Universitetsdirektør til Copenhagen Business School
CBS søger en erfaren, nysgerrig og samarbejdende universitetsdirektør, der brænder for universitetsuddannelser og forskning, og som evner at lede den daglige drift og strategiske udvikling af CBS' fællesadministration

Søg dette job
CBS' strategiske ambition CBS er erhvervslivets universitet. Med CBS' strategi "We transform society with business" markerer CBS sig som en central partner i erhvervsliv og samfund og forpligter sig på at komme med løsninger på de store samfundsmæssige udfordringer, vi står overfor. Det stiller store krav til CBS' administration, som i tæt samarbejde med resten af organisationen skal skabe rammerne for og bidrage til at udvikle CBS' uddannelser og forskning i overensstemmelse med den strategiske ambition, samtidig med at den daglige drift skal fungere. Stillingen Som universitetsdirektør refererer du til rektor og bliver en del af CBS' direktion, der foruden dig selv består af rektor, prorektor, forskningsdekan og uddannelsesdekan. Du får herigennem medansvar for både den daglige og den strategiske ledelse af hele CBS. Som universitetsdirektør står du i spidsen for CBS' fællesadministration med mere end 400 dygtige og engagerede medarbejdere og med fire fagligt velfunderede kontorchefer, som referer til dig. Ansvarsområderne inkluderer:
 • Realisering af CBS' strategi i tæt samarbejde med den øvrige direktion.
 • Sikring og udvikling af serviceorienterede administrative processer og compliance på tværs af hele CBS.
 • Strategisk og operationel styring af CBS' samlede økonomi på ca. 1,5 mia. kr. årligt.
 • Bæredygtig drift og strategisk udvikling af CBS' campus og bibliotek i hjertet af Frederiksberg.
 • Effektiv drift og fremtidssikring af CBS' digitale infrastruktur og systemløsninger.
 • Kvalitetssikring og strategisk udvikling af CBS' portefølje af HR og juridiske opgaver
 • Samarbejde nationalt og internationalt i diverse organisationer og netværk.
Dine erfaringer og kvalifikationer Den perfekte kandidat findes formentlig ikke, men det er afgørende for os, at du er en erfaren leder, der har opnået ambitiøse resultater gennem et stærkt fagligt og personligt lederskab. Vi ser gerne, at du har erfaring med:
 • Strategisk ledelse og forandringsledelse, så du kan tage medansvar for udviklingen og implementeringen af vores nye strategi.
 • Ledelse af ledere, så du kan motivere, inspirere og støtte CBS' mange administrative og videnskabelige ledere.
 • Ledelse i komplekse vidensorganisationer med løbende inddragelse af medarbejdere, så du kan medvirke til at sikre gode beslutningsprocesser og trivsel i hele organisationen.
 • Den danske videregående uddannelsessektor og offentlig forvaltning, så du kan navigere sikkert i regelsæt og politiske rammer.
 • Forhandling på politisk niveau i en national kontekst, så du kan repræsentere CBS i større samarbejder med eksterne parter.
 • Ledelse af større IT- og/eller byggeprojekter, så du kan navigere CBS sikkert gennem kommende forandringer af vores infrastruktur og campus.
Derudover lægger vi vægt på, at du kan og vil:
 • Være nytænkende, nysgerrig og helhedsorienteret, da det er færdigheder, vi ønsker at fremme på CBS med vores nye strategi.
 • Udvise beslutnings- og handlekraft, så du kan medvirke til realiseringen af strategien.
 • Komplementere, støtte og give konstruktivt med- og modspil til dine direktionskollegaer, så vi sammen kan blive en dygtigere direktion.
 • Kommunikere klart i både skrift og tale på dansk og engelsk, så du kan skabe tydelighed og følgeskab - og kan sikre en konstruktiv dialog både internt og eksternt.
 • Samarbejde med og lade dig inspirere af andre - på tværs af discipliner, fagligheder og kulturelle baggrunde - da en central del af vores strategi handler om nysgerrigt at udvikle vores samarbejder.
 • Udfolde en ledelsesstil, hvor det at lytte til organisationens mange stemmer falder dig naturligt, da vi ønsker at udvikling sker i en løbende i dialog med organisationen.
 • Reflektere over og justere egen ledelsespraksis, da vi også sammen som organisation og hver især som individer løbende skal kunne udvikle og forandre os selv.
Det forventes, at du kan dokumentere og redegøre for ovenstående både i ansøgning og interview. Rekrutteringsprocessen Copenhagen Business School inviterer alle kvalificerede kandidater til at søge stillingen som universitetsdirektør. Under ledelse af rektor vil et ansættelsesudvalg vurdere ansøgningerne og indkalde et udvalg af kvalificerede kandidater til samtale. Et af CBS' strategiske mål er at fremme mangfoldighed og diversitet i vores organisation. Derfor har vi bestræbt os på at tilrettelægge en ansættelsesproces, der mindsker potentiel bias i rekrutteringen. Vi opfordrer derfor ansøgere til ikke at inkludere foto eller flere oplysninger om personlige forhold end strengt nødvendigt i ansøgningen. For at mindske bias i udvælgelsesprocessen vil ansøgere, som inviteres til første samtale, ikke blive indkaldt til et gruppeinterview med hele ansættelsesudvalget, men derimod vil ansøgerne deltage i en kort, individuel online-samtale med hver enkelt af ansættelseskomiteens medlemmer. Ansættelsessamtaler forventes gennemført den 19. og 22. august online (runde 1) samt 25. august (runde 2). Der vil indgå test og referencer i rekrutteringsforløbet mellem 1. og 2. runde. Tiltrædelse forventes pr. 1. oktober 2022 eller snarest derefter. Ansættelsesvilkår Ansættelse og aflønning sker efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og relevant organisation. Stillingen som universitetsdirektør er en åremålsstilling placeret i lønramme 38 med mulighed for tillæg efter forhandling. Ansøgning og kontaktinfo Du søger stillingen online ved at åbne linket "søg online", hvor du udfylder ansøgningsformularen samt vedhæfter ansøgning, CV og evt. bilag. Ansøgningsfrist: 15. august 2022. Hvis du vil vide mere om ansættelsesprocessen eller stillingens indhold, er du velkommen til i fortrolighed at kontakte chefkonsulent Sidsel Wied fra Zeuthen Storm på telefon +45 2682 4812 eller via e-mail sidsel@zeuthenstorm.com. Yderligere oplysninger: CBS' kodeks for god ledelse.
  Søg dette job
  WE TRANSFORM SOCIETY WITH BUSINESS

  CBS er et globalt anerkendt business universitet med dybe rødder i den nordiske, socioøkonomiske model. Vi har et bredt fokus på erhvervslivets og samfundets udfordringer i det 21. århundrede. Derfor har vi en samlet portefølje af tværfaglig forskning og uddannelse af høj kvalitet, der har styrket generationer af fagfolk og ledere i den private sektor og andre steder.

  Universitetet ligger på Frederiksberg og har ca. 21.000 fuldtids- og deltidsstuderende, 760 fuldtidsansatte videnskabelige medarbejdere, 210 ph.d.-studerende og 680 administrative medarbejdere samt en portefølje af bachelor-, kandidat-, MBA/EMBA-, ph.d.-og efter-/videreuddannelser udbudt på både dansk og engelsk.

  Med vores globale profil følger en forpligtelse til at bidrage til udviklingen af transformative kompetencer hos studerende, kandidater og virksomhedsledere gennem vores uddannelsesaktiviteter og muligheder for livslang læring. Komplekse udfordringer kræver en fælles indsats, og derfor fokuserer vores strategi på at styrke nuværende og starte nye partnerskaber med andre videnskaber, erhvervslivet, myndigheder og civilsamfundet.

  Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
  Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen