SKARP JURIDISK KONSULENT TIL AT FREMME RESPEKTEN FOR FRIHEDSRETTIGHEDER OG RETSSTATEN SØGES AF INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDER
Vi leder efter en skarp jurist, som vil arbejde for at fremme retsstaten og menneskerettighederne i Danmark og Grønland.

Søg dette job
Du vil som konsulent i juridisk afdeling på Institut for Menneskerettigheder - i tæt samarbejde med afdelingens øvrige medarbejdere - udarbejde større analyser om højaktuelle emner, som du selv kan være med til at udvælge. Samtidig vil du tage del i afdelingens arbejde med at komme med anbefalinger til forbedringer af lovudkast m.v. og med at udarbejde rapporter til internationale menneskerettighedsmekanismer. Derudover vil du kunne bidrage til instituttets arbejde i de enkelte principielle retssager, som instituttet hvert år biintervenerer i. I arbejdet vil du have løbende kontakt med forskere, civilsamfund og beslutningstagere. Juridisk afdeling på Institut for Menneskerettigheder har særligt fokus på frihedsrettigheder og retsstaten. Emnerne er mange og omfatter blandt andet overvågning af borgere, forholdene i fængslerne, tilsyn med politi og efterretningstjeneste, teknologi og offentlig forvaltning, ytringsfrihed og sociale medier, adgangen til statsborgerskab og endelig, børns rettigheder. Samtidig har medarbejderne i afdelingen mulighed for specialisering inden for de emner, vi har strategisk fokus på. I afdelingen samarbejder vi i den daglige opgaveløsning, og vi har en uformel omgangstone. Samtidig har vi fleksible arbejdstider, og der vil i en vis udstrækning være mulighed for at arbejde hjemme. Vi er 14 medarbejdere i afdelingen inklusive studenter. Vi lægger vægt på, at du:
 • har en juridisk kandidateksamen,
 • har skarpe analytiske evner og en stærk faglighed,
 • har en solid erfaring fra stat, advokatkontor, civilsamfundsorganisation eller lignende,
 • har lyst til at arbejde med menneskerettigheder inden for flere forskellige områder,
 • kan samarbejde på alle niveauer og på tværs af faggrupper, internt som eksternt,
 • formulerer dig klart og tydeligt på dansk og engelsk, både mundtligt og skriftligt.
Særlig viden om eller kendskab til menneskeret vil være en fordel, men ikke et krav. LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes efter gældende overenskomst mellem staten og den relevante faglige organisation. Der vil være mulighed for at forhandle tillæg. Stillingen besættes som enten special- eller chefkonsulent. Arbejdstiden er gennemsnitligt 37 timer/uge. ANSØGNINGSFRIST Ansøgningsfristen er fredag den 3. juni 2022 kl. 12.00.. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler torsdag den 9. juni 2022. Tiltrædelse 1. august 2022. Ansøgning med CV, karakterudskrifter fra både bachelor- og kandidatuddannelse samt evt. referencer og relevante anbefalinger sendes. Stillingen søges via knappen “søg dette job" her på siden. Ansøgninger uden de nævnte bilag vil ikke blive taget i betragtning. Vi ønsker at være en mangfoldig arbejdsplads og opfordrer derfor alle kvalificerede ansøgere til at søge. KONTAKT Har du spørgsmål til stillingen så kontakt national chef Maria Ventegodt, mve@humanrights.dk eller mobil 91 32 57 18. Institut for Menneskerettigheder er Danmarks nationale menneskerettighedsinstitution og ligebehandlingsorgan. Vi fremmer og beskytter menneskerettigheder i Danmark og internationalt, og vi arbejder for, at alle mennesker skal have de samme muligheder uanset f.eks. køn, etnicitet, religion eller handicap.
  Søg dette job
  Institut for Menneskerettigheder fremmer og beskytter menneskerettigheder og ligebehandling i Danmark og internationalt. Vi arbejder for at sikre varige forbedringer. Det gør vi ved at forske, lave analyser og dele vores viden. Vi skaber resultater via samarbejde og dialog. Kort sagt: Vi kæmper for mennesker og deres rettigheder.

  Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
  Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen