Krag: Tilskudsadministrationen blev flyttet til Socialstyrelsen for at skabe armslængde til det politiske niveau