Birk Olesen: Manglende svar til borgere er en fejl