Ressourcedirektør til Børne- og Ungdomsforvaltningen
Ressourcedirektør med medansvar for 10 procent af Danmarks fremtid

Københavns Kommunes nuværende ressourcedirektør i Børne- og Ungdomsforvaltningen skal være kommunaldirektør i en nabokommune, så nu har du chancen for at være med til at give 100.000 børn og unge de bedste kort på hånden til gavn for dem og vores fremtidige velfærdssamfund. Du vil få ansvaret for effektiv anvendelse af et driftsbudget på mere end 11 mia. kr. og for at sikre et solidt beslutningsgrundlag til Børne- og Ungdomsudvalget. Og du skal løse opgaven gennem og sammen med forvaltningens mange ledere og medarbejdere. Hvis du er til økonomi, politik og samarbejde, så er du måske vores nye ressourcedirektør. Som ressourcedirektør bliver du en del af direktionen i Børne- og Ungdomsforvaltningen, der har ansvaret for bl.a. dagtilbud, folkeskoler, specialinstitutioner, fritidshjem og -klubber, sundhedspleje samt børne- og ungdomstandplejen. Direktionen er forvaltningens øverste administrative ledelse og består af en administrerende direktør, en fagdirektør og en ressourcedirektør. Direktionen har ansvaret for at servicere det politiske niveau og sætte strategisk retning for forvaltningens arbejde både centralt og decentralt. Målet er i samarbejde med ledere, medarbejdere og forældre at have fokus på kerneydelser, der sikrer, at alle københavnske børn og unge trives, lærer og oplever livsglæde i fællesskab med andre. Jobbet som direktør Som følge af et stærkt fokus på den faglige kvalitet på børne- og ungdomsområdet, omfattende krav om effektiviseringer på alle kommunens områder og store nationale reformer gennemgår området væsentlige og komplekse forandringer. Derfor søger vi en ressourcedirektør, der kan understøtte den retning og de omfattende forandringsprocesser, der allerede er igangsat på børne- og ungdomsområdet. En direktør, som er skarp og visionær på investerings- og effektiviseringsdagsordenen og i stand til at skabe sammenhæng mellem den faglige kvalitet og kravet om en mere effektiv drift og samtidig styrke den administrative understøttelse af byens skoler og institutioner. Som ressourcedirektør i Børne- og Ungdomsforvaltningen skal du sikre en robust og stabil økonomi på et stort og komplekst område, og du skal i samarbejde med koncernenhederne videreudvikle vores anlægsområde i en tid, hvor der år for år kommer flere børn til kommunen. Som ressourcedirektør er du hovedansvarlig for
 • effektiviseringer og optimering af driften
 • den overordnede udbygning af kapaciteten som følge af byens voksende børnetal
 • at sikre sammenhæng mellem de enkelte skolers og institutioners økonomi og forvaltningens løbende økonomistyring
 • tæt samarbejde med Københavns Kommunes Økonomiforvaltning og Koncernservice for økonomi, it og byggeområdet
 • at medvirke til god og konstruktiv dialog med ledelser på skoler og institutioner samt videreføre tillidsfulde relationer til ledelser og medarbejdere og deres repræsentanter i MED-systemet
Direktionen i Børne- og Ungdomsforvaltningen lægger vægt på at sætte en tydelig retning og samtidig give stor lokal frihed. Vi tror på, at de bedste løsninger skabes sammen, og at kvalitet kan beskrives og tales om på tværs af fagligheder. Vores ledelse tager afsæt i en tillidsdagsorden og i, at faglighed, ressourcestyring og strategisk ledelse hele tiden tænkes sammen. Som direktør vil du derfor ikke arbejde med dine områder alene, men skulle sætte dine ansvarsområder i spil over for kollegaer, decentrale ledere, faglige organisationer, chefer m.v. indenfor de politisk besluttede rammer. Dine personlige kompetencer Du forventes
 • at have en solid ledelseserfaring, gerne fra den offentlige sektor eller anden politisk ledet virksomhed, hvorfra der kan dokumenteres synlige resultater
 • at have en solid økonomisk baggrund med en akademisk eller anden relevant uddannelse
 • at bidrage med stor arbejdskapacitet, stærk kommunikativ evne, strategisk tænkning, implementeringskraft, personlig integritet, gennemslagskraft og god samarbejdsevne
 • at stå for en samskabende, tillidsfuld og resultatorienteret ledelsesstil, der kan få medarbejdere og ledere til at vokse omkring dig
Yderligere oplysninger Ressourcedirektøren ansættes på kontraktvilkår og indplaceres på løntrin 52 plus særlige tillæg og kontrakttillæg, hvormed lønnen årligt udgør 1.290.950 kr., hertil pension på 20,74%. Vi ønsker stillingen besat snarest muligt og senest den 1. januar 2023. Nærmere information Du er velkommen til at kontakte administrerende direktør Tobias Børner Stax på 2147 6696, fagdirektør Gitte Lohse på 5118 6585 eller rekrutteringskonsulent Bjarke Müller, Mercuri Urval på 9135 6901. Læs mere om Børne- og Ungdomsforvaltningen på www.kk.dk. Stillingen søges via knappen “søg dette job" her på siden senest torsdag den 29. september 2022. Vi forventer at bruge test i rekrutteringsforløbet samt at afholde samtaler i uge 40.
  Om Børne- og Ungdomsforvaltningen
  Børne- og Ungdomsforvaltningen har godt 20.000 medarbejdere og der bruges på at danne og uddanne over 80.000 brugere. Forvaltningen har ansvar for kommunens aktiviteter for børn og unge fra 0-18 år, herunder folkeskoler, dagtilbud, specialinstitutioner, fritidsinstitutioner, fritidscentre, sundhedspleje, tandpleje m.v.

  Icon
  Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
  Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen