Udvalg: Hvad har ministeriet lært af udflytningen af Styrelsen for Patientklager?