K spørger til udgifter til administration af de ordninger i "Aftale om en ny ret til tidlig pension"