Hummelgaard: Ja, vi er netop blevet enige om en delvis udbetaling af indefrosne feriemidler