styrke. Derfor er vores trivselsmåling også helt i top. Løn og ansættelsesvilkår Stillingen er på fuld tid med tiltrædelse 1. august 2022. Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende regional overenskomst og forventeligt indplaceret som konsulent. Ansøgning og yderligere oplysninger Er du interesseret i at vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte porteføljeleder Jeanne Houen på mobil 21 77 41 32. Ansøgningsfrist er den 15. juni 2022. Vi planlægger i tidsrummet kl. 8-12 første ansættelsessamtale den 20. juni 2022 og anden samtale den 22. juni 2022. Stillingen søges via knappen “søg dette job" her på siden. Du skal sende din ansøgning, CV og relevante dokumenter,
  Søg dette job
  Om Steno Diabetes Center Copenhagen
  Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) er et internationalt førende diabeteshospital forankret i Region Hovedstaden. Hospitalet har specialiseret sig i forebyggelse, forskning, uddannelse, klinisk forskning og behandling. SDCC er Skandinaviens største diabeteshospital, der er tilknyttet omkring 11.000 personer med diabetes. Læs mere på www.sdcc.dk og følg os på Facebook, Twitter og LinkedIn.

  Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
  Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen