Vicedirektør til Fiskeristyrelsen
Kan du sætte strategisk retning og udvikle og drive komplekse opgaver? Vil du være en central spiller i en bæredygtig forvaltning af dansk fiskeri? Vil du være med til at realisere Fiskeristyrelsens mål om at forbedre vores digitale løsninger? Og vil du stå i spidsen for administrations- og tilskudsområdet i Fiskeristyrelsen? Så har vi en ledig stilling som vicedirektør, der er noget for dig.

Som vicedirektør i Fiskerstyrelsen vil du sammen med styrelsens direktør udgøre styrelsens direktion, der i tæt samarbejde varetager den overordnede strategiske ledelse af styrelsen. Du vil her få en afgørende rolle i at udvikle styrelsen og sikre en robust organisation, der lever op til omgivelsernes og vores egne forventninger til effektiv og professionel organisering og drift. Vi har gennem de seneste år arbejdet med at genoprette Fiskeristyrelsen og står i dag med et solidt grundlag for at varetage Fiskeristyrelsens kerneopgaver. På den baggrund er vi gået i gang med at realisere en ambitiøs digitaliseringsstrategi, der skal sikre nye digitale løsninger for både erhvervet og vores organisation. Du vil bl.a., i tæt samarbejde med styrelsens øvrige ledelse, komme til at stå i spidsen for at drive den digitale dagsorden i Fiskeristyrelsen, der for alvor har taget hul på at udmønte en gennemgribende digitaliseringsstrategi, og bidrage til at udvikle og fastlægge rammerne for den fremtidige fiskerikontrol efter flere år med stores ændringer i fiskerierhvervet. Derudover står styrelsen overfor at skulle sikre store udbetalinger af EU-midler. Med reference til styrelsens direktør skal du lede administrations- og tilskudsområdet i Fiskeristyrelsen, der omfatter IT & Datakontoret, Hav & Fiskeritilskudskontoret, Team Økonomi & Tilskudsudbetaling, Team HR og Team Kommunikation. Du får ansvaret for cheferne på området og i alt 110 medarbejdere, der hver dag arbejder for at understøtte en bæredygtig fiskeriforvaltning., Om dig: Vi forventer, at du
 • kan omsætte faglige og strategiske mål til konkrete resultater
 • har indgående erfaring med økonomistyring og gerne erfaring med større it-projekter
 • har solid ledelseserfaring, herunder gerne erfaring med ledelse af ledere, og kan dokumentere ledelsesmæssige resultater inden for strategisk ledelse, implementering og driftsstyring
 • har politisk og organisatorisk tæft, herunder erfaring med ministerbetjening
 • kan tænke helhedsorienteret, skabe effektive processer og tage ansvar i forhold til tværgående samarbejde
 • har gennemslagskraft og kan kommunikere klart om mål, forventninger og beslutninger
 • har en relevant akademisk uddannelse, gerne suppleret med en lederuddannelse
 • kan håndtere et stort arbejdspres.
Herudover forventer vi, at du både tænker på tværs internt i organisationen og ser på egne opgaver udefra og ind for bedre at kunne forstå de vilkår, erhvervet arbejder under, og at du er en nærværende og anerkendende leder, der forstår at uddelegere ansvar og samtidig følge op på opgaver og give konstruktiv feedback. Løn- og ansættelsesvilkår Ansættelsen sker på åremål og i henhold til "Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten" med en grundløn efter løngruppe 2. Hvis du er tjenestemand i forvejen, kan ansættelse ske på tjenestemandsvilkår i lønramme 38. Udover grundlønnen kommer individuelt tillæg, åremålstillæg, pensionsordning og engangsvederlag efter indsats og resultater. Ansættelsesområdet for kontraktansatte chefer er Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri med tilhørende institutioner. Tjenestestedet er Fiskeristyrelsen Nyropsgade 30, 1780 København Sker ansættelse som tjenestemand på åremål, er ansættelsesområdet Fiskeristyrelsen Ansøgning Din ansøgning vedlagt CV, eksamensbevis og eventuelle referencer skal være modtaget online i vores rekrutteringssystem senest den 2. marts 2023. Hvis du er tjenestemand, skal ansøgningen stiles til Dronningen. Der holdes samtaler den 14. marts 2023. Der anvendes desuden test ved ekstern konsulent. Yderligere oplysninger For yderligere oplysninger om stillingen kan henvendelse rettes til direktør Nanna Møller på mobil 7218 5700. Fiskeristyrelsen ønsker at fremme ligestilling og mangfoldighed. Derfor opfordres alle kvalificerede og interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

  Icon
  Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
  Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen