Sammen med borgerne: Kommunaldirektør Rødovre Kommune

Om jobbet Rødovre Kommune søger en ny kommunaldirektør, der lægger vægt på samspil, dialog og inddragelse. En topchef, der kan være den samlende faktor i nødvendige forandringer, der afspejler udfordringer i en ny tid. Men samtidig en kommunaldirektør, der har indlevelsesevne, og som tager Rødovres DNA på sig, både når der skal videreføres og videreudvikles. Kommunaldirektøren virker for fortsat udvikling og forbedring af organisationen, dens strategier, kompetencer, arbejdsmiljø, kommunikation, metoder og teknologier på alle niveauer. Sammen med direktører, fagchefer og kommunens øvrige ledelse praktiserer kommunaldirektøren et tværgående, innovativt blik og tværfaglige/-gående helhedsorienterede løsninger, der åbner muligheder og giver resultater, også ved at udfordre vante forestillinger. Rekruttering og fastholdelse af kompetente kommunale medarbejdere har topprioritet. Den nye kommunaldirektør forventes bl.a. at forholde sig til, hvordan man gearer den eksisterende administrative organisationsstruktur til at kunne håndtere de kommende års udfordringer og prioriteringer. Det er Kommunalbestyrelsens ambition at skabe en organisation, der matcher velfærdsudfordringerne, og som samtidig er en tiltrækkende og attraktiv arbejdsplads for både nuværende og kommende generationer af ansatte. Din profil Du er et værdibaseret menneske, der respekterer andre i tale og handling. Du er anerkendt som en dygtig, samspilsorienteret embedsmand med naturlig autoritet, personlighed, udstråling, gedigen ledererfaring og ikke mindst dokumentérbare resultater fra en større organisation. Du er en demokratisk tænkende, velreflekteret samarbejdsprofil, som proaktivt er på forkant med andres ønsker og forventninger. Du er trænet i ansvar, roller, samspil, risikovilje og spændvidde i den komplekse, politisk ledede organisation. Du næres af respekt for borgere, erhvervsliv, drift og de mange hverdagens helte, der som frontløbere er kernen i kommunens medarbejderstab. Derfor skal du vælge os Rødovre Kommune er i gang med en spændende forvandling! Den næsten landsbyagtige tæthed, nærhed og forudsigelighed optimeres med attraktiv, bæredygtig udvikling, nye samspilsformer og bedre muligheder for kommunens godt 41.000 indbyggere. Udviklingen gennemføres i tæt dialog mellem borgere, erhvervsliv, foreninger og kommune. Kommunens traditionelle styrkepositioner vil de kommende år blive påvirket af en samfundsudvikling, hvor der kan være brug for andre svar, end de kendte. Rødovre Kommune ønsker at være klar. Organisationen er velfungerende og samarbejdsorienteret, præget af faglighed, engagement og en uformel omgangstone. Man er mere til dialog end til skriftlige procedurer. På mange måder en rigtig god arbejdsplads med en stolt historie og fælles værdier, hvor der ikke er langt fra rådhuset til institutioner, brugere og borgere. Der er også tale om en traditionsrig kultur, der ønskes udviklet, bl.a. ved at skrue op for det tværgående samarbejde og ved at sige farvel til silotænkning. Hvor nye visioner og anderledes tilgange på velfærdsområderne skal præge dagsordenerne, bl.a. gennem nye dialogformer og mere aktiv borgerinddragelse. Løn og ansættelsesvilkår Stillingen er omfattet af Aftale om aflønning af chefer, og ansættelsen sker på kontraktvilkår. Hvis du vil vide mere Se mere på www.rk.dk eller i Job- og personprofilen. Du er også velkommen til at kontakte Søren Thorup på tlf. 21 68 87 08 - www.thorupskontor.dk og borgmester Britt Jensen på tlf. 20 28 63 62. Arbejdssted: Rødovre Rådhus, Rødovre Parkvej 150. Ansøgning Send din ansøgning online med relevante bilag og referencer, så vi har den senest 28. oktober 2022. Klik på knappen 'Ansøg online'/'Søg jobbet' for at sende din ansøgning. Om os Rødovre Kommune har røgfri arbejdstid. Vi ser mangfoldighed som en styrke. Derfor opfordrer vi alle uanset alder, køn, handicap, livsstil, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge jobbet. Vi tilbyder vores medarbejdere en trivsels- og sundhedsordning med bl.a. fysioterapi og holdtræning.

Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00