Struktureret samarbejds- og udviklingsorienteret kontroldirektør til Fødevarestyrelsen
Vil du stå i spidsen for at udvikle Fødevarestyrelsens kontrolopgaver? Og medvirke til at der er styr på kontrollen af fødevarer fra jord til bord? Så er jobbet som vores nye kontroldirektør måske noget for dig!

Stillingen som kontroldirektør i Fødevarestyrelsen er nyoprettet, og du vil have ansvaret for den overordnede ledelse af hele Fødevarestyrelsens kontrolvirksomhed. Kontrollen omfatter både den kendte smileykontrol på restauranter, i supermarkeder, i engrosvirksomheder mv. og kontrollen af dyr på landbrug, slagterier, og når dyrene transporteres. Du indgår i Fødevarestyrelsens direktion. Vi har en ambitiøs dagsorden og arbejder med et fælles ansvar for vores mål og for den tværgående ledelse af styrelsen. Jobbet Du får som kontroldirektør det overordnede ansvar for en række enheder, der arbejder med kontrol. Der er tale om fire fødevarekontrolenheder, tre veterinærkontrolenheder, et eksportkontrolcenter, et fødevarerejsehold og et veterinærrejsehold. Du får også det overordnede ansvar for kødkontrollen på slagterierne med fire kødkontrolenheder, som refererer til en underdirektør. Derudover får du en enhed, der står for overordnet planlægning og kvalitetssikring af kontrollerne. Du skal derfor kunne håndtere en stor faglig bredde med et væsentligt ledelsesspænd, hvor du gennem ledelse af dine ledere skal udvikle og ensarte løsningen af vores kontrolopgaver med det slutmål at fremme sunde og sikre fødevarer samt en høj dyrevelfærd. Der er tale om en stor ledelsesopgave, hvor vi ønsker at skabe mere sammenhæng på tværs af kontrolområderne, som hidtil har været fordelt under tre vicedirektører. Samtidig skal kontrollen gennemføres og udvikles i et tæt samspil med de enheder i styrelsen, som står for den løbende udvikling af reguleringen af kontrollen, og som faglige vicedirektører har ansvaret for. Der bliver behov for at etablere nye strukturer og nye forretningsgange både inden for kontrolområdet og på tværs i forhold til andre vicedirektørers ansvarsområder. Du fremmer både det strategiske og løbende samarbejde med andre myndigheder og erhvervet, og du lægger vægt på at have en god dialog med vores interessenter. Dine faglige fokusområder er:
 • At virksomhederne har en høj regelefterlevelse med udgangspunkt i en effektiv og ensartet kontrol og vejledning, som de oplever som meningsfuld
 • At vi når de fastsatte kontrolmål
 • At vi videreudvikler forvaltningen med en datadreven tilgang
Om dig Vi vægter god ledelse højt og søger en leder med stærke personlige og ledelsesmæssige kompetencer. Vi forventer, at du har betydelig ledelseserfaring med lyst til at arbejde aktivt med ledelse for at styrke og udvikle vores opgaveløsning. Du har et udpræget strategisk fokus med blik for de store linjer og bidrager til opgave- og ledelsesmæssig sammenhængskraft. Du inviterer til dialog, men kan også skære igennem og sætte retning. Du har gennemslagskraft og erfaring med at lede forandringer. Du skal gerne have erfaring med ledelse i en driftsorganisation og med at optimere og udvikle strukturer og processer. Som person er du vedholdende, robust, samarbejdsorienteret og struktureret, ligesom du er en god kollega og bidrager til en professionel og uhøjtidelig dagligdag. Det er vigtigt, at du som kontroldirektør er god til at tænke tværgående og kan have et tæt samarbejde med de faglige vicedirektører. Vi tilbyder Et job, hvor du kan være med til at gøre en markant forskel for både forbrugere og virksomheder. Det handler om sunde, sikre og bæredygtige fødevarer, om dyrevelfærd, og om hvordan vi bedst udfører vores kontrol, så danskerne fortsat trygt kan gå ud og spise eller lægge fødevarer i indkøbskurven. Vi arbejder med hele kæden fra jord til bord, både når det gælder regler, retningslinjer og forebyggelse samt kriseberedskab. Vi er en faglig styrelse og en troværdig myndighed, så vi sætter fagligheden højt og lægger vægt på et godt arbejdsmiljø, samtidig med at vi skaber resultater. Du kommer til at indgå i en direktion, som ud over direktøren og kontroldirektøren vil bestå af en økonomidirektør, en veterinærdirektør, en fødevaredirektør og en juridisk vicedirektør. Vil du vide mere? Du kan læse mere om Fødevarestyrelsen og om vores arbejdsplads på fvst.dk/job. I rekrutteringsprocessen samarbejdes med executive search virksomheden Odgers Berndtson. Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved kontakt til partner Bo Eske Nielsen, på tlf. 2497 2688. Du kan også kontakte Fødevarestyrelsens direktør Nikolaj Veje på nikve@fvst.dk. Løn- og ansættelsesvilkår Ansættelse sker på åremålsvilkår og i henhold til "Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten" med en grundløn efter løngruppe 2. Hvis du er tjenestemand i forvejen, kan ansættelse som tjenestemand efter en konkret og individuel vurdering finde sted i lønramme 38. Ud over grundlønnen kommer individuelt tillæg, åremålstillæg, pensionsordning og engangsvederlag efter indsats og resultater. Ansættelsesområdet for kontraktansatte chefer er Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri med tilhørende institutioner. Sker ansættelse som tjenestemand på åremål er ansættelsesområdet Fødevarestyrelsen. Tjenestestedet er Fødevarestyrelsen, Stationsparken 31-33, 2600 Glostrup. Du må påregne rejseaktivitet, da kontrolenhederne dækker hele landet. Din ansøgning Vi glæder os til at modtage din ansøgning, dit CV og andre relevante bilag. Send ansøgningen online i vores rekrutteringssystem senest den 5. februar 2023. Stillingen søges via knappen “søg dette job" her på siden. Er du tjenestemand stiles ansøgningen til Dronningen. Ansættelsessamtaler forventes at blive gennemført i uge 6 (1. samtaler) og uge 8 (2. samtaler), 2023. Vi anvender test undervejs. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.
  Fødevarestyrelsen er en del af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vi arbejder for en bæredygtig fødevareproduktion med fokus på sikre fødevarer og sunde dyr. Vi står bl.a. bag de velkendte smiley-kontroller i cafeer og restauranter, holder øje med dyrenes sundhed og velfærd og har ansvaret for de officielle kostråd til befolkningen. Vi er i alt ca. 1800 medarbejdere og tæller alt fra jurister, dyrlæger og it-specialister over tilsynsførende, laboranter og kontoransatte fordelt over hele landet. Mindst én ting har vi til fælles: Vi arbejder for føden.

  Læs mere på www.fvst.dk/job

  Icon
  Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
  Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen