Vicedirektør for EU & Landbrug i Landbrugsstyrelsen
Vil du som en del af direktionen for en af Danmarks største styrelser være med til at omsætte de politiske visioner om en grøn omstilling af dansk landbrug til konkrete grønne tiltag i stalden og marken? Er du en dygtig leder, der med klar retning, god politisk forståelse og smittende engagement kan udvikle en stor driftsorganisation med fokus på god forvaltning og brugervenlige løsninger? Så har du nu muligheden for at blive vicedirektør i Landbrugsstyrelsen.

Landbrugsstyrelsen er en styrelse under Fødevareministeriet og er med sine ca. 1.300 ansatte en af landets største styrelser. Vi har kontorer i hele landet, med de største lokationer i København, Augustenborg og Tønder. Området for EU & Landbrug holder til i København. I direktionen bliver du en del af et forholdsvist nyt hold, som bringer vores alsidige erfaringer i spil, når vi sammen sætter retningen for Landbrugsstyrelsen. Blandt andet med en ny strategi, der sætter spot på vores vigtigste opgaver med at understøtte en grøn omstilling af landbruget, udvikle styrelsen som en kompetent myndighed, og at vi med en tydelig og tillidsskabende ledelse udvikler styrelsen som organisation. Velkommen til EU & Landbrug Som vicedirektør for området EU & Landbrug skal du stå i spidsen for ca. 250 medarbejdere, 12 teamledere og 7 enhedschefer, der er med lige fra forhandlingerne i Bruxelles til design af de konkrete tilskudsordninger i samarbejde med it-udviklere og sagsbehandlere. Området EU & Landbrug er også i tæt dialog med landmænd, konsulenter og interessenter inden for landbruget, når vi sikrer, at vores løsninger bliver brugt og dermed får effekt til gavn for klima og miljø. Vores opgave er at skabe rammerne for den grønne omstilling af dansk landbrug og sikre en fortsat økonomisk bæredygtig erhvervsudvikling i overensstemmelse med de politiske målsætninger gennem regulering og de ca. ni milliarder kroner, som Landbrugsstyrelsen hvert år forvalter og udbetaler til støtte og udvikling af det danske landbrug. Området har ansvaret for bl.a.:
 • EU-forhandlinger på landbrugsområdet.
 • Regulering af landbrug og gartneri for at sikre bæredygtighed for både natur, klima og erhverv.
 • Administration af EU-midler og rammer for udbetaling af tilskud til bl.a. landbrugsproduktion, forskning og udvikling, der skal bidrage til vækst og grøn omstilling inden for landbruget.
Blandt de væsentligste opgaver den kommende tid er implementering af den fælleseuropæiske landbrugspolitik fra 2023 - 2027 med en række nye støtteordninger og implementering af den nationale landbrugsaftale med blandt andet udtagning af lavbundsjorde, forskning og en ny reguleringsmodel, som skal indeholde incitamenter til, at den enkelte landbruger kan optimere sin bedrift og mindske udledning af næringsstoffer og drivhusgasser. Som vicedirektør skal du:
 • Være en del af den overordnede strategiske ledelse af styrelsen og en aktiv del af direktionsarbejdet.
 • Understøtte styrelsen som organisation, blandt andet ved at skabe sammenhæng på tværs af styrelsen og sikre et godt og fleksibelt samarbejde med enheder placeret andre steder i landet. Ingen kan løse opgaverne selv, så tværgående samarbejde og ledelse er vigtigt på alle niveauer.
 • Lede og være overordnet ansvarlig for området EU & Landbrug. Som direktionsmedlem går du forrest som en tydelig og tillidsbaseret leder.
 • Sikre, at området udvikler og implementerer EU's landbrugspolitik, så de komplekse EU-regler omsættes til enkle ordninger og brugbare løsninger med fokus på god forvaltning, brugervenlighed og reel effekt i marken, blandt andet gennem forhandling i EU og i samarbejde med relevante interessenter og vores departement.
 • Sætte retningen for styrelsens forskningssamarbejde og understøtte samarbejdet med universiteterne.
 • Have fokus på fortsat sikker drift i en styrelse under løbende udvikling.
Dine kompetencer For at blive taget i betragtning til stillingen kræves det, at du har en længere videregående uddannelse. For at opnå succes i stillingen forventer vi yderligere, at du besidder følgende kompetencer:
 • Solid ledelseserfaring. Herunder gerne erfaring med ledelse af ledere og dokumenterede ledelsesmæssige resultater inden for strategisk ledelse, implementering og driftsstyring.
 • Politisk og organisatorisk tæft, herunder erfaring med ministerbetjening.
 • Skarp formidler, der kan gøre styrelsens rammer og mål forståelige både internt og eksternt.
 • God til at skabe netværk og sikre en god dialog med erhverv og interessenter.
 • En teamplayer med gode samarbejdsevner og et stærkt fokus på styrelsens tværgående samarbejde og fælles opgaveløsning.
Du får:
 • Mulighed for at arbejde i en ambitiøs styrelse, der arbejder systematisk med at sikre høj juridisk kvalitet, brugervenlige og nytænkende digitale løsninger og et sundt og stærkt kollegaskab på tværs af fagligheder og geografi.
 • En bred kontaktflade i og uden for organisationen.
 • En væsentlig rolle i styrelsens direktion samt stor indflydelse på området for EU & Landbrug.
Reference og ansættelsesvilkår Som vicedirektør refererer du til direktøren for Landbrugsstyrelsen, som har det overordnede ledelsesansvar for hele styrelsen. Ansættelsen er på åremål og i henhold til "Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten". Grundlønnen er efter løngruppe 2, på kr. 674.383 i aktuelt niveau ekskl. pension, åremålstillæg og eventuelle personlige tillæg, som ved tilbud om ansættelse forhandles individuelt. Det skal hertil bemærkes, at der er pensionsordning, og der vil være mulighed for resultatløn i stillingen. Hvis du i forvejen er tjenestemand, kan ansættelsen ske på tjenestemandsvilkår efter lønramme 38. Stillingen ønskes besat hurtigst muligt. Domicil Ansættelsesområdet er Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri med tilhørende institutioner, og tjenestestedet er Landbrugsstyrelsens centrale del i Nyropsgade tæt ved Vesterport i København. Ansøgning Søg stillingen ved at sende en ansøgning inkl. CV, eksamensbevis og evt. referencer online i vores rekrutteringssystem, senest den 23. oktober 2022. Stillingen søges via knappen “søg dette job" her på siden. 1. samtaler forventes afholdt i uge 45. Der vil indgå test som en del af rekrutteringsprocessen. Kontakt Du kan læse mere om Landbrugsstyrelsen på www.lbst.dk og på LinkedIn. Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte styrelsens direktør Lars Gregersen på telefon 2923 7567 og på mail larsgr@lbst.dk.
  Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.

  Landbrugsstyrelsen er en styrelse under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vi arbejder for at skabe vækst for landbrugserhvervet og samtidig passe på vores klima og miljø. Du får ca. 1200 nye kollegaer og bliver en del af et miljø, hvor vi taler om alt fra landbrugsstøtte og Karnov til plantesundhed og digitalisering. Hvis du tør plante dit frø hos os, så lover vi, at det får de bedste vækstbetingelser.

  Icon
  Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
  Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen