Kristian Jensen redegør for 2025-planens betydning for antallet af offentligt ansatte