Vil du være UFM’s attaché i Bruxelles på rumområdet og arbejdsgruppeformand under dansk EU-formandskab?
Har du gennemslagskraft og er en god mødeleder med tæft for at lede komplekse forhandlinger? Og er du en fremragende netværker, der brænder for rumområdet, og for at varetage danske interesser i EU? Så er stillingen som rumattaché ved Den Danske EU-Repræsentation i Bruxelles ledig fra den 1. januar 2024. Ansættelsen vil i udgangspunktet være tidsbegrænset med udsendelse for en 2-årig periode.

Vi skaber fundamentet for fremtiden Viden former fremtiden. I Uddannelses- og Forskningsministeriet arbejder vi for at skabe værdi i samfundet gennem fremragende uddannelse og forskning. Vi skaber et solidt fundament for de videregående uddannelser og forskningen i Danmark, så nye idéer kan spire og skabe vækst. Om stillingen Som attaché på rumområdet spiller du en nøglerolle i UFM's interessevaretagelse i EU-regi. I tæt samarbejde med UFM vil du få ansvar for forhandlinger i regi af Ministerrådet. Du skal sikre gode kontakter med Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet, de andre EU-medlemslande, de danske regionskontorer, interesseorganisationer etc. Konkret vil dine arbejdsopgaver bl.a. omfatte deltagelse i arbejdsgruppemøder, herunder udarbejdelse af indberetninger, forberedelse af ministerrådsmøder og aktivt fremme af danske interesser formelt og uformelt. Fokus ventes at være på forhandling af det kommende syvårige EU-program på rumområdet. En særlig stor opgave under din udsendelse bliver - som arbejdsgruppeformand under formandskabet - at lede forhandlingerne i rumarbejdsgruppen i Rådet i andet halvår af 2025. Sammen med næstformanden for arbejdsgruppen vil du skulle sikre solide resultater gennem gode løsninger og kompromisser, der har opbakning fra medlemslandene. Dertil kommer et tæt samarbejde med EU's øvrige institutioner. Er du vores nye kollega i Bruxelles? Som bindeled mellem UFM, EU-institutionerne og de øvrige EU-medlemslande skal du kunne fremføre danske synspunkter og mærkesager med sans for forhandlingssituationen og den politiske dagsorden. Du har en relevant akademisk uddannelse og mindst fem års relevant erhvervserfaring. Vi forventer desuden, at du har:
 • Kendskab til EU's rumprogram, EU's institutioner og processer
 • Politisk fornemmelse og diplomatisk sans samt erfaring med international interessevaretagelse
 • Stærke forhandlings- og netværksevner
 • Godt overblik og evne til at arbejde selvstændigt
 • Mental robusthed
Endelig må du beherske mindst ét af EU hovedsprogene (fortrinsvis engelsk og fransk) på forhandlingsniveau. Det er en væsentlig fordel, hvis du har erfaring fra en politisk styret organisation. Løn og ansættelsesvilkår Du udsendes som konsulent via Udenrigsministeriets specialattachéordning. Aflønning vil ske i henhold til overenskomst for akademikere i staten, og du vil blive aflønnet med din faste løn samt et skattefrit udetillæg fastsat i forhold til leveomkostningsniveauet i Belgien. Det er en forudsætning for udsendelsen, at du kan sikkerhedsgodkendes og opretholde din sikkerhedsgodkendelse i udsendelsesperioden. Ansættelsen vil i udgangspunktet være tidsbegrænset med udsendelse for en 2-årig periode pr. 1. januar 2024. Inden din udsendelse vil du blive tilbudt midlertidig ansættelse i UFM's departement i København pr. 1. oktober 2023 mhp. faglig forberedelse af udsendelsen, møder med interessenter mv. Under udsendelsen referer du til Coreper-I-ambassadøren. Dit organisatoriske ophæng i UFM vil være Center for Forskning, Innovation og Internationalt samarbejde i UFM's departement. Du vil også have en tæt kontakt til relevante kolleger i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, herunder særligt Kontoret for Rum. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte kontorchef Louise Berth Andersen på telefonnummer 7231 8126 eller på e-mail lba@ufm.dk eller souschef Inger Schow på telefon 7231 8040 eller på e-mail insc@ufm.dk. Det bemærkes, at ansættelsesudvalget består af repræsentanter fra både UFM's departement og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen Søg stillingen Klik på knappen "søg dette job". Vi skal have din ansøgning senest tirsdag den 28. februar 2023, kl.12.00. Vi forventer at holde to samtalerunder. Første samtalerunde afholdes i uge 10 og anden samtalerunde i uge 11. Mellem første og anden samtalerunde gennemføres personlighedstest. Ligestilling i alle dens aspekter er vigtig. Derfor opfordres alle interesserede uanset etnisk tilhørsforhold, religion, køn, alder og lign. til at søge stillingen. Uddannelses- og Forskningsministeriet er medlem af foreningen Lige Adgang.
  Om Uddannelses- og Forskningsministeriets departement
  I departementet bistår vi ministeren og regeringen med at udvikle landets uddannelses-, forsknings- og innovationspolitik. Vi klæder ministeren på til at træffe beslutninger baseret på fakta og den nyeste viden i tæt dialog med vores styrelse. Derudover står vi for at udvikle koncernen og løse de opgaver, der går på tværs af ministeriet inden for kommunikation, jura, økonomi og HR.

  Icon
  Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
  Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen